Koulutuksen hallintaan

Campus Pro

Campus Pro koulutuksen hallintajärjestelmä yhdessä Sopron kanssa on ratkaisu verkostoituneen koulutuksen hallintaan. Se on tarkoitettu koulutusta järjestävien toisen asteen oppilaitosten ja koulutusta laajasti hankkivien organisaatioiden, kuten oppisopimusjärjestäjien sekä työvoimahallinnon  ja yritysten yhteiseksi verkostoinfrastruktuuriksi.

Pyydä lisätietoja

JOUSTAVAA KOULUTUKSEN HALLINTAA

Campus Pro on ammattillisen koulutuksen monimuotoisuuden huomioonottava tietojärjestelmä, jossa on huomioitu erityisesti oppijakeskeisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoitumisen mukanaan tuoma läpinäkyvyys muiden toimijoiden välillä. Siinä luotettava ja turvallinen opiskelijahallinta on yhdistetty joustavaan, verkostoituneessa ympäristössä toteutettavaan koulutuksen hallintaan. Campus Pro soveltuu niin oppilaitoksille kuin koulutusyrityksillekin.

Lue lisää »

Campus-verkkopalvelun avulla koulutuksen sisältö viedään verkoston yhteiseen tietovarastoon, jolloin se on tarvittaessa julkaistavissa tai siirrettävissä verkoston kumppaneiden käyttöön. Sen ansiosta koulutusta voidaan tuottaa ja hankkia joustavasti kaikkiin suuntiin kumppaneiden välillä, jolloin pystytään parantamaan koulutuksen laatua  ja oppimisedellytysten valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Yhteisen tietokannan lisäksi jokaisella toimijalla on oma, suojattu viipale Campus-tietokantaa käytössään.

HAVAINNOLLISET KOULUTUSPUUT

Järjestelmässä pystytään luomaan havainnollisia koulutuspuita, joiden ansiosta koulutuksen sisällön hallinta on helppoa. Koulutuspuita voidaan tehdä sekä virallisten tutkintorakenteiden ja opiskelijakohtaisten henkilökohtaistamisvaatimusten mukaisesti että ei-tutkintotavoitteisille kursseille ja koulutuksille. Järjestelmästä löytyvät tutkintotavoitteiset koulutukset perustuvat aina OPH:n virallisiin tutkinnon perusteisiin ammattitaitovaatimuksineen.

Lue lisää »

Ohjelmisto on alusta lähtien suunniteltu yksilöllistä, osaamisperusteisuutta koulutusta varten, koska sen juuret ovat oppisopimusmaailmassa ja näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. CampusPro huomioi tehokkaasti myös ryhmät, mutta lähtökohtaisesti jokainen opiskelija on yksilö. Opintojen alussa tehtyjen kartoitusten ja haastatteluiden pohjalta saadaan selvitettyä opiskelijan sen hetkinen osaamistaso sekä aiemmat opinnot, joiden pohjalta koulutuspuu saadaan henkilökohtaistettua tarpeiden mukaisesti.

TUTUSTU

Esittelyvideot

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Ominaisuudet

 • Infrastruktuuri verkostoitumiselle
 • Koulutuksen sisällön hallinta
 • Opetusryhmien ja opiskelijoiden hallinta
 • VOS-laskenta
 • Tutkintorakenteiden lataaminen ja päivittäminen
 • Tutkintorakenteiden tietovarasto
 • Henkilökohtaistaminen
 • Läsnäolotietojen ja tutkinnon osien suoritusten kerääminen
 • Opiskelijatietojen ilmoittaminen ja päivittäminen
 • Kurssikutsujen lähetys
 • Opintomateriaalin jakaminen
 • Tietojen vienti ja tuonti toiminnallisuudet CSV ja Excel-muodoissa

LISÄMODUULIT – Laajenna perusohjelmistoa lisämoduuleilla

 • Kehittymissuunnitelma ja Jaksoseurantamoduuli (oppisopimustoimistoille ja oppilaitoksille) – Koulutuskorvausten käsittelyyn ja opiskelija-arviointiin sekä kehittymisen suunnitteluun ja seurantaan.
 • Kehittymissuunnitelma (yrityksille) – Osaamisen kartoittamiseen sekä sen kehittämisen suunnitteluun ja seurantaan.
 • VAS-moduuli – Automaattimuistutusten ja -hälytysten lähettämiseen.
 • Palautemoduuli – Palautteen keräämiseen ja raportointiin oppisopimuskoulutuksess.a
 • Kurssipalautemoduuli – Kurssipalautteen keräämiseen ja raportointiin.
 • Esitietomoduuli – Tietojen keräämiseen opiskelijoilta ja työnantajilta uusiin oppisopimuksiin.
 • HOKS-moduuli – Työssäoppimisen suunnitelman tekemiseen.
 • Tutkintorakenne -moduuli – Tutkintorakenteiden päivittämiseen.
 • Läpinäkyvä HOKS -moduuli – Valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamiseen.
 • Alkukartoitusmoduuli  – Työpaikan työtehtävien ja opiskelijan osaamisen kartoittamiseen. HOKS-moduulin laajennus, joten edellyttää HOKS-moduulin käyttöönottoa.
 • Osaamisen hallinta -moduuli – Osaamisen hallintaan ja seurantaan.
 • Oppimistehtävät-moduuli – Verkko-oppimisympäristö oppimistehtävien tekoon.

SOVELTUU ERINOMAISESTI

 • Toisen asteen oppilaitoksille
 • Koulutusyrityksille
 • Oppisopimuskoulutuksen hallintaan
 • Aikuiskoulutuksen hallintaan