Skip to main content
Nykypäivän oppimisalusta

Study@

Mobiili työelämälähtöinen Study@ kulkee aina mukana!

9.9.2021 julkaistussa uudessa Study@-versiossa on kiinnitetty erityistä huomiota parempaan käytettävyyteen, opiskelijan seurattavuuteen, turvallisuusviestintään sekä järjestelmän sisältämään oppimisanalytiikkaan. Julkaisemme myös uuden huoltajan käyttöliittymän sekä sovelluskaupoista ladattavan mobiilisovelluksen.

Läpinäkyvyyttä oppimiseen

Katso video!

Turvahälytyskanava

Katso video!

Mobiili oppimisalusta

Katso video!

Läpinäkyvyyttä oppimiseen

Study tekee oppimisen kaikille osapuolille näkyväksi. Yhteisellä läpinäkyvällä alustalla opettaja, opiskelija ja ohjaaja voivat kaikki osallistua opintojen suunnitteluun ja seurantaan reaaliajassa. Selkeä näkymä mukautuu käyttäjän roolin mukaan ja ilmoittaa uusista muutoksista.

Opiskelijan ajankohtaiset tehtävät, suoritukset ja reaaliaikainen edistyminen ovat kaikki selkeästi nähtävissä yhdellä vilkaisulla – läpinäkyvästi myös opettajalle ja ohjaajalle. Oppimisen reaaliaikainen seuranta ja arviointi helpottuu kun kaikki tiedot löytyvät kätevästi samasta paikasta, ja edistymistä voi tarkastella selkeiden visuaalisten graafien avulla.

Kehittynyttä oppimisanalytiikkaa

Studyn edellinen versio keräsi tietoa opiskelijoiden toiminta- ja työskentelytavoista, ja uuden version myötä mahdollisuudet oppimisanalytiikan hyödyntämiseen laajenevat merkittävästi. Jo pelkän raportoinnin avulla käyttäjät saavat arvokasta tietoa opiskelijoiden yksilöllisestä edistymisestä ja aktiivisuudesta. Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa mm. hyviin ja huonoihin suorituksiin johtavista tavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa apuun voidaan ottaa tekoäly.

Tekoälyllä voidaan tunnistaa mm. erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään esim. tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena apuopettajana. Käyttämämme tekoälymoottorin sisältämät monipuoliset tekoälymenetelmät mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Study@ hyödyntää Microsoft Azure -pilvipalvelun laajoja tekoälymahdollisuuksia, jotka mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Sisäänrakennettu hälytyskanava

Opiskelijan ja opettajan taskusta löytyvä mobiili Study@ on jo monille luontevin kanava välittää ohjeita ja viestejä sekä opiskelijoille että opettajille. Suunnitellessamme Studyn uudistusta, otimme huomioon myös tarpeen välittää kiireellisiä turvahälytyksiä eri puolilla kampusta työskenteleville opiskelijoille ja henkilökunnalle. Tätä tarkoitusta varten uudistetun Study@ -sovelluksen sisään on rakennettu hälytyskanava turvahälytyksiä varten.

Hälytyskanava ohittaa kaiken muun sovelluksessa näytettävän sisällön kertoen vaaratilanteesta ja ohjeistaa toimenpiteistä turvaan hakeutumiseksi. Toiminnallisuutta tukevat sovelluksen ääni- ja värinähälytykset sekä valmisteltuihin lähetysryhmiin ja viestipohjiin perustuvat tekstiviestien massalähetysmahdollisuudet. Nämä yhdessä mahdollistavat jopa tuhansien henkilöiden tavoittamisen sekunneissa hälytyksen aktivoinnista.

Ladattava mobiilisovellus

Study@ -sovellus on alusta alkaen suunniteltu mobiiliin, ja uudessa versiossa sen mobiilikäytettävyyttä on paranneltu entisestään. Palvellaksemme kaikkia käyttäjiämme, julkaisemme lisäksi erillisen sovelluskaupoista ladattavan mobiilisovelluksen, joka helpottaa yhteydenpitoa entisestään. Erillinen ladattava sovellus tuo kaikki toiminnot entistäkin helpommin käden ulottuville, helpottaa sisäänkirjautumista ja mahdollistaa mm. reaaliaikaiset push-ilmoitukset puhelimeen.

Kokeile uutta Studya vaikka omalla älypuhelimella!
Kokeile demoa
Tukee vuorovaikutusta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen

Study@ - markkinoiden modernein oppimisalusta

Aktivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan työtaakkaa

Study@ mahdollistaa tehokkaamman tavan työelämässä oppimisen seurantaan ja ohjaamiseen. Se auttaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnittelussa ja aktivoi opiskelijaa vähentäen siten opettajan työtaakkaa.

Selainkäyttöinen Study toimii näppärästi myös mobiililaitteilla. Sen monipuoliset palaute- ja viestintäominaisuudet lisäävät vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä, erityisesti työssäoppiessa ja harjoittelujaksojen aikana.

Tavoitteellista oppimista

Study@ yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Keskeisenä työkaluna toimii opiskelijan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla, aina lähtötilanteesta tavoitetasoon asti. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää, ja monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta opettaja voi antaa jatkuvaa palautetta, ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan myös työelämässä oppimisen aikana.

Tukea ja oikea-aikaista palautetta

Study@ pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka helpottavat vuorovaikutusta myös työelämässä oppimisen aikana.

Studyn 360 asteen palautetoiminnon ansiosta palautetta opiskelijan edistymisestä voidaan pyytää keneltä tahansa. Opiskelijan tukeminen helpottuu muun muassa työelämässä oppimisen aikana, kun kouluttaja ja ohjaaja voivat antaa palautetta opiskelijan työnäytteistä. Saamiaan palautteita opiskelija voi tarkastella vaikkapa omalla älypuhelimellaan.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa opettajalle, opiskelijalle ja ohjaajalle uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opettaja ja ohjaaja pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Näkymä opettajalle, opiskelijalle ja ohjaajalle

Kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan.

Opettaja voi laatia opiskelijoille harjoituksia, jakaa opetusmateriaaleja, seurata opintojen edistymistä, antaa monipuolisesti palautetta, sekä arvioida tehtäviä.
Opiskelija voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta. Ohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja kommunikoida monipuolisesti opettajan ja opiskelijan kanssa. Ohjaaja voi arvioida opiskelijan edistymistä myös ilman käyttäjätunnusta.

Kokeile maksutonta demoa

Demosta löydät lyhyitä videotehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan järjestelmän perusominaisuuksiin ja saat yleiskuvan siitä, miltä järjestelmä näyttää ja tuntuu.

Painiketta klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa voit tilata demotunnukset. Täytä tiedot ja saat sähköpostiisi linkin demoon.

Kokeile demoa