Skip to main content

Study@

Study@ on innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta. Se on suunniteltu erityisesti mobiililaitteille, joten käyttö sujuu moitteetta myös kosketusnäytöllä.
Järjestelmään integroidun H5P teknologian ansiosta jaettavien, interaktiivisten ja motivoivien oppimistehtävien hyödyntäminen on helppoa.

Kokeile demoa

Moderni verkko-oppimisalusta

Tavoitelähtöistä oppimista

Study@ yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Keskeisenä työkaluna toimii opiskelijan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla, aina lähtötilanteesta tavoitetasoon asti. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää, ja monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta opettaja voi antaa jatkuvaa palautetta, ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Läpinäkyvä alusta opiskelijalle ja kouluttajalle

Opettajan näkymässä onnistuu esimerkiksi harjoitusten laatiminen opiskelijoille, opetusmateriaalin jakaminen, opintojen edistymisen seuraaminen, palautteen antaminen sekä tehtävien arvioinnit.

Opiskelijan näkymä on uudenaikainen interaktiivinen oppimisympäristö profiilisivuineen, jossa hän voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta.

Tukee vuorovaikutusta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Visuaalinen ja helppokäyttöinen
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen

Ajasta ja paikasta riippumatonta oppimista

Study@ pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka helpottavat vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta, ja mahdollistavat interaktiivisen palautteen antamisen. Kurssien ja tehtävien kommentointi somesta tuttuun tapaan rohkaisee käyttäjiä keskusteluun.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa sekä kouluttajille että opiskelijoille uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla kouluttajat pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Täysin sähköinen arviointiprosessi allekirjoituksineen

Study@ -oppimisalusta mahdollistaa opiskelijan näytön suunnittelun ja arvioinnin täysin sähköisesti. Järjestelmässä hoituvat sekä palautteenanto, dokumentointi, että arviointiin käytettävien lomakkeiden sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan hoitaa mobiilivarmenteen avulla, jolloin vältytään lukuisilta sopimuksilta ja paperityöltä. Sovelluksessa kaikki osapuolet voivat osallistua arviointiin omissa rooleissaan.  Kun näyttötiedot toimitetaan lopuksi automaattisesti Koski-palveluun, koko näyttöprosessi on hoidettu ilman ensimmäistäkään paperidokumenttia. Sujuva sähköinen prosessi tehostaa toimintaa ja tuo merkittäviä hallinnollisia säästöjä.

Oppimisanalytiikka ja tekoäly oppimisen tukena

Studyn avulla voidaan kerätä kattavasti dataa opiskelijoiden aktiivisuudesta, tominta- ja työskentelytavoista, yksilöllisestä edistymisestä sekä hyvinvoinnista. Tämä mahdollistaa varhaisen puuttumisen mahdollisiin oppimista rajoittaviin esteisiin. Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa mm. hyviin ja huonoihin suorituksiin johtavista tavoista ja tottumuksista.

Tekoälyllä voidaan tunnistaa esimerkiksi erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään esimerkiksi tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena apuopettajana. Käyttämämme tekoälymoottorin sisältämät monipuoliset tekoälymenetelmät mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Oppilaitoksen hälytyskanava

Oppimisympäristön sisäänrakennetun turvahälytysjärjestelmän avulla voidaan välittää kiireellisiä turvahälytyksiä eri puolilla kampusta työskenteleville opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toiminnallisuus mahdollistaa tehokkaan vaaratilanteista tiedottamisen sekä hälytykset suoraan opiskelijoiden ja henkilökunnan puhelimiin.

Hälytyskanava ohittaa kaiken muun sovelluksessa näytettävän sisällön kertoen vaaratilanteesta ja ohjeistaa toimenpiteistä turvaan hakeutumiseksi. Toiminnallisuutta tukevat sovelluksen ääni- ja värinähälytykset sekä valmisteltuihin lähetysryhmiin ja viestipohjiin perustuvat tekstiviestien massalähetysmahdollisuudet. Nämä yhdessä mahdollistavat jopa tuhansien henkilöiden tavoittamisen sekunneissa hälytyksen aktivoinnista.

Rediteq on tietotekniikan ammattilainen ja luotettava kumppani, jolla on vahva osaaminen sivistystoimialasta yleensä ja ammatillisesta koulutuksesta erityisesti.

Harri VaaraTurun ammatti-instituutin projektipäällikkö

Kokeile demoa

Demosta löydät lyhyitä videotehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan järjestelmän perusominaisuuksiin ja saat yleiskuvan siitä, miltä järjestelmä näyttää ja tuntuu opiskelijan näkökulmasta.

Kokeile demoa

Täytä tietosi lomakkeelle niin saat sähköpostiisi kertakäyttöisen kirjautumislinkin oppimisalustan demoversioon.

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri sinulle!