Opiskelijoiden hallintaan

Sopro

Sopro on monipuolinen opiskelijahallintojärjestelmä. Perusohjelmisto on laajennettavissa lisämoduuleilla, jolloin Sopro skaalautuu pienten oppisopimustoimistojen ja oppilaitosten opiskelijarekisteristä suurten järjestäjien monipuoliseksi toiminnanohjausjärjestelmäksi. Yhdessä Campuksen kanssa se on ratkaisu kaiken koulutustiedon käsittelyyn.

Pyydä lisätietoja

RATKAISU OPISKELIJOIDEN HALLINTAAN

Sopro on kaiken koulutustiedon hallintaan tarkoitettu järjestelmä, joka on alunperin kehitetty hallinnollisesti erittäin vaativien oppisopimusten hallintaan. Se sisältää helppokäyttöisen opiskelijoiden perushallinnoinnin raportointeineen ja viranomaistilastoineen sekä opiskelijakohtaisen tehokkaan tulojen ja kulujen seurannan koko oppiajalle.

Tämän lisäksi ohjelmistossa on panostettu erityisesti kommunikoinnin tehostamiseen koulutukseen liittyvien osapuolten välillä sekä opiskelijan edistymisen reaaliaikaiseen seurantaan, jolloin poikkeamiin pystytään reagoimaan nopeasti.

Lue lisää »

Soprossa on työnantajien ja yrittäjien omien yritysten hallinta, mikä pitää sisällään muun muassa työpaikalla tehtävät opiskelija-arvioinnit ja kouluttaville yrityksille maksettavien koulutuskorvausten maksatustoiminnot raportteineen. Samoin ohjelmalla hallitaan opiskelijan teoriakoulutusta ja suoritetaan teoriajaksoista aiheutuvat opintososiaaliset maksatukset. Ohjelman raportointi sisältää kaikki koulutuksessa tarvittavat lomakkeet opiskelijoille ja työnantajille.

SOPRON KESKEISET
OMINAISUUDET

 • Opiskelijoiden hallinta
 • Yritysten ja oppilaitosten hallinta
 • Tulojen ja kulujen seuranta, käsittely sekä hallinta
 • Maksatusten hoitaminen (opintososiaaliset etuudet, teoriat ja koulutuskorvaukset)
 • Koulutuksessa tarvittavat lomakkeet opiskelijoille ja työnantajille
 • Opiskelijakohtainen kuluseuranta
 • Viranomaistilastot
 • Raportointi eri käyttötarkoituksiin
 • Selainpohjainen
 • Optiona monipuoliset rajapinnat, mm. seuraaviin: taloushallinnon järjestelmiin, ePerusteisiin ja CRM-järjestelmiin

TUKI KAIKILLE KOULUTUSMUODOILLE

Sopro soveltuu opiskelijoiden hallinnointiin erityisesti oppisopimuskoulutuksessa ja kaikissa muissa aikuiskoulutuksen muodoissa. Ohjelmiston kentät ja näkymät on mahdollista määritellä koulutusmuotojen ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää »

Tuettuja koulutusmuotoja ovat mm.:

 • oppisopimuskoulutus
 • oppisopimustyyppinen koulutus
 • VOS-henkilöstökoulutus
 • VOS-omaehtoinen koulutus
 • työvoimapoliittinen koulutus
 • vapaarahoitteinen koulutus
 • tp-kouluttajan koulutus
 • opetustoimen henkilöstökoulutus
 • näyttötutkintomuotoinen  valmistava koulutus

Henkilökohtaistaminen

Pystymme tarjoamaan kattavan työkalupaketin kaikkiin henkilökohtaistamisen vaiheisiin: hakeutumiseen, tutkinnon suorittamiseen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimiseen. Järjestelmä sisältää työvälineet ja prosessiohjauksen kaikille henkilökohtaistamiseen osallistuville osapuolille sekä toimii läpinäkyvänä, itsedokumentoivana tutkinnon suunnittelu- ja suoritusalustana. Järjestelmän tukema henkilökohtaistamisprosessi pohjautuu OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin.

Sopro + Campus Pro

Yhdistämällä Sopron ja Campus Pron, syntyy yhdistelmä luotettavaa ja turvallista opiskelijahallintaa yhdistettynä joustavaan, verkostoituneessa ympäristössä toteutettavaan koulutuksen hallintaan. Sopro on integroitu Campus Pro verkkopalveluun niin tiiviisti, ettet välttämättä huomaakaan, kumpaa järjestelmää käytät.

Historia oppisopimuskoulutuksen hallinnoinnissa

Oppisopimusohjelmien tekijänä olemme kokenein ja tuotevalikoimalta monipuolisin. Aloitimme ensimmäisen oppisopimusten hallintaan tarkoitetun ohjelman kehittämisen vuonna 1993 ja nykyinen Sopro edustaa tuotteena jo kolmatta ohjelmistosukupolvea. Oppisopimusten hallintaohjelmistoillamme hallitaan valtaosaa Suomen oppisopimuksista. Laaja asennuskantamme takaa, että ohjelman kehitystyö tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Ohjelmistolaajennukset

Perusohjelmiston ominaisuuksia voidaan laajentaa erikseen hankittavilla ohjelmistolaajennuksilla. Sitä on mahdollista täydentää muun muassa siirtorajapinnoilla (ohjelmalla tehtyjen maksatusten siirto pankkiin, reskontraan ja kirjanpitoon) ja raportointilaajennuksella (mahdollistaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt raporttipohjat). Lisäksi Sopron ominaisuuksia on mahdollistaa laajentaa entisestään lisämoduulien ja Campus Pron avulla.

LISÄMODUULIT – Laajenna perusohjelmistoa lisämoduuleilla

 • VAS-moduuli – Automaattimuistutusten ja -hälytysten lähettämiseen
 • Palautemoduuli – Palautteen keräämiseen ja raportointiin oppisopimuskoulutuksessa
 • Esitietomoduuli – Tietojen keräämiseen opiskelijoilta ja työnantajilta uusiin oppisopimuksiin.
 • Kielimoduuli – Opiskelijan ja kouluttajan webbikäyttöliittymien sekä viestien kaksikielisyyden (suomi/ruotsi) toteuttamiseksi.
 • Tekstiviestimoduuli – SMS-viestien lähettämiseen.
 • HOKS-moduuli – Työssäoppimisen suunnitelman tekemiseen.
 • Opsos-moduuli – Opintososiaalisten etuuksien sähköiseen hakemiseen ja käsittelyyn.
 • Tutkintorakenne -moduuli – Tutkintorakenteiden päivittämiseen.
 • Läpinäkyvä HOKS -moduuli – Valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamiseen.
 • Alkukartoitusmoduuli  – Työpaikan työtehtävien ja opiskelijan osaamisen kartoittamiseen. (HOKS-moduulin laajennus, joten edellyttää HOKS-moduulin käyttöönottoa.)
 • Viestintämoduuli – Sähköiseen kampanjointiin ja asiakkuuksien hallintaan.
 • Osaamisen hallinta -moduuli – Osaamisen seurantaan.

SOVELTUU ERINOMAISESTI

 • Oppisopimuskoulutuksen hallintaan
 • Aikuiskoulutuksen hallintaan
 • Työvoimahallinnolle
 • Koulutusyrityksille
 • Toisen asteen oppilaitoksille