Skip to main content

Sopro Online

Johda ja kehitä osaamista

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä ketterästi ja kustannustehokkaasti!

Rekrytoi, perehdytä, hoida ketterät kehityskeskustelut, verkkokurssit, henkilöstökoulutus sekä osaamisen johtaminen ja tavoitteellinen kehittäminen – kaikki yhdellä järjestelmällä.

Alkaen 199€/kk
Varaa online-esittely

Ketterää osaamisen johtamista

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa vaaditaan organisaatioilta responsiivisuutta. Ne menestyvät, jotka pystyvät joustavasti mukautumaan markkinoiden muutoksiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin.

Sopro Onlinella siirryt ketterään, OKR-mallin mukaiseen osaamisen johtamiseen. Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Järjestelmän modulaarinen rakenne ja hinnoittelu mahdollistavat vaiheittaisen etenemisen, jolloin sekä kulut että resurssit pysyvät hallinnassa. Maksat ainoastaan niistä ominaisuuksista, joita todella tarvitset. Kun tarpeet kasvavat, voit lisätä ohjelmiston ominaisuuksia moduuli kerrallaan.

Sopro Online ohjaa prosessia tehokkaasti eri vaiheissa

 • Hakeutuminen
 • Haastattelut
 • Tehtävät
 • Valinnat
 • Perehdytysmateriaalit
 • Tehtävät
 • Suoritukset
 • Ilmoittautuminen
 • Koulutusmateriaalit
 • Tehtävät
 • Suoritukset

Modulaarinen järjestelmä voidaan ottaa käyttöön pala palalta

- Maksa vain niistä ominaisuuksista joita tarvitset -
Rekrytoi

Rekrytoi ketterästi ja pidä koko prosessi hallinnassasi. Samassa järjestelmässä hoidat sujuvasti työpaikkailmoitusten julkaisun, vastaanotat ja käsittelet hakemukset, lähetät vastaukset hakijoille, sekä huolehdit tietojen hävittämisestä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Alkaen 99€/kk

Lue lisää
Perehdytä

Tue uuden tiedon sisäistämistä ja tee edistymisestä kaikille osapuolille selkeää ja läpinäkyvää. Prosessi tehostuu kun kaikki perehdytykseen liittyvät tiedot löytyvät samasta paikasta, ja ovat tarkasteltavissa joka laitteella – ajasta ja paikasta riippumatta!

Alkaen 29€/kk

Lue lisää
Jaa tietoa ja kehitä osaamista

Toteuta osaamisen kehittäminen kustannustehokkaasti ja tasalaatuisesti koko henkilöstölle. Luo henkilöstölle tai asiakkaille koulutuksia, hallitse kurssikohtaisia sisältöjä, täydennä henkilöstön puuttuvaa osaamista ja uusi koulutuksia nopeasti. Anna työntekijöidesi suorittaa tarvittavia kursseja ja koulutuksia tarvekohtaisten osaamispolkujen avulla. Hyödynnä H5P-tukea ja luo näyttäviä, interaktiivisia oppimistehtäviä.

Kehitä suorituskykyä ketterästi

Ota käyttöön ketterä suorituskyvyn johtaminen ja hyödynnä yritysmaailman suunnannäyttäjien käyttämät menetelmät. Siirry perinteisistä kehityskeskusteluista nopean reagoinnin mahdollistaviin check-in palavereihin ja jatkuvaan sekä molemmin suuntaiseen palautteen antamiseen. Aseta tavoitteet ja etene niihin OKR-mallin mukaisesti.

 • Henkilöstön perehdytykseen
 • Henkilöstökoulutusten järjestämiseen
 • Henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen
 • Uusien työntekijöiden rekrytointiin
 • Verkkokurssien järjestämiseen
 • Asiakkaiden koulutukseen

Kenelle?

 • Omaa henkilöstöä kouluttaville yrityksille
 • Uutta henkilöstöä rekrytoiville yrityksille
 • Asiakkaita kouluttaville yrityksille
 • Franchisingyrityksille

Kehitä suorituskykyä ketterästi - hyödynnä OKR-mallia

Aseta tavoitteet

Seuraa kehitystä

Valmenna, ohjaa ja palkitse

OKR-malli on yksinkertainen ja joustava menetelmä tavoitteiden asettamiseen ja niihin pääsemisen seurantaan yritykselle, tiimeille ja yksityisille työntekijöille. Sen perustana ovat jatkuva oppiminen, itseohjautuvuus, sekä säännölliset tilannekatsaukset, joissa tavoitteet ja tulokset voidaan päivittää. Kun tähän lisätään vielä molemminsuuntaiseen ja avoimeen kommunikointiin perustuva läpinäkyvä työyhteisö, ovat elementit tämän päivän tarpeet täyttävään suorituskyvyn johtamiseen kasassa.

OKR-malli tarjoaa laajasti käytetyn ja koetellun viitekehyksen ketterään suorituskyvyn johtamiseen. OKR-mallille kehitetty Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Osaamisvajeiden täyttämiseen voit monipuolisesti hyödyntää koulutusten ja verkkokurssien järjestämistä. Järjestelmä tarjoaa työkalut ohjaamiseen ja se toimii kommunikaatioalustana viestittämisessä ja videokeskusteluissa.

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä

Modulaarinen rakenne – mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen ja joustavan hinnoittelun!

Nopea ja ketterä käyttöönotto – järjestelmä käytössäsi jo parissa tunnissa!

Selainpohjainen ja helppokäyttöinen – järjestelmä käytössäsi ajasta ja paikasta riippumatta!

Mobiili järjestelmä – soveltuu kaikille laitteille!

Räätälöimme Sopro Online -palvelun yrityksesi tarpeiden mukaisesti

Brändin mukainen ilme

Oman yrityksen näköinen oppimisalusta? Ilman muuta! Lisäämme yrityksesi logon ja brändin mukaiset värit toiveesi mukaan.

Integraatiot

Hoidamme tarvittavat integraatiot yrityksesi käytössä oleviin järjestelmiin, CRM:ään, HR-järjestelmään ja muihin tarvittaviin palveluihin.

Räätälöinti

Tuotteemme on omaa suomalaista käsityötämme – räätälöimme sen tarvittaessa vastaamaan vaativiakin tarpeita.

Kysy lisää tai pyydä tarjous räätälöinnistä

Pyydä tarjous

Rediteq Oy

Olemme suomalainen, Suomesta palvelua tarjoava yritys – yhteydenpito meihin on helppoa!

Ensiluokkainen asiakas- ja tukipalvelumme takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen

Käsittelemme henkilötietoja jo 30 vuoden kokemuksen tuomalla huolellisuudella

Käytämme Microsoftin Azuren palvelinkapasiteettia, jonka palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Tiedot varmuuskopioidaan joka yö

Meillä on käytettävissämme palvelinkapasiteettia Suomessa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa niitä asiakkaita varten, jotka tätä edellyttävät

Ohjelmistoa voidaan tarvittaessa laajentaa seuraavilla lisäominaisuuksilla:

Osaamiskartoitus

Tunnista yrityksen osaaminen. Kartoita henkilön osaamistaso ja määrittele sen pohjalta kehittymiskohteet.

Kehittämissuunnitelma

Aseta osaamistavoitteet ja seuraa niiden edistymistä.

Videokoulutukset

Järjestä reaaliaikainen etäkoulutus, jonka tallenteen koulutukseen osallistujat voivat katsoa myös jälkikäteen.

Luvat ja sertifikaatit

Hallitse työtehtävissä vaadittavia kortteja, lupia ja ammattipätevyyksiä.

Automaattimuistutukset

Hyödy sähköisistä automaattimuistutuksista sekä käyttöliittymäviesteistä.

Tekstiviestien lähetys

Tiedota asioista tekstiviestitse. Täydentää automaattimuistutuksia.

Ilmoittautumissivusto

Anna oppijoiden ilmoittautua itse haluamiinsa koulutuksiin ilmoittautumissivustolla.

Resursointi

Aikatauluta koulutuksia ja varaa kouluttajia sekä koulutustiloja. Ei päällekkäisiä varauksia!

Sähköinen viestintä

Tiedota tehokkaasti ja tee tuloksellista sähköpostimarkkinointia.

Kurssipalautteet

Kerää kurssien osallistujilta helposti ja järjestelmällisesti palautetta kursseista.

Kurssisuoritukset

Merkitse oppijoiden kurssisuoritukset suoritetuiksi ja anna tarvittaessa arvosana.

Läsnäolot

Kerää läsnäolotietoja koulutuksiin osallistumisesta.

Kehityskeskustelut

Järjestä säännölliset kehityskeskustelut työntekijöiden ja esimiesten välillä tai hyödynnä jatkuvaa/ketterää kehityskeskustelua. Kirjaa tavoitteet ja edistyminen, ja tee ne läpinäkyviksi.

Oppimistehtävät

Luo ja jaa monipuolisia oppimistehtäviä ja muuta koulutusmateriaalia. Hyödynnä vuorovaikutteisia tehtäviä ja automatiikkaa.

Mobiilisovellus

Tehosta yhteydenpitoa mobiilisovelluksella, saa viestit ja ilmoitukset puhelimeen ilman sisäänkirjautumista.

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri sinulle!