HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rediteq Oy, Aninkaistenkatu 14 B 35, 20100 Turku, puh. 02 2828 990

2. Rekisteriasiat

Toimitusjohtaja Petri Huttunen, puh. 040 507 7798, petri.huttunen@rediteq.fi

3. Rekisterin nimi

Rediteq Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen, markkinointitoimenpiteet, tutkimustoiminta

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema/titteli, oppilaitos/yritys, oppilaitoksen/yrityksen osoitetiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rediteq Oy:n asiakastietojärjestelmä, yleisesti saatavilla olevat internetlähteet, asiakkaiden täyttämät palautelomakkeet

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu palomuurilla.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on lisäksi oikeus pyytää rekisterissä olevan väärän tiedon korjaamista.