Your browser does not support JavaScript! Turun ammatti-instituutti ottaa käyttöön MobilTAI-sovelluksen - Rediteq Oy

Study@ -ympäristön pohjalta räätälöity mobilTAI on innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta. 

Sovellus on suunniteltu työelämässä oppimisen dokumentoinnin, seurannan sekä ohjauksen ja arvioinnin työkaluksi opiskelijoille, opettajille ja työpaikkaohjaajille toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Sovellusta voidaan käyttää myös lähiopetuksessa kommunikointi- ja ohjaustyökaluna.

Lue lisää hankkeesta Turun ammatti-instituutin sivuilta.