För administrering av studerande

Sopro

Sopro är vår lösning för administrering av studerande och utbildningar. Sopro är ett modulärt system för all hantering av utbildningsinformation. Systemet anpassar sig till storlek och mångsidighet beroende på behoven – Sopro lämpar sig både för små läroavtalsbyråer och  läroanstalter med sitt lättanvändbara studerande och -kundregister och för stora utbildningsanordnare som ett mångsidigt affärssystem. Basprogramvarans funktionalitet kan utökas med olika moduler.

Fråga mera

LÖSNING FÖR ADMINISTRATION AV STUDERANDE

Sopro är ett system för all sorts hantering av utbildningsinformation, Sopro har ursprungligen utvecklats administrativt för de speciellt krävande behov som läroavtalsverksamhet kräver. Det innehåller lättanvändbar administration av studerande, inbyggd rapportering och myndighetsstatistik.

Dessutom har i systems utvecklingen satsats speciellt på kommunikationen mellan de olika parterna och utvecklingen av utbildningen.

Läs mera »

I Sopro finns speciellt för läroavtalsutbildning, administration av arbetsgivare eller studerandens egna företag. Programmet innehåller bl.a. betalnings- och rapporteringsfunktioner för vid företaget gjorda studerandebedömningar och utbetalning av  utbildningsersättningar till utbildande företag. Samtidigt kan man med programmet administrera studerandes förberedande utbildning och hantera de studiesociala ersättningar som uppstått under utbildningen. Programmets rapportering innehåller alla blanketter som behövs vid utbildningen för studerande och arbetsgivare.

SOPROS
EGENSKAPER

 • Administration av studerande
 • Administration av företag och läroanstalter
 • Uppföljning och administration av inkomster och utgifter
 • Utbetalningar av ersättningar
 • Blanketter för studerande och arbetsgivare
 • Rapportering till myndigheter
 • Mångsidiga gränssnitt som alternativ till bl.a följande ekonomiförvaltningssystem, eGrunder och CRM-system
 • Rapportering för olika ändamål
 • Webbaserat

STÖD FÖR ALLA FORMER AV UTBILDNING

Sopro lämpar sig framförall för administration av studerande i vuxenutbildning. Alla fält och utsikter i mjukvara är möjligt att definiera i enlighet med behovs av utbildningsform och kund.

Läs mera »

I programmet finns stöd för bl.a. följande utbildningsformer:

 • Läroavtalsutbildning
 • Läroavtalsliknande utbildning
 • Statsandels finansiering -personalutbildning
 • Statsandels finansiering-frivillig utbildning
 • Arbetskraftspolitisk utbildning
 • Frifinansierad utbildning
 • Utbildning för arbetsplatsutbildare
 • Personalutbildning för utbildningsväsen
 • Förberedande utbildning för fristående examen.

Personlig tillämpning

Vi kan erbjuda marknadens mångsidigaste verktygspaket till alla delar av den personliga tillämpningen: antagning, avläggande av examen och införskaffandet av behövlig arbetskunskap. Systemet innehåller verktygen och processledningen för alla de parter som deltar i den personliga tillämpningen och fungerar som en transparent, självdokumenterande examensplanerings- samt prestationsplattform. Systemet stöder hela individualiseringsprocessen och baserar sig på de officiella examensstrukturerna från eGrunderna.

Sopro + Campus Pro

Genom att kombinera Sopros administration av studerande och utbildningsprocesser med Campus Pro, utbildningsinnehållets administrationssystem, får man en kombination av pålitlig och säker studerandeadministration och utbildningsadministration utförd i en flexibel och nätbaserad miljö. Sopro är integrerad med Campus Pro nättjänsten så tätt, att man nödvändigtvis inte ens märker vilkendera man använder.

Programvarans historia för administration av läroavtalsutbildning

Vi är den mest erfarna programutvecklaren för läroavtal, med det mångsidigaste produktsortimentet. Vi började utveckla det första läroavtalsadministreringsprogrammet 1993 och dagens Sopro är redan programvarans fjärde generation. Med hjälp av vårt program administeras största delen av Finlands läroavtal. Vår breda kundkrets garanterar att programvarans utvecklingsarbete kommer att fortsätta även i framtiden.

Programtillägg

Det redan mångsidiga basprogrammets egenskaper kan vidare utvidgas med skilt anskaffade programtillägg. Basprogrammet kan kompletteras med bl.a. exportgränssnitt, som möjliggör överföring av utbetalningar gjorda med Sopro till reskontra, banker och bokföring. Rapporteringstillägget möjliggör skräddarsydda kundspecifika rapporteringsbotten. Sopros egenskaper kan ytterligare utvidgas med hjälp av moduler och Campus Pro.

PROGRAMTILLÄGG – Expandera basprogrammet med extramoduler

 • Meddelandemodul för skickande av e-post påminnelser och alarm
 • Responsmodul för insamling och rapportering av respons i läroavtalsutbildning
 • Förhandsuppgiftsmodul för insamling av uppgifter från studerande och arbetsgivare för skapandet av nya läroavtal
 • Språkmodul Möjliggör användningen av webbanvändargränssnittet på svenska och engelska.
 • SMS modul för skickande av SMS meddelanden
 • Praktikplansmodul för praktikplanering
 • StudieSos-modul för elektronisk behandling av studiesociala förmåner
 • Examensstruktursmodul för uppdatering av examenstrukturer
 • Transparent läroplans -modul för individualisering av förberedande utbildning
 • Kartläggningsmodul för kartläggning av arbetsplatsens arbetsuppgifter och studerandens kunnande. (Den här modulen är en tilläggsmodul som kräver att Praktikplansmodulen också är i bruk.)
 • Kommunikationsmodul för elektronisk kommunikation och administration av kundförhållanden
 • Kunskapshanteringmodul för hantering av utveckling och uppföljning av kunskap

LÄMPAR SIG YPPERLIGT FÖR

 • Läroavtalsverksamhet
 • Yrkesutbildning
 • Arbetskraftsadministration
 • Utbildningsföretag