Ratkaisut yrityksille

Selainpohjaisen ohjelmistomme ansiosta voidaan yrityksen työntekijöiden osaamista kehittää ja seurata asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Koulutusprosessin hallinta on kokonaisvaltaista ja kustannustehokasta, kun kouluttaminen ja tiedon jakaminen organisaatiossa hoituu sähköisiä työvälineitä käyttäen.

Ratkaisu yritysten koulutusten hallintaan

Tämän päivän työelämän haasteena on työntekijöiden jatkuva osaamisen kehittäminen asetettujen tavoitteiden mukaan. Työntekijöiden fyysinen sijainti ei saa olla este koulutukseen osallistumiselle. Koulutuksen sisällön tulisi olla helposti jaettavissa kaikille työntekijöille, jotta laatu voidaan taata tasapuolisesti koko henkilöstölle. Tarjoamme ratkaisuksi haasteeseen selainpohjaista Sopro Online ohjelmistoamme, jonka avulla osaamisen kehittäminen on mahdollista nostaa aivan uudelle tasolle.

Mobiili verkko-oppimisympäristö osaamisen kehittämiseen

Henkilöstön osaamisen kehittäminen hoituu tehokkaasti mobiilin Study@ -verkko-oppimisympäristön avulla. Sovellus tarjoaa mahdollisuudet verkkokoulutukseen, itseopiskeluun sekä tiedon ja materiaalin jakamiseen myös organisaatiorajojen ulkopuolelle ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi sovelluksen kehittymissuunnitelmaa voidaan hyödyntää tavoitteellisen koulutuksen tavoitteiden määrittämisessä ja palautteenannossa.

Lue lisää

Kehityskeskustelut

Ohjelmisto tukee sekä perinteistä että jatkuvaa (eli ketterää) kehityskeskustelumallia. Voit käyttää molempia, joko erikseen tai yhdessä. Perinteistä, systemaattista kehityskeskusteluprosessia ohjataan järjestelmään asetetuilla muistutuksilla. Jatkuvaa kehityskeskustelua voidaan käyttää konkreettisten, ajankohtaisten osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Lue lisää

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen

Työntekijän osaamisen selvittämisessä hyödynnetään osaamiskartoitusta, jonka pohjalta voidaan määrittää selkeät tavoitteet osaamisen kehittämiselle. Työntekijän osaamistason ja -tavoitteiden määrittelyn jälkeen voidaan keskittyä systemaattisesti juuri sen osaamiseen kehittämiseen, johon on todellista tarvetta.

Monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta kouluttaja/mentor voi seurata oppijan edistymistä, antaa palautetta ja ohjata oppijaa oikeaan suuntaan. Tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla lähtötilanteesta tavoitetasoon asti.

Lue lisää

Koulutusten järjestäminen

Sovellus mahdollistaa havainnollisten, joustavien koulutuspuiden luomisen, joiden ansiosta koulutuksen sisällön hallinta on helppoa ja tehokasta. Hyödynnä edistyneitä koulutuksen hallinnan ominaisuuksia, kuten itseilmoittautumista, henkilökohtaisia kurssivalintoja, kurssipalautteen keräämistä, osallistumisen seurantaa jne.

Lue lisää

Henkilökunnan osaamisrekisteri

Tallentamalla työntekijöiden osaamiset ja suoritetut opinnot, näistä syntyy yrityksen osaamisrekisteri. Osaamisrekisteristä voit tunnistaa puutteet yrityksen kriittisissä osaamisissa, halutessasi saat hälytykset puutteista. Aseta yrityskohtaiset osaamistavoitteet ja käytä osaamisrekisteriä osaamisvajeen tunnistamiseen. Suunnittele keinot osaamisvajeen täyttämiseen.

Sopro Online

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä. Selainpohjaisen osaamisenhallintajärjestelmän avulla henkilöstön koulutus ja tiedonjako hoituu kustannustehokkaasti.

Lue lisää