Skip to main content

Sedun pilotti etenee käyttöönottokoulutuksen muodossa

By 25.9.201916 joulukuun, 2019Sopro Online pilotointi Sedussa, Uncategorized @fi

Sedun työssäoppimisen ohjauksen Sopro Online -pilotti on lähtenyt käyntiin ja henkilökunnan perehdytyskoulutukset uuden järjestelmän käyttöön on aloitettu. Pilottiin osallistuu Sedusta kolme opiskelijaryhmää, kone- ja tuotantotekniikan, sosiaali- ja terveysalan (perustason ensihoito) sekä pintakäsittelyalan perustutkinnoista. Sopro Online -pilotin tavoitteena Sedussa on mm. helpottaa opiskelijan oppimista tukevaa dokumentointia, palautteen antamista sekä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa käytävää vuorovaikutusta. Aidot työelämän tilanteet toimivat tärkeinä oppimisympäristöinä, ja nimenomaan työelämässä tapahtuvassa oppimisessa digitaalisten menetelmien hyödyntäminen korostuu. Digitaalinen oppimisympäristö luo mahdollisuudet tiiviimpään vuorovaikutukseen myös työssäoppimisen aikana.

Toissaviikolla pidetyissä kahdessa ensimmäisessä koulutustilaisuudessa pilottiin osallistuvien koulutusalojen opettajat pääsivät tutustumaan tarkemmin Sopro Onlineen. Kävimme läpi ohjelman toimintoja ja keskustelimme käyttöön otettavista ominaisuuksista. Oppimisympäristö räätälöidään Sedun tarpeiden mukaiseksi kartoittamalla kaikki pilotin kannalta tarpeelliset toiminnot ja päättämällä niiden vaiheittaisesta käyttöönotosta.
Kaikille osallistujille luotiin järjestelmään tunnukset ja harjoituskoulutuspuut, joiden avulla päästään harjoittelemaan järjestelmän käyttöä ja perehtymään ohjelman ominaisuuksiin käytännössä. Opettajat pääsivät myös kokeilemaan järjestelmää opiskelijan roolissa, kun heille luotiin Sopro Onlineen omia perehdytystä tukevia oppimistehtäviä.

Eilen tiistaina järjestettiin ensimmäinen koko päivän mittainen lähikoulutuspäivä Koulutuskeskus Sedun tiloissa Seinäjoella. Rediteqin kouluttaja perehdytti kone- ja tuotantotekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä pintakäsittelyalan pilottiin osallistuvat opettajat työssäoppimisen hallinnan ominaisuuksiin Sopro Onlinessa. Koulutuksessa käytiin läpi esimerkiksi opiskelijan alkukartoituksen tekeminen, kehittymissuunnitelma, työssäoppimisen suunnitelma, oppimispäiväkirja sekä 360 asteen palautteen anto. Osallistujat pääsivät tutustumaan oppimistehtävien luontiin mm. H5P-työkalun avulla, sekä oppivat kuinka tehtävien tarkastaminen ja niistä palautteen antaminen hoituvat Sopro Onlinessa. Lisäksi koulutuksessa käytiin läpi tarvittavia hallinnollisia toimintoja, kuten uusien koulutusten luomista ja työssäoppimispaikkojen sekä työnantajien ja työpaikkaohjaajien tietojen hallintaa järjestelmässä.

Koko päivän mittaiseen koulutukseen mahtui paljon painavaa asiaa ja keskustelua. Mielenkiintoa riitti ja eteenpäin päästiin. Esiin nousi päivän aikana useita hyviä kysymyksiä ja uusia ideoita järjestelmän kehittämiseen entistäkin toimivammaksi. Päivän aikana linjattiin Sedun käyttötapoja mm. ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien osalta, mikä oli tärkeä etappi järjestelmän parametroimiseksi ja kehittämiseksi Sedun käyttötarkoitukseen sopivaksi. Juuri tällainen käytännönläheinen palaute on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme kehittää Sopro Onlinea edelleen vastaamaan yhä monipuolisemmin kaikkiin nykyaikaisen työssäoppimisen hallinnan tarpeisiin.