Skip to main content

Rediteq Oy

Rediteq Oy, grundat 1991, är ett mjukvaruföretag inriktat på administration av utbildning. Vi utvecklar program för utbildnings-, studerande- och kunskapshantering.

Kontakta oss

Marknadledare i Finland

Rediteq Oy, grundat 1991, är ett mjukvaruföretag inriktat på administration av utbildning. Vi utvecklar program för utbildnings-, studerande- och kunskapshantering. Våra utbildningsprodukter lämpar sig för administration av många former av utbildning. Då största delen av Finlands läroavtal administreras med våra program har vi också en mycket god kunskap och erfarenhet av kompetensbaserad utbildning och hantering av inlärning i arbetet.

Ett långt utvecklingsarbete och tätt samarbete med utbildningsannordnare har resulterat i att våra program till stor del bygger på bästa praxis från fältet. Med hjälp av våra program administreras största delen av Finlands läroavtal. Vår breda kundkrets garanterar att programvarans utvecklingsarbete kommer att fortsätta även i framtiden.

PARTNERSKAP

Vi är samarbetspartner med Microsoft, via samarbetet har vi fått “Application Development”-kompetens. Detta innebär att vi har en påvisad kunskap och erfarenhet om Microsofts produkter, teknik och lösningar samt att våra program utnyttjar dessa innovativa lösningar. Våra kunskaper inom Microsoft-teknologi har vi också bevisat i våra kundlösningar.

 

Rediteq Oy är en medlem i Företagarna i Finland, som är näringslivets största företagarorganisation med över 116 000 medlemmar. Organisationen jobbar för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för små- och medelstora företag.

 

Rediteq Oy är en medlem medi Suomen Ohjelmistoyrittäjät ry (Finlands mjukvaruföretagare). Suomen Ohjelmistoyrittäjät är en sammanslutning av alliansfria, innovativa, yrkeskunniga, tillväxtorienterade och företagsamma mjukvaruföretag. Våra mjukvara är finländsk och via Ohjelmistoyrittäjät kan vi använda “Software from Finland” emblemet.

 

Rediteq Oy är en medlem i Åbo handelskammare. Åbo handelskammare är en betydande opinionsbildare och intressebevakare i regionen. En av handelskammarens viktigaste uppgifter är att främja företagens verksamhet och tillväxt i regionen.

Ekonomin i skick

Vårt företag har uppnått den höga klassificeringen Rating Alfa, utdelat av Suomen Asiakastieto.