Skip to main content

Study@CampusPro AMK-opiskelijoiden käytännön hoitotyössä tapahtuvan harjoittelun ohjauksessa

Study@Campuspro -tuotteestamme on kehitetty oma versio myös terveydenhuoltoalan koulutukseen. Versio on kehitetty soveltumaan ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden käytännön hoitotyössä tapahtuvan harjoittelun aikaiseen opiskelijan, opettajan ja ohjaajan väliseen ohjausprosessiin. Sovellusta on mahdollista käyttää älypuhelimilla, tableteilla sekä tietokoneilla ja se sisältää Studysta tutut sosiaalisen median ominaisuudet. Sovelluksen avulla pyritään korvaamaan harjoittelun aikainen paperidokumentaatio ja mahdollistamaan joustava vuorovaikutus opettajan, opiskelijan ja ohjaajan välillä ajasta ja paikasta riippumatta. Sovelluksen käytettävyydestä ja vaikuttavuudesta tehdään parhaillaan tieteellistä tutkimusta. Ensimmäiset tutkimusraportit on julkaistu ja tulokset näyttävät lupaavilta. Tutkimuksen takia emme voi vielä tiedottaa sovelluksen kaikista yksityiskohdista. Lisää tutkimustuloksia on odotettavissa vielä keväällä 2018.

Lisätietoja: Study@Campuspro