Till administration av utbildning

Campus Pro

Tillsammans med Sopro är Campus Pro lösningen för administration av nätverkande utbildning. Campus Pro är avsett som en gemensam nätverksinfrastruktur för utbildningsarrangörer, läroanstalter och organisationer med omfattande anskaffning av utbildning för speciellt läroavtalsarrangörer, arbetskraftsstyrelser och stora företag.

Fråga mera

FLEXIBEL ADMINISTRATION AV UTBILDNING

Campus Pro är ett modernt informationssystem som tar i beaktande utbildningens mångformighet och anpassar sig både för läroanstalter och utbildningsföretag. Campus Pro tar speciellt hänsyn till centrerad inlärning , orientering för arbetslivet och nätverkande som följer från genomskinlighet mellan aktörerna inom nätverket. I Campus Pro har en pålitlig och säker administration av studerande kopplats ihop med en flexibel och nätverkande hantering av utbildning.

Läs mera »

Med hjälp av Campus nättjänsten förs utbildningens innehåll till nätverkets gemensamma informationsförråd, där den kan publiceras vid behov eller göras tillgängligt för samarbetspartners inom nätverket. Med hjälp av Campus-nättjänsten kan utbildningsinnehåll skapas och utbytas flexibelt åt alla håll mellan parterna, vilket leder till att utbildningens kvalitet och inlärningsförutsättningarna kan förbättras och göras enhetliga på ett landsomfattande plan. Förutom en gemensam databas har varje aktör en egen, skyddad sektion av Campus-databasen till sitt förfogande.

ILLUSTRATIVA UTBILDNINGTRÄD

I Campus Pro kan man skapa illustrativa utbildningsträd som gör det lätt att kontrollera utbildningens innehåll.  Utbildningsträd kan göras i enlighet med officiella examensdelar och studerandebaserad individualisering samt för kurser och utbildningar som saknar målsättningar för examen. De målsättande examen som finns i systemet är baserade på Utbildningsstyrelsens officiella examen med sina krav på yrkesskicklighet.

Läs mera »

Ända från början har Campus Pro varit ämnat för individuell, kompetensbaserad utbildning eftersom dess rötter kommer från läroavtalsvärlden och fristående examensbaserad utbildning. Campus Pro beaktar effektivt även grupper men utgångsläget är att varje studerande är en individ. I början av studierna får man reda på studerandes tidigare studier och kunnande på basis av kartläggningar och intervjuer. På basis av denna information kan man sedan individualisera utbildningsträd för den studerande.

BEKANTA SIG

Videon

Tyvärr är videorna endast på finska.

Egenskaper

 • Infrastruktur för nätverkande
 • Hantering av utbildningsinnehåll
 • Hantering av inlärningsgrupper och studerande
 • Redovisning av statsandelsfinansiering
 • Möjlighet att ladda ner och uppdatera examensstrukturer
 • Informationsförråd för examensstrukturer
 • Individualisering
 • Insamling av närvarouppgifter och prestationer av examensdelar
 • Rapportering och uppdatering av studerandeuppgifter
 • Utskickning av kursinbjudan
 • Utdelning av kursmaterial
 • Importera och exportera uppgifter i CSV och Excel-form

PROGRAMTILLÄGG – Expandera basprogrammet med extramoduler

 • Utvecklingsplan och Perioduppföljningsmodul för behandling av utbildningsersättningar och studerande-utvärderingar samt planering för utveckling och uppföljning (för läroavtalsutbildning och läroanstalter)
 • Utvecklingsplan (för företag) för kartläggning av kunskap samt dess utvecklingsplanering och uppföljande
 • Meddelandemodul för skickande av e-post påminnelser och alarm
 • Responsmodul för insamling och rapportering av respons i läroavtalsutbildning
 • Kurs responsmodul för insamling och rapportering av kursrespons
 • Förhandsuppgiftsmodul för insamling av uppgifter från studerande och arbetsgivare för skapandet av nya läroavtal
 • Praktikplansmodul för praktikplanering
 • Examensstruktursmodul för uppdatering av examenstrukturer
 • Transparent läroplans -modul för individualisering av förberedande utbildning
 • Kartläggningsmodul för kartläggning av arbetsplatsens arbetsuppgifter och studerandens kunnande. (Den här modulen är en tilläggsmodul som kräver att Praktikplansmodulen också är i bruk.)
 • Kunskapshanteringmodul för hantering av utveckling och uppföljning av kunskap
 • Lärande uppgift modul –  Inlärningsplattform för att göra inlärninssuppgifter

LÄMPAR SIG YPPERLIGT FÖR

 • Läroanstalter
 • Vuxenutbildning
 • Utbildningsföretag