Skip to main content

Opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan

Ratkaisut oppilaitoksille

Tarjoamme oppilaitoksille modernin opiskelijahallintojärjestelmän, joka sisältää työkalut opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan. Järjestelmä huomioi erityisesti oppijakeskeisyyden, työelämälähtöisyyden ja verkostoitumisen mukanaan tuoman läpinäkyvyyden.

Kysy lisää
Varaa online-esittely

Joustava ratkaisu koulutuksen hallintaan
– osina tai kokonaisuutena

Monipuoliset rajapinnat

Ohjelmistoissamme on lukuisia rajapintoja sekä kaupallisten toimijoiden että valtionhallinnon järjestelmiin. Ensin mainituista rajapintoja löytyy erityisesti CRM- ja taloushallinnon järjestelmiin. Jälkimmäisistä rajapintoja on toteutettu mm. verohallinnon tulorekisteriin, sekä OPH:n Koski-, eHOKS ja ePerusteet-palveluihin.

Toimitusvaihtoehdot

Ohjelmisto voidaan toimittaa joko ohjelmistovuokrausperiaatteella (SaaS), asennettuna asiakkaan omalle palvelimelle, tai näistä yhdistettynä hybridiratkaisuna. Järjestemän kielivaihtoehtona ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Integroituu mihin tahansa

Järjestelmämme on käytettävissä joko opiskelija- ja koulutuksen hallinnan perusohjelmistoksi, tai vaihtoehtoisesti osia siitä voidaan integroida oppilaitoksen nykyiseen järjestelmään. Ohjelmistojamme voidaan kehittää juuri teidän tarpeisiinne soveltuviksi. Teemme mielellämme tarjouksen räätälöinnistä.

Tekoäly opiskelijan ja opettajan apuna

Tutkinnon perusteilla opetettu tekoälyavustajamme osaa auttaa niin henkilökohtaistamisessa kuin tutkinnon sisällön ymmärtämisessäkin, mistä hyötyvät erityisesti heikosti suomea osaavat opiskelijat. ChatGPT-pohjaista avustajaa voidaan hyödyntää mm. tutkinnon perusteiden selkokielistämisessä. Opettajan apuna tekoäly luo käden käänteessä oppimistehtäviä sekä tutkinnon perusteiden että tekstidokumenttien mukaan. Yhdessä mobiilin käytettävyyden kanssa käyttäjän kanssa keskusteleva tekoäly luo koulutukseen ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.
Opiskelijan
opintoavustaja
Henkilökohtaistamis-
keskustelu
Tutkinnon perusteiden
selkokielistäminen
Oppimistehtävät tekoälyn avulla

Läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö

Moderni verkko-oppimisympäristö tekee oppimisesta läpinäkyvää, ja lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmä toimii yhteistyöalustana HOKS:n yhteiselle kehittämiselle. Kaikki osapuolet voivat osallistua oman roolinsa puitteissa ja tarkastella opiskelijan edistymistä muun muassa havainnollisten graafien avulla. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opiskelija voidaan sitouttaa tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Järjestelmään integroidun H5P-työkalun ansiosta voidaan helposti luoda motivoivia, osallistavia ja interaktiivisia oppimistehtäviä, kuten interaktiivisia videoita ja pelejä. Tehtävät ovat helposti jaettavissa ja käytettävissä uudelleen. Oppimistehtävien luonnissa voidaan hyödyntää tekoälyä, mikä säästää opettajan työaikaa. Tehtävät voidaan myös tuoda esimerkiksi Moodlesta.

Lue lisää

Opiskelijat kehuvat Study@ -oppimisalustaa:
“Se on työmaalla iso tuki ja turva”

“Tällä edistyksellisellä ohjelmalla on moniulotteiset mahdollisuudet vastata nykyaikaiseen oppimiseen mm. palautteen antoon, tiiviimpään vuorovaikutukseen myös työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.”

Jouko Peltokangas, Sedun pintakäsittelyalan opettaja
Lue asiakastarina

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen, suunnitteluun, seurantaan ja dokumentointiin tarjoamme opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteisen mobiilin työkalun. Sen avulla oppimisen suunnittelu, opiskelijan oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät ovat kaikki samassa kätevässä paketissa ja käytettävissä missä ja milloin tahansa. Työkalu lisää vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä osapuolten välillä, ja aktivoi opiskelijaa vähentäen opettajan työtaakkaa.

Työssäoppimisen hallinta

Opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteinen työkalu tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta työelämässä oppimisen aikana - LUE LISÄÄ

Harjoittelun ohjaus

Mobiili työkalu AMK-harjoittelujen dokumentointiin, ohjaukseen ja seurantaan. Tehokasta työvuorojen suunnittelua, palautteenantoa ja arviointia sähköisesti - LUE LISÄÄ

Oppimisalustan mobiiliversio ladattavissa sovelluskaupoista

Sovelluskaupoista ladattava Sopro Online -mobiilisovellus tuo järjestelmän perustoiminnot entistäkin helpommin käden ulottuville. Erityisesti jatkuvassa mobiilikäytössä, tarjoaa erillinen ladattava mobiilisovellus käyttäjille selkeitä lisäetuja. Sovellus helpottaa sisäänkirjautumista sekä yhteydenpitoa, ja mahdollistaa muun muassa reaaliaikaiset push-ilmoitukset puhelimeen.

Aidosti yksilölliset opintopolut huomioiva opintohallintojärjestelmä

Campus Pro on aidosti yksilölliset opintopolut huomioiva opintohallintojärjestelmä. Työelämälähtöinen järjestelmä tukee nykymuotoista koulutusta ja taipuu sulavasti niin etä- kuin lähiopetukseenkin!

Intuitiivinen, erityisesti kosketusnäyttöisille laitteille suunniteltu käyttöliittymä tarjoaa ennennäkemätöntä helppokäyttöisyyttä, joustavuutta ja visuaalisuutta. Yksilöllisiä opintopolkuja ja opintojen henkilökohtaistamista tukeva järjestelmä soveltuu kaikenlaisen koulutuksen hallintaan.

Lue lisää

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut

Järjestelmän henkilökohtaistamistyökaluja voidaan hyödyntää niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin tavoitteellisessa ammattitaitoa täydentävässä lisäkoulutuksessakin. Järjestelmään voidaan luoda OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin perustuvia havainnollisia koulutusrakenteita, jotka on mahdollista henkilökohtaistaa opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opintojen alussa tehtävien lähtötilanteen kartoitusten pohjalta saadaan selville opiskelijan sen hetkinen osaamistaso sekä mahdolliset aiemmat opinnot. Opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa voidaan päivittää joustavasti opintojen edetessä ja myös opiskelijan siirtyessä jatkamaan opintojaan työpaikalle.

Sisäänrakennettu turvahälytysjärjestelmä

Opiskelijan ja opettajan taskusta löytyvä mobiili Study@ on jo monille luontevin kanava välittää ohjeita ja viestejä sekä opiskelijoille että opettajille. Oppimisympäristön sisäänrakennetun turvahälytysjärjestelmän avulla voidaan välittää erityisiä kiireellisiä turvahälytyksiä eri puolilla kampusta työskenteleville opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toiminnallisuus mahdollistaa tehokkaan vaaratilanteista tiedottamisen sekä hälytykset suoraan opiskelijoiden ja henkilökunnan puhelimiin.

Hälytyskanava ohittaa kaiken muun sovelluksessa näytettävän sisällön kertoen vaaratilanteesta ja ohjeistaa toimenpiteistä turvaan hakeutumiseksi. Toiminnallisuutta tukevat sovelluksen ääni- ja värinähälytykset sekä valmisteltuihin lähetysryhmiin ja viestipohjiin perustuvat tekstiviestien massalähetysmahdollisuudet. Nämä yhdessä mahdollistavat jopa tuhansien henkilöiden tavoittamisen sekunneissa hälytyksen aktivoinnista.

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 45 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri teidän organisaatiollenne!