Ratkaisut yrityksille

Selainpohjainen ohjelmistomme tarjoaa ratkaisun sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen, että asiakkaiden koulutukseen. Sähköisiä työvälineitä hyödyntämällä organisaation koulutukset ja tiedon jakaminen hoituvat helposti ja kustannustehokkaasti.

Kysy lisää

Sopro Online


Lue lisää

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä. Joustava järjestelmä muuntuu tarpeenne mukaan – maksat vain siitä mitä tarvitset!

Study@


Lue lisää

Innovatiivisen ja vuorovaikutteisen oppimisalustan avulla järjestät näppärästi mm. asiakas- ja henkilöstökoulutukset, perehdytykset ja kehityskeskustelut – missä ja milloin vain!

Henkilöstökoulutusten hallintaan

Tämän päivän työelämän haasteena on työntekijöiden jatkuva osaamisen kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaan. Työntekijöiden fyysinen sijainti ei saa olla este koulutukseen osallistumiselle. Koulutuksen sisällön tulisi olla helposti jaettavissa kaikille työntekijöille, jotta laatu voidaan taata tasapuolisesti koko henkilöstölle. Tarjoamme ratkaisuksi haasteeseen selainpohjaista Sopro Online ohjelmistoamme, jonka avulla osaamisen kehittäminen on mahdollista nostaa aivan uudelle tasolle.

Mobiili verkko-oppimisympäristö

Henkilöstön osaamisen kehittäminen hoituu tehokkaasti mobiilin Study@ -verkko-oppimisympäristön avulla. Sovellus tarjoaa mahdollisuudet verkkokoulutukseen, itseopiskeluun sekä tiedon ja materiaalin jakamiseen myös organisaatiorajojen ulkopuolelle ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi sovelluksen kehittymissuunnitelmaa voidaan hyödyntää tavoitteellisen koulutuksen tavoitteiden määrittämisessä ja palautteenannossa.

Lue lisää

Kehityskeskustelut

Ohjelmisto tukee sekä perinteistä että jatkuvaa (eli ketterää) kehityskeskustelumallia. Voit käyttää molempia, joko erikseen tai yhdessä. Perinteistä, systemaattista kehityskeskusteluprosessia ohjataan järjestelmään asetetuilla muistutuksilla. Jatkuvaa kehityskeskustelua voidaan käyttää konkreettisten, ajankohtaisten osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Lue lisää

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen

Työntekijän osaamisen selvittämisessä hyödynnetään osaamiskartoitusta, jonka pohjalta voidaan määrittää selkeät tavoitteet osaamisen kehittämiselle. Työntekijän osaamistason ja -tavoitteiden määrittelyn jälkeen voidaan keskittyä systemaattisesti juuri sen osaamiseen kehittämiseen, johon on todellista tarvetta.

Monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta kouluttaja/mentor voi seurata oppijan edistymistä, antaa palautetta ja ohjata oppijaa oikeaan suuntaan. Tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla lähtötilanteesta tavoitetasoon asti.

Lue lisää

Henkilöstökoulutusten hallinta

Sovellus mahdollistaa havainnollisten, joustavien koulutusrakenteiden luomisen, joiden ansiosta koulutuksen sisällön hallinta on helppoa ja tehokasta. Hyödynnä edistyneitä koulutuksen hallinnan ominaisuuksia, kuten itseilmoittautumista, henkilökohtaisia kurssivalintoja, kurssipalautteen keräämistä, osallistumisen seurantaa jne.

Lue lisää

Henkilökunnan osaamisrekisteri

Tallentamalla työntekijöiden osaamiset ja suoritetut opinnot, näistä syntyy yrityksen osaamisrekisteri. Osaamisrekisteristä voit tunnistaa puutteet yrityksen kriittisissä osaamisissa, halutessasi saat hälytykset puutteista. Aseta yrityskohtaiset osaamistavoitteet ja käytä osaamisrekisteriä osaamisvajeen tunnistamiseen. Suunnittele keinot osaamisvajeen täyttämiseen.

Asiakkaiden kouluttamiseen

Tarjoamme ratkaisuksi asiakkaiden kouluttamiseen Sopro Onlinea, joka on kokonaisvaltainen työkalu osaamisen hallintaan ja johtamiseen. Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät materiaalit voidaan jakaa kätevästi selainpohjaisen oppimisalustan kautta ja esimerkiksi videokoulutusten järjestäminen onnistuu isommallekin osallistujamäärälle kerralla.

Sen lisäksi, että yrityksenne henkilöstö tuntee oman tuotteenne tai palvelunne, on tärkeää, että myös asiakkaanne osaavat käyttää sitä tehokkaasti. Kun asiakkaasi saavat kaiken hyödyn irti tuotteistanne, asiakastyytyväisyys kasvaa.