Skip to main content

Lediga arbetsplatser/praktik

Vårt företag har experter inom mjukvarubranschen och försäljning. Vill du vara en av oss?

Lediga arbetsplatser

Rediteq Oy, grundat 1991, är ett mjukvaruföretag inriktat på administration av utbildning. Vi utvecklar program för utbildnings-, studerande- och kunskapshantering. Våra utbildningsprodukter lämpar sig för administration av många former av utbildning. Då största delen av Finlands läroavtal administreras med våra program har vi också en mycket god kunskap och erfarenhet av kompetensbaserad utbildning och hantering av inlärning i arbetet.

Ett långt utvecklingsarbete och tätt samarbete med utbildningsannordnare har resulterat i att våra program till stor del bygger på bästa praxis från fältet. Med hjälp av våra program administreras största delen av Finlands läroavtal. Vår breda kundkrets garanterar att programvarans utvecklingsarbete kommer att fortsätta även i framtiden.

Lediga arbetsplatser

EXAMENSARBETE/PRAKTIK

Om möjligt erbjuder vi program-/databehandlingsstudenter som är i slutskedet av sina studier, möjlighet till examensarbete/praktik. Enligt vår bransch kan ämnet relateras till kompetensutveckling, lärandeanalys och artificiell intelligens. Utöver kännedom om ämnet kräver tjänsten grundläggande Visual Studio- och C#-språk och SQL-databaskunskaper.

Mer information

Förfrågningar om lediga jobb via mejl från Petri Huttunen (petri.huttunen@rediteq.fi).

Om du vill diskutera arbetsuppgifterna per telefon, boka gärna en telefontid i förväg via mejl.