Skip to main content

Tekoäly

Oppimisen tukena

Tekoäly tarjoaa lukemattomia käyttömahdollisuuksia ja auttaa resurssihaasteissa, jolloin opettajat voivat yhä paremmin keskittyä oleellisimpaan – mahdollisuudet ovat lähes rajattomat!

Tutkinnon perusteilla opetettu tekoälyavustajamme osaa auttaa niin henkilökohtaistamisessa kuin tutkinnon sisällön ymmärtämisessä ja eri kielelle kääntämisessäkin, mistä hyötyvät erityisesti heikosti suomea osaavat opiskelijat. ChatGPT-pohjaiset botit voivat auttaa opintojen sujumiseen liittyvissä asioissa. Bottien kanssa voidaan hoitaa esimerkiksi osaamiskartoitus- ja henkilökohtaistamiskeskustelut, tai niiltä voidaan kysyä apua yleisissä oppimiseen ja koulutukseen liittyvissä ongelmissa.

Varaa online-esittely

ChatGPT & tekoälyn hyödyntäminen koulutussektorilla

ChatGPT on mullistanut monien ajatukset tekoälyn kyvyistä ja mahdollisuuksista reilussa puolessa vuodessa. ChatGPT pystyy käsittelemään ja tuottamaan tekstiä hämmästyttävällä tasolla ja laatu tulee paranemaan entisestään. Ammatillisessa koulutuksessa käyttökohteita uusille mahdollisuuksille löytyy helposti. Tekniikkaa voi hyödyntää mm. erityisopiskelijoiden ja heikosti suomea osaavien maahanmuuttajaopiskelijoiden kohdalla tutkinnon perusteiden selkeyttämisessä. Samalla tekniikalla hoituu myös tutkinnon perusteiden kääntäminen opiskelijan äidinkielelle.

Tekoälyllä voidaan myös tunnistaa erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään esim. tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena apuopettajana.

ChatGPT-botti puhuu ja ymmärtää luonnollista kieltä

ChatGPT on tehnyt viimeisen vuoden sisällä valtavan harppauksen, jonka ansiosta nykyiset luonnollista kieltä ymmärtävät botit ovat täysin eri tasolla kuin vielä vuosi sitten nähdyt chatbotit. ChatGPT hyödyntää kehittynyttä luonnollisen kielen prosessointia (NLP) tarjotakseen aidon tuntuisen keskustelun käyttäjien kanssa. Botti ymmärtää eri muodoissa ja eri kielillä esitetyt kysymykset kirjoitusvirheineen, ja tarjoaa räätälöityjä vastauksia kysymyksiin.

Chatbot eli keskustelubotti -tyyppisellä palvelulla voidaan käyttäjiä auttaa hyvin monenlaisissa aihealueissa. Botit voivat auttaa opintojen sujumiseen liittyvissä asioissa. Niiden kanssa hoituvat esimerkiksi osaamiskartoitukset ja henkilökohtaistamiskeskustelut. Opiskelijat voivat myös kysyä avustajaboteilta yleisiä koulutukseen ja oppimiseen liittyviä asioita. Aihealue ja kohderyhmä määrittelemällä botti pystytään opettamaan lähes mihin tarkoitukseen tahansa.

Tekoälyavustajat oppimisalustalla

Tutkinnon perusteilla opetettu tekoälyavustajamme osaa auttaa niin henkilökohtaistamisessa kuin tutkinnon sisällön ymmärtämisessäkin, mistä hyötyvät erityisesti heikosti suomea osaavat opiskelijat. ChatGPT-pohjaista avustajaa voidaan hyödyntää mm. tutkinnon perusteiden selkokielistämisessä. Samalla tekniikalla hoituu näppärästi myös tutkinnon perusteiden kääntäminen opiskelijan äidinkielelle. Opiskelija voi käydä henkilökohtaistamiskeskustelun omalla äidinkielellään, ja opettaja saa keskustelusta suomenkielisen yhteenvedon. Yleiseltä opinnoissa auttavalta avustajalta opiskelija voi kysyä neuvoa ja vinkkejä vaikkapa oppimispäiväkirjan täyttämiseen tai opintojen suunnitteluun.
Tutkinnon perusteiden selkokielistäminen
Henkilökohtaistamis-
keskustelu
Yleinen opintoavustaja

Tekoälyn avulla luotavat oppimistehtävät

Tekoäly helpottaa opettajan työtaakkaa luomalla opiskelijoille erilaisia oppimistehtäviä. Tehtäviä voidaan luoda sekä tutkinnon perusteiden että opetusmateriaalin, kuten Word-dokumenttien pohjalta. Opettaja voi tarkistaa ja muokata tekoälyn luomuksia tarpeen mukaan, ja hyödyntää niitä sitten haluamallaan tavalla. Tekoäly voi luoda tehtäviin myös pyydettyjen aiheiden mukaisia kuvia, mikä nopeuttaa työtä kun tekijänoikeusvapaita kuvia ei tarvitse etsiä kuvapankeista.

Käytännön oppimisympäristössä suoritettavat työtehtävät tutkinnon perusteiden mukaan
Oppimistehtäviä voidaan luoda hyödyntämällä järjestelmän sisältämää tietoa tutkinnon perusteista eli tutkinnon osista ammattitaitovaatimuksineen ja arviointikriteereineen. Näiden pohjalta sovellus luo käden käänteessä kattavan listan esimerkinomaisia työtehtäviä, jotka sopivat ammattitaidon hankkimiseen. Luotuja tehtäviä voidaan käyttää runkona, jolla varmistetaan eri ammattitaitovaatimusten harjoittelutavoitteiden täyttyminen, tai niitä voidaan käyttää lisäharjoitteina sellaisissa ammattitaitovaatimuksissa, joita opiskelija ei pääse harjoittelemaan työelämän oppimisjaksolla.
Mikro-oppimistehtävät
Opettaja voi pyytää tekoälyä luomaan oppimistehtävän sovellukselle annettavan tekstidokumentin pohjalta. Sovellus muuntaa tekstidokumentin sisällön tehtävän oppimateriaaliksi ja generoi tekoälyn avulla tekstidokumentin sisällöstä kontrollikysymykset opiskelijoiden vastattaviksi. Luettuaan tekstisisällön, opiskelija tarkistaa osaamisensa automaattitarkisteisten kontrollikysymysten avulla.
Tekoälyn luomia tehtävän kansikuvia
Tekoälyn opetusmateriaalin pohjalta luoma tehtävä

Tahdotko kuulla lisää?

Varaa online-esittely

Campus Pro ohjaa koulutusprosessia ja poistaa päällekkäistä työtä, mikä parantaa koulutuksen laatua ja säästää oppilaitoksen resursseja

Campus Pro -järjestelmän käyttöliittymät.

– Campuksen käyttäjinä voimme digitalisoida palveluitamme sujuvasti ja helpottaa sisäistä työtämme, mikä parantaa myös asiakaskokemusta.
Tämän mahdollistavat mm. Campuksen visuaalinen ja tarpeitamme palveleva käyttöliittymä, välineet opiskelijoiden sähköiseen asiointiin sekä hyvät tekniset rajapinnat.

Timo SoikkeliRastor-instituutin ICT-johtaja
Tutustu referensseihin

Järjestelmä räätälöidään tarpeisiinne sopivaksi

– maksatte vain tarvitsemistanne ominaisuuksista!

Koulutuksen sisällön hallinta
Opetusryhmien ja opiskelijoiden hallinta
Oppijan käyttöliittymä
Automaattiset muistutukset
Läsnäolotietojen ja suoritusten kerääminen
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta
Oppimistehtävät
Osaamisen kehittäminen ja seuranta
Alkukartoitus
VOS-laskenta
Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut
Raportointi ja tilastoinnit
Kouluttajien ja tilojen resursointi
Opsos-etuuksien ja koulutuskorvausten käsittely
Koski- ja eHOKS-rajapinnat

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 45 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri teille!