Skip to main content

Sopro Online

Ketterään osaamisen johtamiseen ja kehittämiseen

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä ketterästi ja kustannustehokkaasti!

Rekrytoi, perehdytä, hoida ketterät kehityskeskustelut, verkkokurssit, henkilöstökoulutus sekä osaamisen johtaminen ja tavoitteellinen kehittäminen – kaikki yhdellä järjestelmällä.

Varaa online-esittely

Ketterää osaamisen johtamista

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa vaaditaan organisaatioilta mukautumiskykyä. Ne menestyvät, jotka pystyvät joustavasti mukautumaan markkinoiden muutoksiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin.

Sopro Onlinella siirryt ketterään, OKR-mallin mukaiseen suorituskyvyn johtamiseen. Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Järjestelmän modulaarinen rakenne ja hinnoittelu mahdollistavat vaiheittaisen etenemisen, jolloin sekä kulut että resurssit pysyvät hallinnassa. Maksat ainoastaan niistä ominaisuuksista, joita todella tarvitset. Kun tarpeet kasvavat, voit lisätä ohjelmiston ominaisuuksia moduuli kerrallaan.

Sopro Online ohjaa prosessia tehokkaasti eri vaiheissa

 • Hakeutuminen
 • Haastattelut
 • Esitehtävät
 • Soveltuvuusarvioinnit
 • Sähköiset allekirjoitukset
 • Perehdytysmateriaalit
 • Tehtävät
 • Automaattitarkistukset
 • Ilmoittautuminen
 • Koulutusmateriaalit
 • Tehtävät
 • Suoritukset
 • Työnohjaus
Rekrytoi

Rekrytoi ketterästi ja pidä koko prosessi hallinnassasi. Samassa järjestelmässä hoidat sujuvasti työpaikkailmoitusten julkaisun, vastaanotat ja käsittelet hakemukset, lähetät vastaukset hakijoille, sekä huolehdit tietojen hävittämisestä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Lue lisää
Perehdytä

Tue uuden tiedon sisäistämistä ja tee edistymisestä kaikille osapuolille selkeää ja läpinäkyvää. Prosessi tehostuu kun kaikki perehdytykseen liittyvät tiedot löytyvät samasta paikasta, ja ovat tarkasteltavissa joka laitteella – ajasta ja paikasta riippumatta!

Lue lisää
Jaa tietoa ja kehitä osaamista

Toteuta osaamisen kehittäminen kustannustehokkaasti ja tasalaatuisesti koko henkilöstölle. Luo henkilöstölle tai asiakkaille koulutuksia, hallitse kurssikohtaisia sisältöjä, täydennä henkilöstön puuttuvaa osaamista ja uusi koulutuksia nopeasti. Anna työntekijöidesi suorittaa tarvittavia kursseja ja koulutuksia tarvekohtaisten osaamispolkujen avulla. Hyödynnä H5P-tukea ja luo näyttäviä, interaktiivisia oppimistehtäviä.

Kehitä suorituskykyä ketterästi

Ota käyttöön ketterä suorituskyvyn johtaminen ja hyödynnä yritysmaailman suunnannäyttäjien käyttämät menetelmät. Siirry perinteisistä kehityskeskusteluista nopean reagoinnin mahdollistaviin check-in palavereihin ja jatkuvaan sekä molemmin suuntaiseen palautteen antamiseen. Aseta tavoitteet ja etene niihin OKR-mallin mukaisesti.

Kenelle?

 • Omaa henkilöstöä kouluttaville yrityksille
 • Uutta henkilöstöä rekrytoiville yrityksille
 • Asiakkaita kouluttaville yrityksille
 • Tuotekoulutusta tarjoaville yrityksille
 • Franchisingyrityksille
 • Henkilöstön perehdytykseen
 • Henkilöstökoulutusten järjestämiseen
 • Henkilöstön osaamisen jatkuvaan kehittämiseen
 • Uusien työntekijöiden rekrytointiin
 • Verkkokurssien järjestämiseen
 • Asiakkaiden koulutukseen
 • Jälleenmyyjien ja henkilöstön tuotekoulutukseen

Kehitä suorituskykyä ketterästi - hyödynnä OKR-mallia

Aseta tavoitteet

Seuraa kehitystä

Valmenna, ohjaa ja palkitse

OKR-malli on yksinkertainen ja joustava menetelmä tavoitteiden asettamiseen ja niihin pääsemisen seurantaan yritykselle, tiimeille ja yksityisille työntekijöille. Sen perustana ovat jatkuva oppiminen, itseohjautuvuus, sekä säännölliset tilannekatsaukset, joissa tavoitteet ja tulokset voidaan päivittää. Kun tähän lisätään vielä molemminsuuntaiseen ja avoimeen kommunikointiin perustuva läpinäkyvä työyhteisö, ovat elementit tämän päivän tarpeet täyttävään suorituskyvyn johtamiseen hallussa.

OKR-malli tarjoaa laajasti käytetyn ja koetellun viitekehyksen ketterään suorituskyvyn johtamiseen. OKR-mallille kehitetty Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Osaamisvajeiden täyttämiseen voit monipuolisesti hyödyntää koulutusten ja verkkokurssien järjestämistä. Järjestelmä tarjoaa työkalut ohjaamiseen ja se toimii kommunikaatioalustana viestittämisessä ja videokeskusteluissa.

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä

Modulaarinen rakenne – mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen ja joustavan hinnoittelun!

Nopea ja ketterä käyttöönotto – järjestelmä käytössäsi jo parissa tunnissa!

Selainpohjainen ja helppokäyttöinen – järjestelmä käytössäsi ajasta ja paikasta riippumatta!

Mobiili järjestelmä – soveltuu kaikille laitteille!

Sopro Online - Enterprise

Räätälöimme palvelun organisaationne tarpeiden mukaisesti!

Rekrytoi, perehdytä, hoida ketterät kehityskeskustelut, verkkokurssit, henkilöstökoulutus sekä osaamisen johtaminen ja tavoitteellinen kehittäminen – kaikki yhdellä järjestelmällä.

Oppimisalusta

Tarjoa työntekijöille ja esihenkilöille vuorovaikutteinen oppimisympäristö. Varmista tasalaatuinen koulutus kustannustehokkaasti koko henkilöstölle.

Kehittymissuunnitelma (OKR)

Aseta selkeät osaamistavoitteet ja seuraa edistymistä. Kehitä osaamista ketterästi jatkuvana prosessina.

Osaamiskartoitukset/ osaamismatriisi

Kartoita ja tunnista henkilöstön osaaminen sekä mahdolliset osaamisvajeet.

Check-in palaverit

Päivitä osaamistavoitteet joustavasti toteuttamalla säännölliset check-in palaverit eli ns. ketterät kehityskeskustelut.

360 asteen palaute

Pyydä, anna ja vastaanota osaamistavoitteita koskevaa palautetta malalla kynnyksellä.

Keskustelutoiminnot

Viesti ja vuorovaikuta joustavasti myös etänä. Tue ja anna palautetta, sparraa ja ohjaa osaamista oikeaan suuntaan.

Monipuoliset materiaalit

Jaa monipuolista materiaalia ja luo kiinnostavaa sisältöä helposti. Hyödynnä myös vuorovaikutteisuutta ja pelillisyyttä ja varmista että uudet asiat sisäistetään tehokkaammin.

Automaattiset suoritukset

Sujuvoita prosessia hyödyntämällä automatiikkaa. Määrittele tehtäville pisterajat tai vaadi todennettu kuittaus hyväksytyn suorituksen edellytykseksi.

Luvat ja pätevyydet

Kartoita ja hallitse organisaation osaamista, sekä henkilöstön lupia ja pätevyyksiä.

Videokoulutukset

Järjestä reaaliaikainen etäkoulutus, jonka tallenteen koulutukseen osallistujat voivat katsoa myös jälkikäteen.

Mobiilisovellus

Tarjoa aito mobiilikokemus push-ilmoituksineen: ota käyttöön iOS ja Android -natiivisovellukset.

Turvallisuushavainnot ja -hälytykset

Hyödynnä matalan kynnyksen turvallisuushavainto -toiminnallisuutta, ja ota käyttöön organisaation sisäinen turvahälytyskanava.

Koulutusvähennys-
raportointi

Sujuvoita koulutusvähennysraportointia.

Ilmoittautumissivusto

Anna henkilöstön tai asiakkaiden ilmoittautua organisaation koulutuksiin.

AD & Azure AD -valmius

Valmis rajapinta Azure & Azure AD -palveluihin.

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Ota yhteyttä
Varaa online-esittely

LAAJENNA OMINAISUUKSIA

Sopro Online -palvelua voidaan laajentaa toiveiden ja tarpeiden mukaan lukuisilla lisämoduuleilla – maksat vain niistä ominaisuuksista, joita tarvitset!

Automaattimuistutukset

Hyödy sähköisistä automaattimuistutuksista sekä käyttöliittymäviesteistä.

Tekstiviestien lähetys

Tiedota asioista tekstiviestitse. Täydentää automaattimuistutuksia.

Sähköinen viestintä

Tiedota tehokkaasti ja tee tuloksellista sähköpostimarkkinointia.

Resursointi

Aikatauluta koulutuksia ja varaa kouluttajia sekä koulutustiloja. Ei päällekkäisiä varauksia!

Kurssipalautteet

Kerää kurssien osallistujilta helposti ja järjestelmällisesti palautetta kursseista.

Kurssisuoritukset

Merkitse oppijoiden kurssisuoritukset suoritetuiksi ja anna tarvittaessa arvosana.

Kehityskeskustelut

Järjestä säännölliset kehityskeskustelut työntekijöiden ja esimiesten välillä tai hyödynnä jatkuvaa/ketterää kehityskeskustelua. Kirjaa tavoitteet ja edistyminen, ja tee ne läpinäkyviksi.

Työpäiväkirja

Oppija voi dokumentoida osaamisensa kehittymistä mm. kuvien ja videoiden avulla

Läsnäolot

Kerää läsnäolotietoja koulutuksiin osallistumisesta.

Räätälöimme Sopro Online -palvelun yrityksesi tarpeiden mukaisesti

Brändin mukainen ilme

Oman yrityksen näköinen oppimisalusta? Ilman muuta! Lisäämme yrityksesi logon ja brändin mukaiset värit toiveesi mukaan.

Integraatiot

Hoidamme tarvittavat integraatiot yrityksesi käytössä oleviin järjestelmiin, CRM:ään, HR-järjestelmään ja muihin tarvittaviin palveluihin.

Räätälöinti

Ohjelmistomme on omaa suomalaista työtämme – räätälöimme sen tarvittaessa vastaamaan vaativiakin tarpeita.

Kysy lisää tai pyydä tarjous räätälöinnistä

Pyydä tarjous

Rediteq Oy

Olemme suomalainen, Suomesta palvelua tarjoava yritys – yhteydenpito meihin on helppoa!

Ensiluokkainen asiakas- ja tukipalvelumme takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen

Käsittelemme henkilötietoja jo 30 vuoden kokemuksen tuomalla huolellisuudella

Käytämme Microsoftin Azuren palvelinkapasiteettia, jonka palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Tiedot varmuuskopioidaan joka yö

Meillä on käytettävissämme palvelinkapasiteettia Suomessa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa niitä asiakkaita varten, jotka tätä edellyttävät

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri sinulle!