Skip to main content

TIETOSUOJASELOSTE ASIAKAS-/MARKKINOINTIREKISTERIÄ KOSKIEN

Tietosuojaseloste tällä sivustolla kerätyistä ja käsitellyistä asiakastiedoista.

1. Rekisterinpitäjä

Rediteq Oy, Aninkaistenkatu 14 B 35, 20100 Turku, puh. 02 2828 990

2. Rekisteriasiat

Petri Huttunen, petri.huttunen@rediteq.fi

3. Rekisterin nimi

Rediteq Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin peruste ja tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointitoimenpiteet, tutkimustoiminta

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema/titteli, oppilaitos/yritys, oppilaitoksen/yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rediteq Oy:n asiakastietojärjestelmä, yleisesti saatavilla olevat internetlähteet, asiakkaiden täyttämät palautelomakkeet

7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta

8. Tietojen säilytysaika

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta tahoilta asianmukaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on lisäksi oikeus pyytää rekisterissä olevan väärän tiedon korjaamista.

TIETOSUOJASELOSTE REKRYTOINTIJÄRJESTELMÄÄ KOSKIEN

Tietosuojaseloste Rediteq Oy:n rekrytointijärjestelmää koskien.

Rekisterinpitäjä

Rediteq Oy, Aninkaistenkatu 14 B 35, 20100 Turku, puh. 02 2828 990

Rekisteriasiat

Petri Huttunen, petri.huttunen@rediteq.fi

Rekisterin nimi

Rediteq Oy:n rekrytointijärjestelmä.

Rekisterin peruste ja tarkoitus

Yrityksen henkilöstöresurssien hallinnointi. Työssäoppijoiden ja harjoittelijoiden hallinnointi.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Antaessasi henkilötietosi rekrytointijärjestelmään, annat suostumuksesi niiden käsittelyyn. Voit perua suostumuksesi milloin tahansa. Rekrytointiprosessimme edellyttää henkilötietojesi käsittelyä, joten suostumuksesi peruminen johtaa tilanteeseen, jossa emme voi jatkaa rekrytointiprosessia kanssasi.

Jos aiot antaa meille tarkkoja tietoja suosittelijasta tai muusta kolmannesta osapuolesta osana CV:täsi tai ansioluetteloasi, on sinun vastuullasi hankkia lupa kyseiseltä kolmannelta osapuolelta.

Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki henkilötiedot, jotka annat verkkopohjaisen rekrytointijärjestelmämme kautta, postitse tai sähköpostitse työhakemuksen tai rekrytointiprosessin osana. Tällaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi:

nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut yhteystiedot sekä tavat, jolla ensisijaisesti toivot sinuun otettavan yhteyttä, käyttäjätunnus ja salasana sekä muut tiedot, joita käytetään sinun tunnistamiseesi järjestelmässä, CV, ansioluettelo, saate, aikaisempi työkokemus, koulutus, pätevyys ja osaaminen, paikkakunta, josta ensisijaisesti haet töitä, halukkuus vaihtaa toimipaikkaa, palkkatoive, kanava, jonka kautta sait tietää avoimesta työpaikasta, suosituksiin liittyvät tiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmä kerää henkilötietoja suoraan hakijoilta sekä tietolähteistä, jotka hakijat ovat yritykselle antaneet. Rediteq saattaa kansallisen lainsäädännön puitteissa kerätä henkilötietoja myös julkisista lähteistä sekä suorittaa taustatutkimuksia ja arviointeja ja tallentaa näitä tietoja rekrytointiprosessin aikana.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Yritys tekee yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa osana rekrytointiprosessia. Yritys luovuttaa tietoja näille osapuolille mm. hakijakandidaattien soveltuvuuden arvioimiseksi sekä muissa tarkoituksissa, jotka liittyvät rekrytointiprosessiin.

Tietojen säilytysaika

Yritys säilyttää hakijoiden henkilötietoja niiden käsittelyyn tarkoitetun ajan ja niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että saamme poistopyynnön. Kaikki tiedot liittyen työnhakuun säilytetään rekisterissämme 24 kuukauden ajan viimeisestä toimenpiteestä tai yhteydenotosta. Yrityksellä on oikeus poistaa henkilötietosi (kuten CV tai ansioluettelo) milloin tahansa ilman erityistä syytä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta tahoilta asianmukaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla.

SOPRO ONLINE JÄRJESTELMÄN REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Sopro Online Rediteqin asiakastietorekisterinä

 

Rekisterinpitäjä
Rediteq Oy

Aninkaistenkatu 14 B 35

20100 Turku

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Petri Huttunen

toimitusjohtaja

+358 40 507 7798

Tiedot, joita keräämme

 • Asiakkaan käyttäjätiliin kuuluvat tiedot kuten yrityksen nimi, ytunnus, laskutusosoite sekä muut laskutustiedot, sopimustiedot.
 • Käyttäjän käyttäjätiliin kuuluvat tiedot kuten nimi, sähköpostiosoite, salasana, profiilikuva ja organisaatio, jossa olet käyttäjänä, sekä muut tiedot, jotka voit lisätä käyttäjätiliisi.
 • Automaattisesti kerätyt tiedot, jotka saamme käyttäessäsi palveluitamme, kuten käyttämäsi laitteet, selaimet, IPosoitteet, sekä toimintalokit ja käyttöaktiivisuustiedot.
 • Sähköpostiviestit ja muu viestintä silloin kun olet meihin yhteydessä, ja näihin liittyvät lisätiedot, kuten aikaleimat ja muistiinpanot.

Käytämme tietoja

 • Palvelun tarjoamiseen sopimusehtojen mukaisesti
 • Asiakaspalvelun, tuen ja koulutusten tarjoamiseen.
 • Palvelussa tapahtuvaan viestintään ja tiedottamiseen.
 • Palveluiden myyntiin ja markkinointiin.
 • Palvelun kehittämiseen, vianmääritykseen ja käytön analysointiin.
 • Tietoturvan toteuttamiseen.

Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta tietojanne kolmansille osapuolille

Tietojen siirtäminen EU/ETAalueen ulkopuolelle

Emme siirrä tietoja EU/ETAalueen ulkopuolelle

Oikeusperusteet tietojen käytölle

 • Sopimus, kun tietoja käytetään palvelun tarjoamiseen niiden käyttäjien osalta, jotka ovat kirjautuneet palveluun ja joilla on voimassa oleva käyttäjätili.
 • Meidän tai Asiakkaan oikeutettu etu, kun tietoja käytetään tiedottamiseen, asiakaspalveluun, palvelun kehittämiseen, vianmääritykseen tai tietoturvan toteuttamiseen.
 • Suostumus, kun tietoja käytetään suoramarkkinointiin
 • Verkkosivuston vierailijoiden IPosoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

Tietojen säilytysaika

 • Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin oikeusperusteet tietojen käsittelylle kyseiseen tarkoitukseen ovat voimassa.
 • Poistamme säännöllisesti sellaiset tiedot, jotka eivät ole enää tarpeellisia.

Sinulla on oikeus

 • Pyytää pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjes-
  telmästä toiseen.
 • Peruuttaa suostumukseen perustuva tietojen käsittely.
 • Tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

 

Sopro Online asiakkaan osaamis ja henkilörekisterinä

 

Rekisterinpitäjä
Asiakas

Käsittelijä
Rediteq Oy

Aninkaistenkatu 14 B 35

20100 Turku

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Petri Huttunen

toimitusjohtaja

+358 40 507 7798

Henkilötiedon käsittely rekisterinpitäjän lukuun

Tarjotessaan Sopron Online asiakkaalle osaamisen hallintajärjestelmänä Rediteq käsittelee henkilötietoja Rediteqin asiakkaan lukuun. Tällaisissa tapauksissa asiakas on muodostuneen henkilörekisterin rekisterinpitäjä ja Rediteqin toimii henkilörekisterin henkilötietojen käsittelijänä, henkilötietolain ärittämässä ominaisuudessa.

Tietojen käsittely, kun emme ole rekisterinpitäjä

Lisäämäsi sisältö, kuten oppimistehtävät ja materiaalit, sekä niihin liittyvät kuvat ja liitetiedostot ja kaikki muu sisältö, jonka lisäät käyttäessäsi palvelua, ja jonka käsittelyn tarkoitukset ja keinot eivät ole määrittelemiänne, käsitellään henkilötietona GDPR:n vaatimusten mukaisesti niin, että Rediteq Oy on tietojen käsittelijän roolissa. Rekisterinpitäjän vastuu on tällöin sillä organisaatiolla, joka on kyseisen
sisällön lisääjä tai omistaja palvelussa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internetpalvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta
kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot

Sopro Online on henkilön osaamis ja oppijarekisteri, jossa säilytetään oppijasta henkilötiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero) sekä osaamiseen ja koulutukseen liittyviä tietoja. Tietoja kerätään ja säilytetään siinä laajuudessa, kuin se on asiakasyrityksen tarpeet ja sovelluksen käyttötapa huomioiden tarpeellista. Asiakasyritys päättää tarpeesta.