Skip to main content

Campus Pro

Utbildningshantering

Campus Pro är lösningen till administration av nätverkande utbildning. Den har utvecklats förutbildningsarrangörer, läroanstalter och organisationer med omfattande anskaffning av utbildning för speciellt läroavtalsarrangörer, arbetskraftsstyrelser och stora företag.

Läs mera

Sopro

Studerandehangering

Sopro är ett modulärt system för att administrera studerande. Sopro anpassas lätt till såväl små som stora arrangörer med hjälp av tilläggsmoduler. Tillsammans med Campus Pro är det en lösning som administrerar all utbildningsinformation.

Läs mera

Study@CampusPro

Gränssnitt för läraren och studeranden

Study@CampusPro är ett innovativt användargränssnitt för studerande, handledare och lärare, som stöder inlärning och undervisning och förbättrar interaktionen mellan inlärningsprocessens olika partner, oberoende av tid och plats.

Läs mera