Skip to main content

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelija kehittää ammattitaitoaan ja kartuttaa myös muita aitoja työelämän taitoja. On tärkeää, että opiskelija saa ajasta kaiken irti. Työelämässä oppimisen ohjauksen sähköistäminen tehostaa ja tukee monipuolisesti oppimista.

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä oppiminen tapahtuu yhä enemmän työpaikoilla. Koulutuksen muututtua osaamisperusteiseksi on entistäkin tärkeämpää, että käytössä olevat työkalut tukevat aidosti ja tehokkaasti opintojen henkilökohtaistamista. Ohjauksen sähköistäminen helpottaa ja tehostaa työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Työelämässä oppimisen ohjauksen sähköistämisellä tarkoitetaan sitä, että oppimisen suunnittelu, dokumentointi, arviointi ja pöytäkirjojen allekirjoittaminen tapahtuvat täysin ilman paperidokumentteja. Tässä artikkelissa kerrotaan, miksi työelämässä oppimisen ohjauksen sähköistäminen tehostaa ja tukee monipuolisesti koko oppimisprosessia.

Muutakin kuin sähköinen HOKS

Työelämässä oppiminen alkaa suunnittelusta. Opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja asettavat yhdessä oppimisen jaksolle selkeät tavoitteet. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS on se dokumentti, johon kirjataan ne tutkinnon osat joihin liittyviä työtehtäviä opiskelija suorittaa työpaikalla.

Työelämässä oppimisen sähköistäminen on kuitenkin paljon enemmän kuin pelkkä sähköinen HOKS. Sähköistämiseen sisältyvät työelämässä oppimisen dokumentointi, oppimisen aikainen yhteydenpito, oppimisen arviointi ja lopulta näytöt ja näyttöjen arviointi.

Sähköistäminen mahdollistaa sen, että tämä kaikki voidaan tehdä yhdellä alustalla. Sähköinen HOKS, oppimisen dokumentointi, yhteydenpito ja palautteet tukevat kaikki lopulta näytön suunnittelua ja arviointia. Kaikki tämä tukee sitä tärkeintä asiaa, eli oppimista.

Sähköinen dokumentointi avuksi työelämässä oppimisessa

Jo suunnitteluvaiheessa varmistetaan, että työtehtävät työelämässä oppimisen aikana ovat osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisia, ja että opiskelijan työpaikalla osaamistavoitteet ovat mahdollista saavuttaa. Ohjaavan opettajan tulee lisäksi kyetä seuraamaan, miten opiskelijan oppiminen etenee työelämässä oppimisen aikana.

Sähköiset työkalut tuovat valtavasti mahdollisuuksia työelämässä tapahtuvan oppimisen dokumentointiin. Taskussa kulkeva älypuhelin on tärkeä työväline, jolla oppimista on mahdollista dokumentoida esimerkiksi kuvin ja videoin.
Sulava oppimisen dokumentointi mahdollistaa sen, että opiskelija näkee helposti jälkikäteen, mitä hän on milloinkin tehnyt ja oppinut, sekä mihin tutkinnon osaan tai osaamistavoitteisiin tehty työ on liittynyt. Kun asianmukainen dokumentointi on tehty reaaliaikaisesti opiskelutilanteessa, voi opiskelija helposti myöhemmin palata työtilanteisiin ja kerrata oppimaansa.

Sähköinen alusta mahdollistaa sen, että oppimisen dokumentaatiota voidaan hyödyntää näytön arviointiaineistossa silloin, kun se on esimerkiksi pitkien työvaiheiden vuoksi tarpeellista. Osaamisen hankkimisen dokumentaatio ja arviointiaineisto on tärkeää pitää näissäkin tapauksissa erillään.

Oppimisen dokumentointi auttaa ennen kaikkea opiskelijaa, mutta myös työpaikkaohjaajaa ja ohjaavaa opettajaa. Sähköisten, reaaliaikaisten dokumentaatiotyökalujen ansiosta opettaja pysyy ajan tasalla opiskelijan edistymisestä opettajan ja oppilaan välisestä fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Parhaassa tapauksessa oppimisen dokumentointi esimerkiksi oppimispäiväkirjan muodossa auttaa opiskelijaa myös opintojen jälkeen.

Työelämässä oppimisen ohjaus on dialogia, palautteenantoa ja arviointia

Dialogin ja vuorovaikutuksen merkitys on tutkitusti suuri ihmisen kasvussa ja kehityksessä. Tämä koskee myös työelämässä oppimista. Sähköisten työkalujen ansiosta ohjaavan opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutus pysyy tiiviinä myös työelämässä oppimisen aikana.

Sähköiset yhteydenpitotavat, kuten chat- ja videoyhteys sekä kuvaviestit, monipuolistavat opettajan ja opiskelijan välistä dialogia, oli opiskelija työelämässä oppimassa sitten kotikaupungissaan tai vaikka ulkomailla. Älypuhelimellaan opiskelija voi saada opettajalta tukea työtilanteissa esimerkiksi videopuhelun muodossa.

Palautteen saaminen on oleellinen osa työelämässä oppimista. On tärkeää, että opiskelija saa palautetta työelämässä oppimisen aikana sekä työpaikkaohjaajalta, että opettajalta. Sähköistäminen mahdollistaa sen, että opiskelija voi pyytää palautetta oppimispäiväkirjamerkinnöistään vaikka reaaliaikaisesti.

Opiskelija osoittaa osaamisensa tutkinnon osan näytössä. Työelämässä oppimisen aikaisella oppimisen dokumentoinnilla on merkittävä rooli näyttöjen suunnittelussa. Näytöt voidaan suunnitella samalla alustalla missä nähtävillä ovat oppijan kehittymissuunnitelma sekä työelämässä oppimisen dokumentointi. Tämä tekee näyttöjen suunnittelusta ja arvioinnista tehokasta ja sujuvaa.

Teksti: Veera Heinonen

Teksti ja kuvitus: Veera Heinonen ja Meri Männistö

Sopro Online on opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteinen työkalu, joka lisää vuorovaikutusta ja tekee osaamisen kehittämisestä läpinäkyvää
Lue lisää!
Lisää ajankohtaisia artikkeleja

ESCO-luokitukset tarjoavat yrityksille oikotien osaamisten määrittelyyn

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
Henkilöstön osaaminen mahdollistaa yrityksen menestyksen ja on yhä useammin yrityksen tärkein pääoma. Osaamispääoman tai -tarpeiden kuvaaminen ja pelkkä sanoittaminen on…

Sähköinen harjoittelusovellus muuttaa toimintatavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
*Tämä artikkeli on lyhennelmä alkuperäisestä artikkelista, johon löydät linkin sivun lopusta Sopro Online -harjoittelusovellusta on testattu vuosien 2019–2021 aikana Turun…

Mobiilit palaute- ja arviointityökalut tehostavat oppimisen ja osaamisen arviointia

| Asiantuntija-artikkeli | No Comments
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan näytöissä. Opintojen alussa kartoitetaan opiskelijan lähtötilanne, eli tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen. Digitaaliset, mobiililaitteille…

Opetus on muutoksessa – digiloikan perustukset rakennettiin jo ennen pandemiaa

| Asiantuntija-artikkeli | No Comments
2020-luvulla olemme joutuneet luopumaan hetkeksi tuntemastamme normaalista. Tämä on koskenut kaikkea elämää yhteiskunnassa, myös opetusalaa. On puhuttu pandemian vauhdittamasta digiloikasta.…