Användargränssnitt för studerande och utbildare

Study@Campus Pro

Study@CampusPro är ett innovativt användargränssnitt för studerande och utbildare som stöder på bästa sätt inlärning och undervisning och förbättrar samspelet mellan inlärningsprocessens olika parter, oberoende av tid och plats.

Fråga mera

EN MÅLRIKTAD ELEKTRONISK INLÄRNINGSPLATTFORM

Study@CampusPro erbjuder möjligheten att använda sociala medier inom utbildningen och kombinerat med ny teknologi som lämpar sig för utbildning bildar dessa tillsammans en hanterbar, målinriktad och fungerande elektronisk inlärningsplattform. Study@CampusPro erbjuds som en Saas-tjänst som har utvecklats från pedagogiska utgångspunkter, förbättrar samspelet mellan inlärningsprocessens olika partner, oberoende av tid och plats. Inlärningsplattformen innehåller vyer för både studerande och utbildare som är lätta att använda.

Användargränssnitt för studerande ja lärare »

Via lärarens gränssnitt kan man både skapa uppgifter åt de studerande, dela material och lämna respons för utförda uppgifter. Med verktyg i realtid kan läraren bättre förbinda studerande till inlärningsprocessen och inlärningsförmågan blir bättre. Miljön liknar dagens sociala medier med egna profilsidor, där den studerande kan följa med sin studieframgång via sina prestationer och vitsord.

MÅNSIDIGA KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER

Study@CampusPro innehåller mångsidiga kommunikationsmöjligheter, som erbjuder både kommunikation och möjligheten till interaktiv respons. Med möjligheter att kommentera i Facebook-stil uppmuntras användarna till att föra dialog. Inlärningsplattform notifierar dessutom användaren i realtid om viktiga händelser (t.ex. om nya kommentarer eller om en bedömning har gjorts). Med realtids verktyg kan läraren bättre förbinda de studerande till inlärningsprocessen och inlärningsförmågan blir bättre.

Smidigt att dela inlärningsmaterial »

Tack vare inlärningsplattformen är det snabbt och smidigt att dela inlärningsmaterial, skapa uppgifter för studeranden och granska deras angivna svar. Inlärningsplatftormen lämpar sig för användning med mobil och tabletter med pekskärm.

BEKANTA SIG

Egenskaper »

 • Stöder växelverkan mellan parter
 • Möjliggör delningen av information och utbildningsmaterial
 • Möjliggör individuell handledning och uppföljning av studierna
 • Kan användas både i webbläsare, med mobil och tabletter
 • Stöder hela inlärningsprocessen oberoende av tid eller plats
 • Gör inlärningsprocessen mera transparent
 • Modern och interaktiv social miljö skräddarsydd för utbildningssyften
 • Mycket lättanvänd

PROGRAMTILLÄGG – Expandera basprogrammet med extramoduler

 • Meddelandemodul för skickande av automatiska e-post påminnelser och alarm
 • Responsmodul för insamling och rapportering av respons i läroavtalsutbildning
 • Förhandsuppgiftsmodul för insamling av uppgifter från studerande och arbetsgivare för skapandet av nya läroavtal
 • SMS modul för skickande av SMS meddelanden
 • Praktikplansmodul för praktikplanering
 • StudieSos-modul för elektronisk behandling av studiesociala förmåner
 • Examensstruktursmodul för uppdatering av examenstrukturer
 • Transparent läroplans -modul för individualisering av förberedande utbildning
 • Kartläggningsmodul för kartläggning av arbetsplatsens arbetsuppgifter och studerandens kunnande. (Den här modulen är en tilläggsmodul som kräver att Praktikplansmodulen också är i bruk.)
 • Kunskapshanteringmodul för hantering av utveckling och uppföljning av kunskap

LÄMPAR SIG YPPERLIGT FÖR

 • Allt från grundskola till universitetsstudier