Skip to main content

Utbildningar

Vi ordnar utbildningar i programmens användning, både allmänna kurser och kundspecifika beställningskurser.

Läs mera

Allmänna kurser

Kurser i programmens användning ordnas vanligtvis för grupper på ca 8-10 personer. Vi informerar alla våra kunder om dessa tillfällen och det deltar oftast användare från flera olika kunder samtidigt. Dessa utbildningar ordnas i första hand på finska.

Dagspriset för de allmänna utbildningarna är 225 €/dag/person (+moms). I priset ingår kaffe och lunch.

Fråga om utbildningarna

Kundspecifika kurser

Vi erbjuder också kundspecifika kurser i våra egna utrymmen i Åbo. Kurserna ordnas i vårt eget klassrum. Alternativt kan kundspecifika kurser ordnas hos kunden i de utrymmen som kunden ordnar. Rediteq ansvarar inte för kostnader för kursutrymmen som uppstår då kursen hålls hos kunden. Kundspecifika kurser kan arrangeras på svenska enligt kundens behov.

En undervisningsdag i våra utrymmen kostar 1090 €/dag (+moms). Kurser hos kunden, pris enligt skild offert.

Behov av utbildning?

Om du har utbildningsönskemål eller -förslag, ta kontakt med myynti@rediteq.fi

Annulleringsvillkor (allmänna kurser)

Deltagande kan annulleras avgiftsfritt en vecka innan kursdagen. Om annulleringen görs efter detta, men senast 4 dygn före kursen börjar, fakturerar vi 75 % av kursavgiften. Av senare gjorda annulleringar fakturerar vi hela kursavgiften. Om annulleringen beror på sjukdom och deltagaren kan uppvisa läkarintyg fakturerar vi endast 25 % av priset.