Skip to main content

Study – käytännön hoitotyössä tapahtuvan opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen

Kerroimme aiemmin tänä keväänä, että olemme kehittäneet Study@Campuspro -tuotteestamme oman version terveysalan koulutukseen, käytännön hoitotyössä tapahtuvan opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen. Kehitystyötä on tehty osana Projektitutkija, Tohtorikoulutettava Camilla Strandell-Laineen väitöskirjatutkimusta, jossa tutkitaan sovelluksen käytettävyyttä ja vaikuttavuutta.

Tutkimuksesta on julkaistu tähän mennessä kolme artikkelia. Ensimmäinen oli tutkimusaluetta kartoittava julkaisu: Strandell-Laine ym. (2015) Use of mobile devices in nursing student – nurse teacher cooperation during the clinical practicum: an integrative review. Nurse Education Today 35(3), 493–499. Viime vuonna julkaistiin toinen artikkeli, jossa on kuvattu interventiotutkimuksen protokolla: Strandell-Laine ym. (2017) Effectiveness of a mobile cooperation intervention during the clinical practicum of nursing students: a parallel group randomized controlled trial protocol. Journal of Advanced Nursing 73(6), 1502–1514. Tänä vuonna julkaistussa artikkelissa esitetään interventiotutkimuksen tuloksia, jossa sovellusta käyttänyttä koeryhmää verrattiin kontrolliryhmään, jonka ohjaus toteutui sähköpostitse ja harjoittelun dokumentaatioperinteisesti kynällä ja paperilla. Tiedotamme tästä lisää toukokuussa.

Valitettavasti lehtien copyright ei anna lupaa julkaista artikkeleita suoraan. Voimme kuitenkin toimittaa artikkelit pyynnöstä asiasta kiinnostuneille.

» Ota yhteyttä!

Lue lisää: