Opiskelijan ja kouluttajan käyttöliittymä

Study@Campus Pro

Study@CampusPro on innovatiivinen opiskelijan ja kouluttajan käyttöliittymä, joka tukee oppimista ja opettamista sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien osapuolien välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Järjestelmään integroitu H5P teknologia mahdollistaa jaettavien, interaktiivisten oppimistehtävien hyödyntämisen.

Pyydä lisätietoja

TAVOITTEIDEN MUKAAN TOIMIVA SÄHKÖINEN OPPIMISALUSTA

Study@CampusPro tarjoaa sosiaalisen median mahdollisuudet ja uuden opetukseen soveltuvan teknologian yhdistäen ne hallittavaksi, tavoitteiden mukaan toimivaksi sähköiseksi oppimisalustaksi. Se on pedagogisista lähtökohdista kehitetty innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Tuki H5P-oppimistehtäville luo valtavasti mahdollisuuksia oppimistehtävien tekemisessä ja niiden uudelleen käytössä. Erilaisin tehtävätyyppejä on kymmeniä ja määrä lisääntyy jatkuvasti.

Omat näkymät opiskelijalle ja kouluttajalle »

Opettajan näkymässä onnistuu esimerkiksi harjoitusten laatiminen opiskelijoille, opetusmateriaalin jakaminen, palautteen antaminen sekä tehtävien arvioinnit. Opiskelijan näkymä on uudenaikainen sosiaalisen median ympäristö profiilisivuineen, josta hän pystyy seuraamaan opintomenestystään suoritusten ja arvosanojen kautta.

MONIPUOLISET VIESTINTÄOMINAISUUDET

Study@CampusPro pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka mahdollistavat kommunikoinnin lisäksi myös interaktiivisen palautteen antamisen. Kurssien ja tehtävien kommentointi Facebook-tyyppiseen tapaan rohkaisee käyttäjiä keskusteluun. Oppimisalusta antaa lisäksi aina reaaliaikaisen ilmoituksen sekä kouluttajille ja opiskelijoille, kun jotain tärkeää tapahtuu (esimerkiksi uusien kommenttien/arviointien tullessa). Reaaliaikaisten työkalujen avulla kouluttajat pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Vaivaton oppimateriaalin jakaminen »

Oppimisympäristön ansiosta myös oppimateriaalin jakaminen, multimediaa sisältävien tehtävien tekeminen ja vastausten tarkistaminen on vaivatonta ja nopeaa. Oppimisympäristö on päätelaiteriippumaton, ja se on erityisesti suunniteltu mobiileille päätelaitteille. Näin ollen kaikkia sen toiminnallisuuksia voidaan käyttää sujuvasti myös kosketusnäyttöisillä laitteilla.

TUTUSTU

Ominaisuudet »

 • Tukee vuorovaikutteisuutta
 • Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
 • Mahdollistaa opiskelijan yksilöllisen ohjaamisen ja opintojen etenemisen seuraamisen
 • Päätelaiteriippumaton ja selainkäyttöinen
 • Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
 • Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
 • Moderni ja interaktiivinen opetuskäyttöön räätälöity sosiaalisen median ympäristö
 • Erittäin helppokäyttöinen

LISÄMODUULIT – Laajenna perusohjelmistoa lisämoduuleilla

 • VAS-moduuli – Automaattimuistutusten ja -hälytysten lähettämiseen.
 • Palautemoduuli – Palautteen keräämiseen ja raportointiin oppisopimuskoulutuksessa.
 • Esitietomoduuli – Tietojen keräämiseen opiskelijoilta ja työnantajilta uusiin oppisopimuksiin.
 • Tekstiviestimoduuli – SMS-viestien lähettämiseen.
 • HOKS-moduuli – Työssäoppimisen suunnitelman tekemiseen.
 • Opsos-moduuli – Opintososiaalisten etuuksien sähköiseen hakemiseen ja käsittelyyn.
 • Tutkintorakenne -moduuli – Tutkintorakenteiden päivittämiseen.
 • Läpinäkyvä HOKS -moduuli – Valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamiseen.
 • Alkukartoitusmoduuli  – Työpaikan työtehtävien ja opiskelijan osaamisen kartoittamiseen. HOKS-moduulin laajennus, joten edellyttää HOKS-moduulin käyttöönottoa.
 • Osaamisen hallinta -moduuli – Osaamisen seurantaan.

SOVELTUU ERINOMAISESTI

 • Ammatilliseen koulutukseen
 • Oppisopimustoimintaan
 • Aikuiskoulutukseen
 • Yliopisto-opetukseen