Skip to main content

Opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan

Ratkaisut oppilaitoksille

Tarjoamme oppilaitoksille modernin opiskelijahallintojärjestelmän, joka sisältää työkalut opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan. Järjestelmä huomioi erityisesti oppijakeskeisyyden, työelämälähtöisyyden ja verkostoitumisen mukanaan tuoman läpinäkyvyyden.

Kysy lisää

Joustava ratkaisu koulutuksen hallintaan
– osina tai kokonaisuutena

Monipuoliset rajapinnat

Ohjelmistoissamme on lukuisia rajapintoja sekä kaupallisten toimijoiden että valtionhallinnon järjestelmiin. Ensin mainituista rajapintoja löytyy erityisesti CRM- ja taloushallinnon järjestelmiin. Jälkimmäisistä rajapintoja on toteutettu mm. verohallinnon tulorekisteriin, sekä OPH:n Koski-, eHOKS ja ePerusteet-palveluihin.

Toimitusvaihtoehdot

Ohjelmisto voidaan toimittaa joko ohjelmistovuokrausperiaatteella (SaaS), asennettuna asiakkaan omalle palvelimelle, tai näistä yhdistettynä hybridiratkaisuna. Järjestemän kielivaihtoehtona ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Integroituu mihin tahansa

Järjestelmämme on käytettävissä joko opiskelija- ja koulutuksen hallinnan perusohjelmistoksi, tai vaihtoehtoisesti osia siitä voidaan integroida oppilaitoksen nykyiseen järjestelmään. Ohjelmistojamme voidaan kehittää juuri teidän tarpeisiinne soveltuviksi. Teemme mielellämme tarjouksen räätälöinnistä.

Tutustu tuotteisiimme

Moderni oppimisalusta

Taskussa mukana kulkeva mobiili oppimisalusta, joka tukee oppimista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta.

Opiskelijoiden ja koulutuksen hallintaan

Moderni ja helppokäyttöinen kokonaisjärjestelmä nykyaikaiseen koulutuksen hallintaan.

Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen

Opettajan, ohjaajan ja opiskelijan yhteinen mobiili työkalu työpaikalla tapahtuvan oppimisen sujuvaan hallintaan.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamiseen, suunnitteluun, seurantaan ja dokumentointiin tarjoamme opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteisen mobiilin työkalun. Sen avulla oppimisen suunnittelu, opiskelijan oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät ovat kaikki samassa kätevässä paketissa ja käytettävissä missä ja milloin tahansa. Työkalu lisää vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä osapuolten välillä, ja aktivoi opiskelijaa vähentäen opettajan työtaakkaa.

Työssäoppimisen hallinta

Opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteinen työkalu tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta työelämässä oppimisen aikana - LUE LISÄÄ

Harjoittelun ohjaus

Mobiili työkalu AMK-harjoittelujen dokumentointiin, ohjaukseen ja seurantaan. Tehokasta työvuorojen suunnittelua, palautteenantoa ja arviointia sähköisesti - LUE LISÄÄ

Läpinäkyvä ja vuorovaikutteinen oppimisympäristö

Moderni verkko-oppimisympäristö tekee oppimisesta läpinäkyvää, ja lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opiskelija voidaan sitouttaa tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.
Järjestelmään integroidun H5P-työkalun ansiosta voidaan helposti luoda motivoivia, osallistavia ja interaktiivisia oppimistehtäviä, kuten interaktiivisia videoita ja pelejä. H5P-tehtävät mahdollistavat kymmenien eri tyyppisten oppimistehtävien luomisen. Tehtävät ovat helposti jaettavissa ja käytettävissä uudelleen. Oppimistehtävät voidaan myös tuoda esimerkiksi Moodlesta.
Järjestelmä toimii myös yhteistyöalustana HOKS:n yhteiselle kehittämiselle. Kaikki osapuolet voivat osallistua oman roolinsa puitteissa ja nähdä toistensa panoksen, sekä tarkastella opiskelijan edistymistä muun muassa havainnollisten graafien avulla.

Lue lisää

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut

Järjestelmän henkilökohtaistamistyökaluja voidaan hyödyntää niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin tavoitteellisessa ammattitaitoa täydentävässä lisäkoulutuksessakin. Järjestelmään voidaan luoda OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin perustuvia havainnollisia koulutusrakenteita, jotka on mahdollista henkilökohtaistaa opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Opintojen alussa tehtävien lähtötilanteen kartoitusten pohjalta saadaan selville opiskelijan sen hetkinen osaamistaso sekä mahdolliset aiemmat opinnot. Opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa voidaan päivittää joustavasti opintojen edetessä ja myös opiskelijan siirtyessä jatkamaan opintojaan työpaikalle.

Oppimisanalytiikka ja tekoäly auttavat ennakoimaan ja tukemaan oppimista

Moderni Study@ -oppimisalusta kerää hyödyllistä tietoa opiskelijoiden toiminta- ja työskentelytavoista. Jo pelkän raportoinnin avulla käyttäjät saavat arvokasta tietoa opiskelijoiden yksilöllisestä edistymisestä ja aktiivisuudesta. Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa mm. hyviin ja huonoihin suorituksiin johtavista tavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa apuun voidaan ottaa tekoäly.

Tekoälyllä voidaan tunnistaa esimerkiksi erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään esimerkiksi tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena apuopettajana. Käyttämämme tekoälymoottorin sisältämät monipuoliset tekoälymenetelmät mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Lue lisää

Campus-verkosto

Campus-verkkopalvelun avulla koulutuksen sisältö viedään verkoston yhteiseen tietovarastoon, jolloin se on tarvittaessa julkaistavissa tai siirrettävissä verkoston kumppaneiden käyttöön. Verkkopalvelun avulla koulutusta voidaan tuottaa ja hankkia joustavasti kaikkiin suuntiin kumppaneiden välillä, jolloin pystytään parantamaan koulutuksen laatua ja oppimisedellytysten valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Yhteisen tietokannan lisäksi jokaisella toimijalla on oma, suojattu viipale Campus-tietokantaa käytössään.

Sisäänrakennettu turvahälytysjärjestelmä mahdollistaa vaaratilanteista tiedottamisen ja hälytykset mobiilisovelluksessa

Opiskelijan ja opettajan taskusta löytyvä mobiili Study@ on jo monille luontevin kanava välittää ohjeita ja viestejä sekä opiskelijoille että opettajille. Oppimisympäristön sisäänrakennetun turvahälytysjärjestelmän avulla voidaan välittää erityisiä kiireellisiä turvahälytyksiä eri puolilla kampusta työskenteleville opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toiminnallisuus mahdollistaa tehokkaan vaaratilanteista tiedottamisen sekä hälytykset suoraan opiskelijoiden ja henkilökunnan puhelimiin.

Hälytyskanava ohittaa kaiken muun sovelluksessa näytettävän sisällön kertoen vaaratilanteesta ja ohjeistaa toimenpiteistä turvaan hakeutumiseksi. Toiminnallisuutta tukevat sovelluksen ääni- ja värinähälytykset sekä valmisteltuihin lähetysryhmiin ja viestipohjiin perustuvat tekstiviestien massalähetysmahdollisuudet. Nämä yhdessä mahdollistavat jopa tuhansien henkilöiden tavoittamisen sekunneissa hälytyksen aktivoinnista.