Skip to main content

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS toimii opiskelijan suunnannäyttäjänä koko opintojen ajan. Älypuhelimelle skaalautuva HOKS tarjoaa sekä opiskelijalle, opettajalle että työpaikkaohjaajalle lukemattomia mahdollisuuksia opintojen tukemiseen, dokumentointiin ja seurantaan.

Ammatillinen tutkinto perustuu aina OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin.Tutkinto koostuu tutkinnon osista ja niiden sisältämistä ammattitaitovaatimuksista, jotka opiskelija on osoittanut hallitsevansa tutkinnon suoritettuaan. Heti opintojen alussa opiskelijan opintopolku henkilökohtaistetaan, jolloin asetetaan kullekin opiskelijalle henkilökohtainen suunnitelma ja henkilökohtaiset opintoihin liittyvät tavoitteet.

Opintojen henkilökohtaistaminen tukee yksilön tarpeita

Ammatillisen tutkinnon suorittamisessa osaaminen ratkaisee; ei se, kuinka kauan osaamisen hankkimiseen on mennyt tai miten ja missä osaaminen on hankittu. Esimerkiksi opintojen kesto riippuu muun muassa opiskelijan jo aiemmin hankitusta osaamisesta, sekä opiskelijan elämäntilanteesta ja motivaatiosta.

Emme ole oppijoina samanlaisia. Meillä on omat vahvuutemme ja heikkoutemme, emmekä opi samoja asioita yhtä nopeasti. Opintojen henkilökohtaistamisessa kartoitetaan aiemmin hankitun osaamisen lisäksi mahdollinen erityisen tuen tarve. Näin pidetään huoli, että jokaiselle opiskelijalle luodaan juuri hänelle sopiva opintopolku.

Urasuunnittelu alkaa henkilökohtaistamisesta

Opiskelijan urasuunnittelu aloitetaan jo HOKSia laadittaessa. Opintojen alussa selvitetään, millaisia toiveita ja haaveita opiskelijalla on työelämään ja uraan liittyen. Kun opiskelijan mielenkiinnon kohteet on kartoitettu, voidaan niiden pohjalta rakentaa juuri opiskelijalle sopiva tutkinto osineen ja valinnaisuuksineen.

Työelämä muuttuu ja joskus tarvitaan osaamista myös yli tutkintorajojen. Henkilökohtaistamisessa voidaan hakea valinnaisuuksia myös muista tutkinnoista. On tärkeää, että opinnot rakennetaan työelämälähtöisesti opiskelijan urahaaveet huomioiden.

Älypuhelimen näytölle skaalautuva HOKS on opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteinen työkalu

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kanssa. HOKSia laadittaessa opiskelijan jo aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, oli se sitten hankittu työelämässä, aiemmissa opinnoissa, tai vaikka vapaaehtoistyössä.

HOKSiin kirjataan osaamisen hankkimisen tavat ja oppimisympäristöt. Mikäli esimerkiksi todetaan, että opiskelija oppii paremmin työpaikalla kuin oppilaitosympäristössä, voidaan HOKSiin suunnitella laajempaa työelämässä oppimisen jaksoa.
HOKS toimii koko opintojen ajan opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteisenä työkaluna. Siksi sähköinen, kaikille laitteille sopiva ja läpinäkyvä HOKS on kaikista tehokkain HOKSin muoto. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja pääsevät katsomaan ja muokkaamaan HOKSia kukin omissa käyttöliittymissään nähden toistensa panoksen.

Mobiili HOKS tehostaa opintojen dokumentointia ja seurantaa

Älypuhelimen näytölle skaalautuva HOKS tarjoaa monia oppimista tukevia etuja. Se muun muassa tekee oppimiskokonaisuudesta visuaalisen ja helposti seurattavan. Tämä auttaa sekä opiskelijaa, opettajaa, että työpaikkaohjaajaa hahmottamaan missä kohtaa opintoja ollaan menossa, mitä opiskelija osaa ja mitä osaamisia on vielä saavuttamatta.

Visuaalinen HOKS auttaa hahmottamaan opintojen rakenteen ammattitaitovaatimuksineen ja opintokokonaisuuksineen. Kun HOKSia on helppo seurata, on myös opintoihin sitoutuminen helpompaa. Tämä taas kasvattaa motivaatiota.
Sähköinen, mobiili HOKS tarjoaa monia mahdollisuuksia oppimisen dokumentointiin. Oppimispäiväkirja ja monipuoliset viestintäominaisuudet tukevat opiskelijan, työelämän edustajan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Erilaisten liitteiden, kuten kuvien, Word- ja Excel-tiedostojen liittäminen oppimispäiväkirjaan ja mahdollisuus käydä niistä keskustelua läpinäkyvällä alustalla tehostavat koko oppimisprosessia.

Monipuoliset henkilökohtaistamistyökalut tukevat oppimista ja säästävät resursseja

Ammatillista koulutusta suorittavat eivät etene opinnoissaan kaikki samaan tahtiin. Siksi on tärkeää, että opintojen henkilökohtaistaminen on tehokasta ja joustavaa koko opintojen ajan. Opiskelija voi hankkia osaamistaan esimerkiksi kesätöissä, jolloin kesällä hankittu osaaminen tulee olla helposti päivitettävissä opiskelijan HOKSiin.

Sähköistämällä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät toimet säästetään merkittävästi aikaa ja resursseja. Kun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät dokumentit ovat sähköisessä muodossa, voidaan helposti myös kirjata kurssien ja osaamiskokonaisuuksien hyväksiluvut, poissulut ja valinnaisuudet. Tehokas ja joustava järjestelmä tukee opintojen henkilökohtaistamista samalla keventäen opettajan työtaakkaa.

Teksti ja kuvitus: Veera Heinonen

Järjestelmämme henkilökohtaistamistyökaluja voidaan hyödyntää niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin tavoitteellisessa ammattitaitoa täydentävässä lisäkoulutuksessakin. Valinnaisuudet, hyväksiluvut ja kurssien ja tutkinnon osien poissulut käyvät käden käänteessä!
Lue lisää ratkaisuistamme
Lisää ajankohtaisia artikkeleja

Ketterää suorituskyvyn johtamista muuttuvassa maailmassa OKR:n ja CFR:n avulla

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
Googlen toinen perustaja Larry Page on todennut: “OKR:t ovat auttaneet johtamaan meidät 10-kertaiseen kasvuun, monta kertaa.” Tämä on poikkeuksellisen painava…

Olemme mukana koulutusjohdon foorumissa 12.4.2022

| Ajankohtaiset, Uutinen | No Comments
Osallistumme tiistaina 12.4. Suomen Yrittäjien järjestämään Koulutusjohdon foorumiin Scandic Parkissa Helsingissä.   Tänä vuonna tapahtuma keskittyy ilmastonmuutoksen yrityksille asettamiin osaamis-…

Uusia H5P -tehtävätyyppejä saatavilla

| Ajankohtaiset | No Comments
H5P-työkalun avulla voidaan helposti ja nopeasti luoda lukuisia erityyppisiä tehtäviä ja sisältöjä verkkokursseille ja –sivuille. H5P tarjoaa kymmeniä erilaisia tehtävätyyppejä,…

ESCO-luokitukset tarjoavat yrityksille oikotien osaamisten määrittelyyn

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
Henkilöstön osaaminen mahdollistaa yrityksen menestyksen ja on yhä useammin yrityksen tärkein pääoma. Osaamispääoman tai -tarpeiden kuvaaminen ja pelkkä sanoittaminen on…