Opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan

Ratkaisut oppilaitoksille

Tarjoamme oppilaitoksille modernia ammatillisen monimuotoisuuden huomioon ottavaa opiskelijahallintojärjestelmää, joka sisältää työkalut opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan. Järjestelmä huomioi erityisesti oppijakeskeisyyden, työelämälähtöisyyden ja verkostoitumisen mukanaan tuoman läpinäkyvyyden.

Kysy lisää

Joustava ratkaisu koulutuksen hallintaan
– osina tai kokonaisuutena

Integroitavissa nykyisiin järjestelmiin

Koulutustietojärjestelmä on käytettävissä joko opiskelija- tai koulutuksen hallinnan perusohjelmistoksi, tai vaihtoehtoisesti osia siitä voidaan integroida oppilaitoksen nykyiseen järjestelmään. Ohjelmistojamme voidaan kehittää juuri teidän tarpeisiinne soveltuviksi. Teemme mielellämme tarjouksen räätälöinnistä.

Rajapintojen hyödyntäminen

Ohjelmistoissamme on lukuisia rajapintoja eri toimittajien yleisesti käytettyihin järjestelmiin. Esimerkiksi ePerusteet-palvelun rajapinnan ansiosta OPH:n viralliset tutkintorakenteet ovat ladattavissa ohjelmistoomme. Rajapintoja: eHOKS, Koski, ePerusteet, Moodle, Optima, Visma Inschool, MS Office 365, AD, ADFS, Azure AD, Google Drive,  jne.

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut

Järjestelmän henkilökohtaistamistyökaluja voidaan hyödyntää niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin tavoitteellisessa ammattitaitoa täydentävässä lisäkoulutuksessakin. Järjestelmään voidaan luoda OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin perustuvia havainnollisia koulutusrakenteita, jotka on mahdollista henkilökohtaistaa opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opintojen alussa tehtävien lähtötilanteen kartoitusten pohjalta saadaan selville opiskelijan sen hetkinen osaamistaso sekä mahdolliset aiemmat opinnot. Opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa voidaan päivittää joustavasti opintojen edetessä ja myös opiskelijan siirtyessä jatkamaan opintojaan työpaikalle.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen, suunnitteluun, seurantaan ja dokumentointiin tarjoamme opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteisen mobiilin työkalun. Sen avulla työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelu, opiskelijan oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät ovat kaikki samassa kätevässä paketissa ja käytettävissä missä ja milloin tahansa.
Työkalu lisää vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä osapuolten välillä, ja aktivoi opiskelijaa vähentäen opettajan työtaakkaa. Opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat joustavasti seurata ja ohjata sekä antaa tukea ja palautetta opiskelijan työpaikalla järjestettävän koulutuksen tai harjoittelujaksojen aikana. Opiskelija suunnittelee oppimistaan, päivittää oppimispäiväkirjaa ja tekee mm. H5P-oppimistehtäviä joustavasti missä ja milloin tahansa – vaikka omalla älypuhelimellaan!

Monipuoliset viestintä- ja palautemahdollisuudet

Järjestelmän monipuoliset keskustelu- ja palautetoiminnot kannustavat vuorovaikutteisuuteen ja nostavat esimerkiksi työpaikalla tapahtuvat oppimisen aikaisen yhteydenpidon opiskelijan, opettajan ja työnantajan välillä täysin uudelle tasolle. Viestikeskus mahdollistaa sekä ryhmäkohtaisen että yksilöllisen kaksisuuntaisen palautteen antamisen. 360 asteen palautteen ansiosta palautteen pyytäminen ja antaminen opiskelijan osaamisen kehittymisestä on joustavaa ja tehokasta. Esimerkiksi työpaikkaohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan työnäytteestä ilman käyttäjätunnusta tai sisään kirjautumista. Ohjelmisto ilmoittaa reaaliajassa tärkeistä huomioitavista asioista, kuten uusista viesteistä ja arvioinneista.

Campus-verkosto

Campus-verkkopalvelun avulla koulutuksen sisältö viedään verkoston yhteiseen tietovarastoon, jolloin se on tarvittaessa julkaistavissa tai siirrettävissä verkoston kumppaneiden käyttöön. Verkkopalvelun avulla koulutusta voidaan tuottaa ja hankkia joustavasti kaikkiin suuntiin kumppaneiden välillä, jolloin pystytään parantamaan koulutuksen laatua ja oppimisedellytysten valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Yhteisen tietokannan lisäksi jokaisella toimijalla on oma, suojattu viipale Campus-tietokantaa käytössään.

Läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö

Moderni verkko-oppimisympäristö tekee oppimisesta läpinäkyvää, ja lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opiskelija voidaan sitouttaa tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.
Järjestelmään integroidun H5P-työkalun ansiosta voidaan helposti luoda motivoivia, osallistavia ja interaktiivisia oppimistehtäviä, kuten interaktiivisia videoita ja pelejä. H5P-tehtävät mahdollistavat kymmenien eri tyyppisten oppimistehtävien luomisen. Tehtävät ovat helposti jaettavissa ja käytettävissä uudelleen. Oppimistehtävät voidaan myös tuoda esimerkiksi Moodlesta.
Järjestelmä toimii myös yhteistyöalustana HOKS:n yhteiselle kehittämiselle. Kaikki osapuolet voivat osallistua oman roolinsa puitteissa ja nähdä toistensa panoksen, sekä tarkastella opiskelijan edistymistä muun muassa havainnollisten graafien avulla.

Toimitusvaihtoehdot

Ohjelmisto voidaan toimittaa ohjelmistovuokrausperiaatteella (SaaS), asennettuna asiakkaan omalle palvelimelle tai näistä yhdistettynä hybridiratkaisuna. Kielivaihtoehdot: suomi, ruotsi ja englanti.

Campus Pro

Kokonaisvaltainen ratkaisu nykyaikaiseen koulutuksen hallintaan. Intuitiivinen käyttöliittymä tarjoaa ennennäkemätöntä helppokäyttöisyyttä, joustavuutta ja visuaalisuutta.

TUTUSTU: CAMPUS PRO

Innovatiivinen mobiili oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta.

TUTUSTU: STUDY@

Opettajan, työpaikkaohjaajan ja opiskelijan yhteinen mobiili työkalu työpaikalla tapahtuvan oppimisen hallintaan.

TUTUSTU: SOPRO ONLINE