Skip to main content

Opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi työelämässä hankittu osaaminen tunnistetaan ja muutetaan osaksi opintoja. Opinnollistaminen vaatii muun muassa opiskelijalta kykyä suhteuttaa ammattitaitovaatimukset tehtyyn työhön. Onnistunutta opinnollistamisprosessia helpottavat monipuoliset ja toimivat sähköiset työkalut.

Opinnollistamisessa osaaminen muutetaan tutkinnon osiksi tai opintopisteiksi. Opinnollistaminen voi tapahtua työnantaja-, tai oppilaitoslähtöisesti, mutta usein se tapahtuu opiskelijalähtöisesti. Tämä vaatii opiskelijalta oma-aloitteisuutta, sekä kykyä sanoittaa osaamistaan. Onnistunut opinnollistaminen edellyttää myös oikeanlaista ohjausta. Ohjausta tukevat monipuoliset sähköiset työkalut opinnollistamisen suunnitteluun, dokumentointiin, sekä opiskelijan itsearvioinnin tueksi.

Osaamistavoitteet opinnollistamisen keskiössä

Opinnollistamista voidaan hyödyntää esimerkiksi tilanteissa joissa opiskelijalla on työkokemusta jo jonkin verran, tai tarvittavia tietoja ja taitoja on karttunut muilla elämän osa-alueilla. Opinnollistamisen lähtökohta on se, että opinnollistamisjakson aikana saavutettavat tiedot ja taidot ovat selkeitä sekä opiskelijalle että opettajalle. Opettajan tulee varmistua myös siitä, että opiskelija pääsee työpaikalla tekemään juuri sellaisia työtehtäviä joissa osaamistavoitteet saavutetaan.

Onnistunut opinnollistaminen edellyttää opiskelijan kykyä suhteuttaa osaamistavoitteet tehtyyn työhön ja arvioida opittuja taitoja peilaten niitä osaamistavoitteisiin. Opiskelija sanoittaa sen mitä hän jo osaa, sekä mitä hänen tulee vielä kehittää tarvittavan ammattitaidon saavuttamiseksi.

Sähköiset työkalut auttavat hahmottamaan, ovatko osaamistavoitteet mahdollista saavuttaa opinnollistamista suunnittelevan opiskelijan työpaikalla. Kun osaamistavoitteet ovat tarkasteltavissa sähköisellä alustalla jossa myös oppimisen dokumentointi tapahtuu, pysyvät sekä opiskelija että opettaja perillä sekä saavutetuista tavoitteista että niistä tavoitteista jotka ovat vielä saavuttamatta.

Sähköiset työkalut helpottavat opinnollistamisen aikana tapahtuvan oppimisen dokumentointia

Sähköiset työkalut tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia opinnollistamisen aikana tapahtuvan oppimisen dokumentointiin ja seurantaan. Esimerkiksi sähköiseen oppimispäiväkirjaan voi opiskelija liittää tekstin lisäksi monipuolisesti kuvia, videoita ja muita liitteitä.

Oppimispäiväkirja mahdollistaa siis hyvin monipuolisen oppimisen dokumentoinnin. Sen avulla oppimista voidaan kuvata myös visuaalisesti. Kun päiväkirjamerkinnät vielä liitetään opinnollistamisjakson osaamistavoitteisiin sähköisellä alustalla, on opiskelijan helppo pysyä ajan tasalla siitä mitä hän on oppinut ja milloin.

Sähköisiä työkaluja käyttämällä opettaja voi jakaa opiskelijalle myös monipuolisia oppimistehtäviä opinnollistamisjakson tueksi. Esimerkiksi moniin H5P-tehtäviin on mahdollista asettaa automaattitarkastukset, jolloin opiskelija voi suorittaa monipuolisia ja interaktiivisia tehtäviä joustavasti ja itsenäisesti työnsä ohessa.

Opettajan työtaakka vähentyy, kun hyväksytysti suoritetut tehtävät kirjautuvat automaattisesti opiskelijan osaamistavoitteisiin. H5P-teknologian avulla opettaja voi hyödyntää erilaisia tehtävämuotoja, kuten essee-, monivalinta- ja sanojen raahaustehtäviä, sekä interaktiivisia videoita.

Tehokas ja laadukas itsearviointi opinnollistamisen aikana

Opinnollistamisessa olennaista on se, miten opiskelija peilaa työtä tekemällä hankkimaansa osaamista koulutuksen tavoitteisiin, osoittaa osaamisensa ja itsearvioi sitä suhteessa tutkinnon tavoitteisiin ja kriteereihin.

Sähköiset työkalut taipuvat monipuolisesti erilaisiin itsearvioinnin malleihin. Oppimispäiväkirjatyyppinen ratkaisu mahdollistaa muun muassa laadullisen itsearvioinnin. Myös erilaiset havainnollistavat graafit auttavat opiskelijaa arvioimaan oppimaansa ja vertaamaan sitä tavoitteisiin. Mobiilikäyttöinen alusta mahdollistaa joustavan itsearvioinnin missä ja milloin tahansa.

Sähköiset työkalut mahdollistavat myös monipuolisen yhteydenpidon opiskelijan, opettajan ja työelämän edustajan välillä. Osapuolet eivät tarvitse yhteydenpitoon montaa eri sovellusta ja järjestelmää, kun yhdellä alustalla he voivat sekä lähettää chat-viestejä, kuvaviestejä ja tarvittaessa keskustella videoyhteyden välityksellä. Myös erilaiset palautetyökalut, kuten 360 asteen palaute, tukevat opiskelijan opinnollistamisen aikaista oppimista.

Sopro Online on työkalu opinnollistamisen dokumentointiin ja seurantaan

Sopro Onlinella opinnollistamisjakson osaamistavoitteet näkyvät Study@-oppimisalustalla opiskelijan kehittymiskohteissa. Alustalla opiskelija voi tarkastella osaamistavoitteita ja peilata niitä työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen koko opinnollistamisprosessin ajan.

Sopro Onlinen Study@-alustalla opiskelijan edistyminen on läpinäkyvää. Opettaja ja työelämän edustaja voivat joustavasti seurata ja ohjata opiskelijan työpaikalla tapahtuvaa oppimista, sekä antaa tukea ja palautetta tarvittaessa koko prosessin ajan.

Sopro Online on monipuolinen työkalu harjoittelujen ohjaukseen ja seurantaan
Lue lisää
Lisää ajankohtaisia artikkeleja

ESCO-luokitukset tarjoavat yrityksille oikotien osaamisten määrittelyyn

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
Henkilöstön osaaminen mahdollistaa yrityksen menestyksen ja on yhä useammin yrityksen tärkein pääoma. Osaamispääoman tai -tarpeiden kuvaaminen ja pelkkä sanoittaminen on…

Sähköinen harjoittelusovellus muuttaa toimintatavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
*Tämä artikkeli on lyhennelmä alkuperäisestä artikkelista, johon löydät linkin sivun lopusta Sopro Online -harjoittelusovellusta on testattu vuosien 2019–2021 aikana Turun…

Mobiilit palaute- ja arviointityökalut tehostavat oppimisen ja osaamisen arviointia

| Asiantuntija-artikkeli | No Comments
Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan näytöissä. Opintojen alussa kartoitetaan opiskelijan lähtötilanne, eli tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen. Digitaaliset, mobiililaitteille…

Opetus on muutoksessa – digiloikan perustukset rakennettiin jo ennen pandemiaa

| Asiantuntija-artikkeli | No Comments
2020-luvulla olemme joutuneet luopumaan hetkeksi tuntemastamme normaalista. Tämä on koskenut kaikkea elämää yhteiskunnassa, myös opetusalaa. On puhuttu pandemian vauhdittamasta digiloikasta.…