Rediteq Oy

Rediteq Oy on vuonna 1991 perustettu ohjelmistoalan yritys, joka kehittää ohjelmistoja koulutuksen, opiskelijoiden ja osaamisen hallintaan, yritysten ja oppilaitosten tarpeisiin.

Ota yhteyttä

Ohjelmistoratkaisuja lähes 3o vuoden kokemuksella

Olemme suomalainen vuonna 1991 perustettu koulutuksen hallintajärjestelmiin keskittynyt ohjelmistoalan yritys. Kehitämme ohjelmistoja koulutuksen, opiskelijoiden ja osaamisen hallintaan, sekä yritysten että oppilaitosten tarpeisiin.

Pitkään jatkuneen kehitystyön ja tiiviin koulutuksen järjestäjien kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena ohjelmistoihimme ovat valikoituneet parhaat käytännöt. Koulutusala muuttuu ja kehittyy, mikä edellyttää ohjelman jatkuvaa edelleen kehittämistä. Laaja asiakaskuntamme takaa, että ohjelman kehitystyö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

KUMPPANUUDET

Rediteq Oy on Microsoftin kumppani, jolla on Application Development kompetenssi. Tämä tarkoittaa sitä, että Rediteqillä on todistettu osaaminen, kokemus ja asiantuntemus innovatiivisten sovellusten kehittämisestä Microsoft-ympäristössä toimivilla teknologioilla. Microsoft-teknologiaosaamisemme olemme osoittaneet asiakasratkaisuillamme.

 

Rediteq Oy on Suomen Yrittäjien jäsen. Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin, yli 116 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö. Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana on yrittäjyyden perusarvot: vapaus, vastuu ja luovuus.

 

Rediteq Oy on Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsen. Ohjelmistoyrittäjät ry on sitoutumaton innovatiivisen, ammattitaitoisen, kasvuhakuisen ja yrittäjähenkisen ohjelmistoyritysten johdon yhteisö. Ohjelmistoyrittäjät ry on ohjelmistoyritysten verkottaja ja ohjelmistoalan edunvalvoja, ohjelmistoteollisuuden mielikuvan luoja ja tiedonjakaja, ohjelmistoyrittäjyyden edistäjä ja yrittäjyyteen kannustaja sekä ohjelmistoalan tutkimuksen ja koulutuksen edistäjä. Softamme ovat suomalaisia ja Ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenenä saamme käyttää Software from Finland -tunnusta.

 

Rediteq Oy on Turun Kauppakamarin jäsen. Turun kauppakamari huolehtii siitä, että Varsinais-Suomi tarjoaa kauppakamarin jäsenille kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan ympäristön, joka mahdollistaa yritysten menestymisen ja kasvun. Elinkeinoelämän kannalta merkittävien muutos- ja kehitystrendien analyyttisen tarkastelun pohjalta Turun kauppakamari tuo esille oman alueensa kilpailukyvyn varmistamisen kannalta tärkeitä kehittämisideoita ja toimenpide-ehdotuksia.

Haemme jälleenmyyjiä - tule kumppaniksemme!

Haemme jälleenmyyjiä sekä kansallisille että kansainvälisille markkinoille

Kehittämämme koulutusorganisaation ohjelmistokokonaisuus koostuu Sopro opiskelija- ja asiakkuuksien hallintajärjestelmästä, Campus Pro koulutuksen hallintajärjestelmästä sekä modernista opiskelijan ja kouluttajan käyttöliittymästä (Study@CampusPro). Ohjelmistokokonaisuus on rakennettu modulaariseksi, minkä ansiosta asiakas voi hankkia järjestelmästä tarpeidensa mukaisesti ainoastaan tarvitsemansa osan. Järjestelmä on myös integroitavissa asiakkaan järjestelmiin. Kaikki tuotteemme ovat saatavilla sekä SaaS-palveluna, hybridiratkaisuna että asiakkaan omille palvelimille asennettuna.

Tarjoamme myytäväksenne tuotteistetut koulutusalan ohjelmistot, jotka soveltuvat moneen eri käyttöön.  Mikäli haluatte laajentaa tuotevalikoimaanne edistyksellisillä koulutusten ja osaamisen hallintaan kehitetyillä tuotteilla, ja omaatte lisäksi aitoa kiinnostusta tarjoamiamme tuotteita ja koulutusalaa kohtaan, olette löytäneet etsimänne.

Ota yhteyttä
Petri Huttunen
petri.huttunen@rediteq.fi
p. 040 507 7798

Talous kunnossa

Yhtiöllämme on korkea, Suomen Asiakastiedon myöntämä Rating Alfa -luokitus.