Skip to main content

Sopro Onlinella tehtävä työssäoppimisen ohjauksen pilotti yhteistyössä Sedun kanssa on startannut! Pilottiin osallistuu Sedusta kolme opiskelijaryhmää, jotka opiskelevat kone- ja tuotantotekniikan, sosiaali- ja terveysalan (perustason ensihoito) ja pintakäsittelyalan perustutkintoa. Sedu toivoi pilotin käynnistyessä Sopro Onlinen helpottavan mm. palautteen antamista, työpaikkaohjaajan kanssa käytävää vuorovaikutusta ja opiskelijan oppimista tukevaa arviointia.

Järjestimme tällä viikolla pilottiin osallistuvien koulutusalojen opettajille ensimmäisen koulutuksen, jossa mm. tutustuimme Sopro Onlineen, kävimme läpi ohjelman perustoimintoja ja keskustelimme käyttöön otettavista ominaisuuksista. Osallistujat olivat aktiivisesti mukana koulutuksessa ja tästä onkin hyvä jatkaa seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi ympäristöön määritellään tarvittavat toiminnot sovitun mukaiseksi. Käyttäjille luodaan samalla videoita ym. ohjeita sisältävät ohjeistukset järjestelmän käyttöön. Koska Sopro Online on myös oppimisympäristö, sitä luonnollisesti hyödynnetään järjestelmän käyttäjien perehdytyksessä.

Sopro Online on opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan yhteinen mobiili työkalu, joka lisää vuorovaikutusta ja tekee osaamisen kehittämisestä läpinäkyvää. Sen avulla työpaikalla tapahtuva oppiminen on tavoitteellista ja myös koulutuksen järjestäjän seurattavissa. Opiskelijan oppimista voidaan tehostaa motivoivilla H5P-oppimistehtävillä ja opiskelija pystyy itse kuvaamaan oppimispäiväkirjassa kehittymistään tekstein, kuvin ja videoin. Sopro Online on kattava ja ketterä ratkaisu, joka joustaa asiakkaan tarpeen mukaan.

» Lue lisää Sopro Onlinesta ja kokeile maksutonta demoa!

Seuraa pilottiprojektin etenemistä myös Facebookissa:

Rediteq

SEDU Pintakäsittely: Maalari, Lattianpäällystäjä, Pintakäsittelijä