Skip to main content

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma eli HOKS toimii opiskelijan suunnannäyttäjänä koko opintojen ajan. Älypuhelimelle skaalautuva HOKS tarjoaa sekä opiskelijalle, opettajalle että työpaikkaohjaajalle lukemattomia mahdollisuuksia opintojen tukemiseen, dokumentointiin ja seurantaan.

Ammatillinen tutkinto perustuu aina OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin.Tutkinto koostuu tutkinnon osista ja niiden sisältämistä ammattitaitovaatimuksista, jotka opiskelija on osoittanut hallitsevansa tutkinnon suoritettuaan. Heti opintojen alussa opiskelijan opintopolku henkilökohtaistetaan, jolloin asetetaan kullekin opiskelijalle henkilökohtainen suunnitelma ja henkilökohtaiset opintoihin liittyvät tavoitteet.

Opintojen henkilökohtaistaminen tukee yksilön tarpeita

Ammatillisen tutkinnon suorittamisessa osaaminen ratkaisee; ei se, kuinka kauan osaamisen hankkimiseen on mennyt tai miten ja missä osaaminen on hankittu. Esimerkiksi opintojen kesto riippuu muun muassa opiskelijan jo aiemmin hankitusta osaamisesta, sekä opiskelijan elämäntilanteesta ja motivaatiosta.

Emme ole oppijoina samanlaisia. Meillä on omat vahvuutemme ja heikkoutemme, emmekä opi samoja asioita yhtä nopeasti. Opintojen henkilökohtaistamisessa kartoitetaan aiemmin hankitun osaamisen lisäksi mahdollinen erityisen tuen tarve. Näin pidetään huoli, että jokaiselle opiskelijalle luodaan juuri hänelle sopiva opintopolku.

Urasuunnittelu alkaa henkilökohtaistamisesta

Opiskelijan urasuunnittelu aloitetaan jo HOKSia laadittaessa. Opintojen alussa selvitetään, millaisia toiveita ja haaveita opiskelijalla on työelämään ja uraan liittyen. Kun opiskelijan mielenkiinnon kohteet on kartoitettu, voidaan niiden pohjalta rakentaa juuri opiskelijalle sopiva tutkinto osineen ja valinnaisuuksineen.

Työelämä muuttuu ja joskus tarvitaan osaamista myös yli tutkintorajojen. Henkilökohtaistamisessa voidaan hakea valinnaisuuksia myös muista tutkinnoista. On tärkeää, että opinnot rakennetaan työelämälähtöisesti opiskelijan urahaaveet huomioiden.

Älypuhelimen näytölle skaalautuva HOKS on opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteinen työkalu

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tehdään yhdessä opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan kanssa. HOKSia laadittaessa opiskelijan jo aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan, oli se sitten hankittu työelämässä, aiemmissa opinnoissa, tai vaikka vapaaehtoistyössä.

HOKSiin kirjataan osaamisen hankkimisen tavat ja oppimisympäristöt. Mikäli esimerkiksi todetaan, että opiskelija oppii paremmin työpaikalla kuin oppilaitosympäristössä, voidaan HOKSiin suunnitella laajempaa työelämässä oppimisen jaksoa.
HOKS toimii koko opintojen ajan opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteisenä työkaluna. Siksi sähköinen, kaikille laitteille sopiva ja läpinäkyvä HOKS on kaikista tehokkain HOKSin muoto. Läpinäkyvyydellä tarkoitetaan sitä, että opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja pääsevät katsomaan ja muokkaamaan HOKSia kukin omissa käyttöliittymissään nähden toistensa panoksen.

Mobiili HOKS tehostaa opintojen dokumentointia ja seurantaa

Älypuhelimen näytölle skaalautuva HOKS tarjoaa monia oppimista tukevia etuja. Se muun muassa tekee oppimiskokonaisuudesta visuaalisen ja helposti seurattavan. Tämä auttaa sekä opiskelijaa, opettajaa, että työpaikkaohjaajaa hahmottamaan missä kohtaa opintoja ollaan menossa, mitä opiskelija osaa ja mitä osaamisia on vielä saavuttamatta.

Visuaalinen HOKS auttaa hahmottamaan opintojen rakenteen ammattitaitovaatimuksineen ja opintokokonaisuuksineen. Kun HOKSia on helppo seurata, on myös opintoihin sitoutuminen helpompaa. Tämä taas kasvattaa motivaatiota.
Sähköinen, mobiili HOKS tarjoaa monia mahdollisuuksia oppimisen dokumentointiin. Oppimispäiväkirja ja monipuoliset viestintäominaisuudet tukevat opiskelijan, työelämän edustajan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Erilaisten liitteiden, kuten kuvien, Word- ja Excel-tiedostojen liittäminen oppimispäiväkirjaan ja mahdollisuus käydä niistä keskustelua läpinäkyvällä alustalla tehostavat koko oppimisprosessia.

Monipuoliset henkilökohtaistamistyökalut tukevat oppimista ja säästävät resursseja

Ammatillista koulutusta suorittavat eivät etene opinnoissaan kaikki samaan tahtiin. Siksi on tärkeää, että opintojen henkilökohtaistaminen on tehokasta ja joustavaa koko opintojen ajan. Opiskelija voi hankkia osaamistaan esimerkiksi kesätöissä, jolloin kesällä hankittu osaaminen tulee olla helposti päivitettävissä opiskelijan HOKSiin.

Sähköistämällä opintojen henkilökohtaistamiseen liittyvät toimet säästetään merkittävästi aikaa ja resursseja. Kun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät dokumentit ovat sähköisessä muodossa, voidaan helposti myös kirjata kurssien ja osaamiskokonaisuuksien hyväksiluvut, poissulut ja valinnaisuudet. Tehokas ja joustava järjestelmä tukee opintojen henkilökohtaistamista samalla keventäen opettajan työtaakkaa.

Teksti ja kuvitus: Veera Heinonen

Järjestelmämme henkilökohtaistamistyökaluja voidaan hyödyntää niin tutkintotavoitteisessa koulutuksessa kuin tavoitteellisessa ammattitaitoa täydentävässä lisäkoulutuksessakin. Valinnaisuudet, hyväksiluvut ja kurssien ja tutkinnon osien poissulut käyvät käden käänteessä!
Lue lisää ratkaisuistamme
Lisää ajankohtaisia artikkeleja

Whistleblowing-ilmoituskanava Sopro Onlinessa

| Ajankohtaiset | No Comments
Joko yrityksellänne on ilmoituskanava käytössä?   EU:n whistleblower-direktiivin mukainen ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yritykset ja organisaatiot tarjoamaan sisäisen ilmoituskanavan väärinkäytösepäilyjen ja epäkohtien…

Sopro Online ladattavissa sovelluskaupoista

| Ajankohtaiset | No Comments
Sopro Online iOS ja Android sovellukset löytyvät nyt sovelluskaupoista Sopro -mobiilisovellus on nyt ladattavissa Applen sekä Googlen sovelluskaupoista. Erillinen ladattava…

Sopro Online mobiilisovellus löytyy jatkossa Applen sovelluskaupasta

| Ajankohtaiset | No Comments
Sopro Online -mobiilisovellus on jatkossa ladattavissa Applen sovelluskaupasta kaikille Applen laitteille. Erillinen ladattava sovellus tuo kaikki toiminnot entistäkin helpommin käden…

Rekrytoinnin haasteet 2022 – helmistä raakatimanttien etsimiseen

| Ajankohtaiset | No Comments
Helposti tunnistettavia helmiä ei rekrytointialalla ole tänä päivänä enää lupa odottaa. Katse pitää kääntää hiomattomien timanttien tunnistamiseen, joista yritys voi…