Skip to main content

Campus Pro

Campus Pro on aidosti yksilölliset opintopolut huomioiva opintohallintojärjestelmä. Työelämälähtöinen järjestelmä tukee nykymuotoista koulutusta ja taipuu sulavasti niin etä- kuin lähiopetukseenkin!

Intuitiivinen, erityisesti kosketusnäyttöisille laitteille suunniteltu käyttöliittymä tarjoaa ennennäkemätöntä helppokäyttöisyyttä, joustavuutta ja visuaalisuutta. Yksilöllisiä opintopolkuja ja opintojen henkilökohtaistamista tukeva järjestelmä soveltuu kaikenlaisen koulutuksen hallintaan.

Varaa online-esittely

Yksilölliset opintopolut huomioiva opintohallintojärjestelmä

Campus Pro on moderni työelämälähtöinen koulutuksen hallintajärjestelmä, jossa on huomioitu erityisesti oppijakeskeisyys, yksilölliset opintopolut ja läpinäkyvyys muiden toimijoiden välillä. Järjestelmässä turvallinen opiskelijahallinta ja monipuolinen koulutuksen hallinta yhdistyvät joustavasti helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi.

Campus Pro sisältää monipuoliset ominaisuudet verkostoituneen koulutuksen hallintaan. Koulutuskokonaisuuksia voidaan hallinnoida joustavasti useamman organisaation kanssa, minkä ansiosta yhteistyö esimerkiksi oppisopimusjärjestäjien, työvoimahallinnon ja yritysten kanssa etenee saumattomasti.

Soveltuu erinomaisesti

• Ammatilliseen koulutukseen

Aikuiskoulutuksen hallintaan

• Oppisopimuskoulutuksen hallintaan

Koulutusyrityksille

• Työvoimahallinnolle

Vuorovaikutteinen ja helppokäyttöinen

Campus Pro lisää vuorovaikutusta, aktivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan työtaakkaa. Kaikilla laitteilla toimiva moderni ja intuitiivinen käyttöliittymä on nopea oppia ja helppo käyttää.

Työelämälähtöinen ja oppijakeskeinen

Järjestelmä on alusta alkaen kehitetty työelämälähtöiseksi ja oppijakeskeiseksi. Sitä kehitetään jatkuvasti viranomaisvaatimukset huomioiden, joten se on yhteensopiva mm. Koski- ja eHOKS-järjestelmien kanssa.

Integroitavissa nykyisiin järjestelmiin

Campus Pro:n monipuoliset rajapinnat tarjoavat ratkaisun eri järjestelmien väliseen linkitykseen. Järjestelmä soveltuu itsenäiseksi opintohallinnon ohjelmistoksi tai osia siitä voidaan integroida oppilaitoksen nykyiseen järjestelmään.

Havainnolliset koulutuspuut

Koulutukset luodaan havainnollisina koulutuspuina, jotka helpottavat sisällön hallintaa. Koulutuspuita voidaan luoda sekä virallisten tutkintorakenteiden mukaisesti että ei-tutkintotavoitteisille kursseille ja koulutuksille.

Mobiili oppimisalusta

Campus Pron modernin oppimisympäristön lähtökohtana on helppo ja sujuva kommunikaatio eri osapuolten välillä. Järjestelmä yhdistää sosiaalisen median mahdollisuudet ja uuden opetukseen soveltuvan teknologian hallittavaksi, tavoitteiden mukaan toimivaksi sähköiseksi oppimisalustaksi.

Ketterästi käyttöön otettava

Modulaarisuus mahdollistaa Campus Pro:n ketterän käyttöönoton ja yhteensopivuuden hyvin erilaisiin ympäristöihin. Järjestelmää voidaan kasvattaa pala palalta, mikä tekee sen käyttöönotosta hallitun ja ennakoitavan

– Campuksen käyttäjinä voimme digitalisoida palveluitamme sujuvasti ja helpottaa sisäistä työtämme, mikä parantaa myös asiakaskokemusta.
Tämän mahdollistavat mm. Campuksen visuaalinen ja tarpeitamme palveleva käyttöliittymä, välineet opiskelijoiden sähköiseen asiointiin sekä hyvät tekniset rajapinnat.

Timo SoikkeliRastor-instituutin ICT-johtaja
Tutustu referensseihin

Täysin sähköinen arviointiprosessi allekirjoituksineen

Campus Pro mahdollistaa myös opiskelijan näytön suunnittelun ja arvioinnin täysin sähköisesti. Sovelluksessa hoituvat sekä palautteenanto, dokumentointi, että arviointiin käytettävien lomakkeiden sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan hoitaa turvallisesti esimerkiksi mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla.

Sovelluksessa opiskelija, opettaja, sekä työelämän edustaja voivat osallistua arviointiprosessiin omissa rooleissaan. Näyttöprosessi tehostuu, kun kaikki siihen liittyvät tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Arviointiprosessia helpottaa myös se, että opiskelijan päiväkirjamerkintöjä voidaan liittää arviointiaineistoon. Kun näyttötiedot lopuksi siirtyvät automaattisesti Koski-, sekä eHOKS -palveluihin, koko näyttöprosessi on hoidettu ilman ensimmäistäkään paperidokumenttia.

Sisäänrakennettu turvahälytysjärjestelmä mahdollistaa vaaratilanteista tiedottamisen ja hälytykset mobiilisovelluksessa

Oppimisympäristön sisäänrakennetun turvahälytysjärjestelmän avulla voidaan välittää erityisiä kiireellisiä turvahälytyksiä eri puolilla kampusta työskenteleville opiskelijoille ja henkilökunnalle. Toiminnallisuus mahdollistaa tehokkaan vaaratilanteista tiedottamisen sekä hälytykset suoraan opiskelijoiden ja henkilökunnan puhelimiin.

Hälytyskanava ohittaa kaiken muun sovelluksessa näytettävän sisällön kertoen vaaratilanteesta ja ohjeistaa toimenpiteistä turvaan hakeutumiseksi. Toiminnallisuutta tukevat sovelluksen ääni- ja värinähälytykset sekä valmisteltuihin lähetysryhmiin ja viestipohjiin perustuvat tekstiviestien massalähetysmahdollisuudet. Nämä yhdessä mahdollistavat jopa tuhansien henkilöiden tavoittamisen sekunneissa hälytyksen aktivoinnista.

Oppimisanalytiikka ja tekoäly oppimisen tukena

Campuksen raportointityökalujen avulla käyttäjät saavat arvokasta tietoa opiskelijoiden yksilöllisestä edistymisestä ja aktiivisuudesta. Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa mm. hyviin ja huonoihin suorituksiin johtavista tavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa apuun voidaan ottaa tekoäly.

Tekoälyllä voidaan tunnistaa mm. erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään esim. tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena apuopettajana. Käyttämämme tekoälymoottorin sisältämät monipuoliset tekoälymenetelmät mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Campus Pro ohjaa koulutusprosessia ja poistaa päällekkäistä työtä, mikä parantaa koulutuksen laatua ja säästää oppilaitoksen resursseja.

Campus Pro -järjestelmän käyttöliittymät.

Järjestelmä räätälöidään tarpeisiinne sopivaksi

– maksatte vain tarvitsemistanne ominaisuuksista!

Koulutuksen sisällön hallinta
Opetusryhmien ja opiskelijoiden hallinta
Oppijan käyttöliittymä
Automaattiset muistutukset
Läsnäolotietojen ja suoritusten kerääminen
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta
Oppimistehtävät
Osaamisen kehittäminen ja seuranta
Alkukartoitus
VOS-laskenta
Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut
Raportointi ja tilastoinnit
Kouluttajien ja tilojen resursointi
Opsos-etuuksien ja koulutuskorvausten käsittely
Koski- ja eHOKS-rajapinnat

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri sinulle!