Skip to main content

Utbildningssystem

för läroavtalsarrangörer,
läroanstalter och företag

Programlösningar för
läroavtalsarrangörer och läroanstalter

Campus Pro innehåller verktygen för hantering av både studerande och utbildning. Campus Pro är ett modernt informationssystem som tar i beaktande utbildningens mångformighet. Campus Pro används med webbläsare.

Läs mera

Programlösningar för
administration av företagsutbildning

Vi har lösningen för administration av företagsutbildningar och kunnande. Med hjälp av en webbaserad Campus -helhetslösning kan hela utbildningsprocessen administreras omfattande och kostnadseffektivt.

Läs mera

”Vi har varit mycket nöjda med programmets online-tjänster. Såväl studerande anmälningar som elektronisk hantering av utbildnings rapporter och -ersättningar har förbättrat vår verksamhet och besparat oss både tid och ansträngningar. Närmare 90 % av våra kunder är redan i kontakt med oss elektroniskt. Också anmälningar och annan kommunikation via internet som Sopro erbjuder sparar in mycket tid då avstånden till de studerande är väldigt långa.”

Chef för läroavtalsutbildningar Kari PlosilaLapin oppisopimuskeskus

"Dagens vuxenutbildning och verksamheten inom fristående examen ställer höga krav på så väl administrationen, pedagogiken och handledningen. Vi har valt Rediteqs system för att kunna följa gällande lag, förordning och föreskrift. I Rediteqs användarvänliga system sker dokumentationen och kommunikationen flexibelt och transparent med en säker identifiering och rollfördelning av användarna. En stor fördel för oss är att systemen även handleder användaren i sitt arbete och påminner om viktiga saker, det är en del av vår kvalitetssäkring."

Vuxenutbildningssamordnare Jennika KullmanÅlands yrkesgymnasium

Våra kunder

Våra program används av över 50 utbildningsanordnare i Finland.

Alla referenser

Rediteq Oy

Rediteq Oy, grundat 1991, är ett mjukvaruföretag inriktad på administration av utbildning. Vi utvecklar program för utbildnings-, läroavtals- och kunskapshantering. För administration av läroavtal är vi klart marknadsledare i Finland.

Kontakta oss