Skip to main content

Sopro Online

Whistleblowing-ilmoituskanava

Uusi ilmoittajansuojelulaki velvoittaa kaikki 50-250 henkilöä työllistävät yritykset ottamaan ilmoituskanavan käyttöön 17.12.2023 mennessä!

Sopro Online-ohjelmistoomme kuuluva ilmoituskanava on kehitetty yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kanava mahdollistaa anonyymin ilmoittamisen sekä ilmoitusten asianmukaisen käsittelyn whistleblower-direktiivin mukaisesti. Palveluumme kuuluvalla koulutusalustalla voidaan lisäksi näppärästi perehdyttää henkilöstö ilmoituskanavan käyttöön ja whistleblower-direktiiviin.

Ota yhteyttä

Helppokäyttöinen suomalainen ilmoituskanava

Anonyymin ilmoituksen tekeminen

Ilmoittaminen on mahdollista kaikilla laitteilla täysin anonyymisti avoimen linkin kautta. Ilmoituskanava saadaan haluttujen sidosryhmien käyttöön julkaisemalla se esimerkiksi organisaation kotisivuilla, intranetissä tai muissa asiaankuuluvissa kanavissa.

Ilmoituksen vastaanotto ja käsittely

Organisaatiolle määritellyille käsittelijöille annetaan tunnukset sekä oikeudet käsitellä ilmoituksia omassa helppokäyttöisessä käyttöliittymässä. Määritellyt käyttäjät saavat notifikaatiot uusista ilmoituksista. Ilmoittajalta voidaan pyytää lisätietoja, ja häntä voidaan tiedottaa käsittelyn vaiheista siten, että anonymiteetti edelleen säilyy.

Luottamuksellinen yhteydenpito

Sovellus mahdollistaa täysin anonyymin yhteydenpidon ilmoittajan ja käsittelijän välillä. Henkilökohtaisen koodin avulla ilmoittaja voi seurata oman tapauksensa edistymistä, ja esimerkiksi tarjota tarvittaessa lisätietoja ja tarkennuksia. Asian käsittely hoituu siten, että tietojen luottamuksellisuus on turvattu koko prosessin ajan.

Huolellinen perehdytys takaa sujuvan käyttöönoton

Palveluumme kuuluvalla koulutusalustalla voidaan näppärästi perehdyttää henkilöstö ilmoituskanavan käyttöön sekä whistleblower-direktiiviin kanavan käyttöönoton yhteydessä. Laki edellyttää, että henkilöstölle ja sidosryhmille on tiedotettava selkeästi kanavan tarkoituksesta, käyttöönotosta ja toiminnasta. Lisäksi organisaatiolla on velvollisuus antaa ilmoituskanavan vastuuhenkilöille erityinen koulutus ilmoitusten asialliseen käsittelyyn.

Koulutuksen ja tiedotuksen merkitystä ei sovi vähätellä. Huolellisella perehdyttämisellä vältytään väärinkäsityksiltä sekä ylimääräiseltä turhalta työltä, ja saadaan näin kaikki hyödyt irti ilmoituskanavasta.

Miksi juuri Sopro Online?

Ilmoituskanavan tiedotus ja ohjeet samalla alustalla
Käyttäjät oppivat nopeasti mistä on kyse ja käyttöönotto sujuu näppärästi

Muutakin kuin pelkkä ilmoituskanava
Perehdytä, kouluta, jaa tietoa ja rekrytoi samalla käyttäjille tutulla alustalla

Modulaarinen rakenne ja hinnoittelu
Maksa vain niistä ominaisuuksista, joita tarvitset

Nopea ja ketterä käyttöönotto – laajenna pala palalta

Räätälöitävissä ja integroitavissa käytössä oleviin järjestelmiin

Toimii kaikilla laitteilla

Luotettava suomalainen palvelu ja asiakastuki

Kiinnostuitko?

Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri teille!

Pyydä tarjous

Mikä whistleblowing?

Niin kutsuttu whistleblower-direktiivi eli Euroopan unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annettu direktiivi (EU) 2019/1937, pantiin täytäntöön 1.1.2023 voimaan astuneella ilmoittajansuojelulailla. Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö voi ilmoittaa turvallisesti havainnoistaan tai epäilyistään yleisen edun vastaisesta toiminnasta organisaatiossa.

Organisaation on annettava henkilöstölleen mahdollisuus tehdä ilmoitus sisäisen ilmoituskanavan kautta. Organisaatio voi sallia myös muille henkilöille ilmoittamisen kanavan kautta. Lisäksi organisaation tulee antaa ilmoittajalle tieto siitä, mitä toimenpiteitä hänen ilmoituksensa perusteella toteutetaan.

Joko tiedät kaiken tarvittavan whistleblower-direktiivistä?

Tarjoamallamme maksuttomalla pikakurssilla opit:

  • Mitä tulee huomioida ilmoituskanavan käyttöönotossa?
  • Mistä kanavan kautta ilmoitetaan – mistä ei ilmoiteta?
  • Kuka käsittelee ilmoitukset?
  • Miten ilmoitusten käsittelyprosessi etenee?
  • Vinkkejä sujuvaan ilmoituskanavan käyttöönottoon!
Siirry kurssille

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri sinulle!