Skip to main content

Lösningar för läroanstalter
och läroavtalsarrangörer

Campus Pro är ett modernt informationssystem som tar i beaktande utbildningens mångformighet. Det tar speciellt hänsyn till centrerad inlärning, orientering för arbetslivet och nätverkande som följer från genomskinlighet mellan aktörerna inom nätverket. Utbildningens innehåll kan föras till ett gemensamt informationsförråd där information kan vid behov publiceras eller överföras till nätverkets andra aktörers befogande.

Läs mera

Lösningar för administration
av företags utbildningar

För företagets skolningsbehov erbjuder vi Campus Pro -programhelheten, som möjliggör hanteringen av de anställdas nuvarande kunnande och utveckling samt hela utbildningsprocessen. Tack vare Campus Pro kan personalens skolning och delandet av information inom organisationen skötas på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av elektroniska verktyg. Olika enheter som hör till företaget kan bekantas och utbildas enligt förutsatta koncept.

Läs mera