Opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan

Ratkaisut oppilaitoksille

Tarjoamme oppilaitoksille modernin opiskelijahallintojärjestelmän, joka sisältää työkalut opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan. Järjestelmä huomioi erityisesti oppijakeskeisyyden, työelämälähtöisyyden ja verkostoitumisen mukanaan tuoman läpinäkyvyyden.

Kysy lisää

Joustava ratkaisu koulutuksen hallintaan
– osina tai kokonaisuutena

Monipuoliset rajapinnat

Ohjelmistoissamme on lukuisia rajapintoja eri toimittajien yleisesti käytettyihin järjestelmiin. Esimerkiksi ePerusteet-palvelun rajapinnan ansiosta OPH:n viralliset tutkintorakenteet ovat ladattavissa ohjelmistoomme.

Toimitusvaihtoehdot

Ohjelmisto voidaan toimittaa ohjelmistovuokrausperiaatteella (SaaS), asennettuna asiakkaan omalle palvelimelle tai näistä yhdistettynä hybridiratkaisuna. Järjestemän kielivaihtoehtona ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Kattava integrointi

Koulutustietojärjestelmä on käytettävissä joko opiskelija- tai koulutuksen hallinnan perusohjelmistoksi, tai vaihtoehtoisesti osia siitä voidaan integroida oppilaitoksen nykyiseen järjestelmään. Ohjelmistojamme voidaan kehittää juuri teidän tarpeisiinne soveltuviksi. Teemme mielellämme tarjouksen räätälöinnistä.

Pyydä tarjous räätälöinnistä

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen, suunnitteluun, seurantaan ja dokumentointiin tarjoamme opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteisen mobiilin työkalun. Sen avulla oppimisen suunnittelu, opiskelijan oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät ovat kaikki samassa kätevässä paketissa ja käytettävissä missä ja milloin tahansa. Työkalu lisää vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä osapuolten välillä, ja aktivoi opiskelijaa vähentäen opettajan työtaakkaa.

Työssäoppimisen hallinta

Opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteinen työkalu tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta työelämässä oppimisen aikana - LUE LISÄÄ

Harjoittelun ohjaus

Mobiili työkalu AMK-harjoittelujen dokumentointiin, ohjaukseen ja seurantaan. Tehokasta työvuorojen suunnittelua, palautteenantoa ja arviointia sähköisesti - LUE LISÄÄ

Läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö

Moderni verkko-oppimisympäristö tekee oppimisesta läpinäkyvää, ja lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opiskelija voidaan sitouttaa tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.
Järjestelmään integroidun H5P-työkalun ansiosta voidaan helposti luoda motivoivia, osallistavia ja interaktiivisia oppimistehtäviä, kuten interaktiivisia videoita ja pelejä. H5P-tehtävät mahdollistavat kymmenien eri tyyppisten oppimistehtävien luomisen. Tehtävät ovat helposti jaettavissa ja käytettävissä uudelleen. Oppimistehtävät voidaan myös tuoda esimerkiksi Moodlesta.
Järjestelmä toimii myös yhteistyöalustana HOKS:n yhteiselle kehittämiselle. Kaikki osapuolet voivat osallistua oman roolinsa puitteissa ja nähdä toistensa panoksen, sekä tarkastella opiskelijan edistymistä muun muassa havainnollisten graafien avulla.

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut

Järjestelmän henkilökohtaistamistyökaluja voidaan hyödyntää niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin tavoitteellisessa ammattitaitoa täydentävässä lisäkoulutuksessakin. Järjestelmään voidaan luoda OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin perustuvia havainnollisia koulutusrakenteita, jotka on mahdollista henkilökohtaistaa opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opintojen alussa tehtävien lähtötilanteen kartoitusten pohjalta saadaan selville opiskelijan sen hetkinen osaamistaso sekä mahdolliset aiemmat opinnot. Opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa voidaan päivittää joustavasti opintojen edetessä ja myös opiskelijan siirtyessä jatkamaan opintojaan työpaikalle.

Campus-verkosto

Campus-verkkopalvelun avulla koulutuksen sisältö viedään verkoston yhteiseen tietovarastoon, jolloin se on tarvittaessa julkaistavissa tai siirrettävissä verkoston kumppaneiden käyttöön. Verkkopalvelun avulla koulutusta voidaan tuottaa ja hankkia joustavasti kaikkiin suuntiin kumppaneiden välillä, jolloin pystytään parantamaan koulutuksen laatua ja oppimisedellytysten valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Yhteisen tietokannan lisäksi jokaisella toimijalla on oma, suojattu viipale Campus-tietokantaa käytössään.

Tutustu tuotteisiin:

Campus Pro on kokonaisvaltainen ratkaisu nykyaikaiseen koulutuksen hallintaan. Intuitiivinen käyttöliittymä tarjoaa ennennäkemätöntä helppokäyttöisyyttä, joustavuutta ja visuaalisuutta.
Study@ on innovatiivinen mobiili oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta.
Sopro Online on opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteinen mobiili työkalu työpaikalla tapahtuvan oppimisen hallintaan.