Interaktiivinen verkko-oppimisympäristö

Study@

Study@ on innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee oppimista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta. Se on suunniteltu erityisesti mobiililaitteille, joten käyttö sujuu moitteetta myös kosketusnäytöllä.
Järjestelmään integroidun H5P teknologian ansiosta jaettavien, interaktiivisten ja motivoivien oppimistehtävien hyödyntäminen on helppoa.

Kokeile demoa

Visuaalinen ja helppokäyttöinen oppimisalusta

Studyn avulla järjestät verkkokurssit, henkilöstön perehdytykset ja muut koulutukset vaivatta

Tehokkaasti kohti tavoitteita

Study@ yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Keskeisenä työkaluna toimii oppijan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla, aina lähtötilanteesta tavoitetasoon asti. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää, ja monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta kouluttaja voi antaa jatkuvaa palautetta, ja ohjata oppijaa oikeaan suuntaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Soveltuu erinomaisesti

• Henkilöstön koulutukseen

• Henkilöstön perehdytykseen

• Henkilöstön osaamisen kehittämiseen

• Opetusmateriaalin jakamiseen

• Kehityskeskusteluiden järjestämiseen

Läpinäkyvä alusta oppijalle ja kouluttajalle

Kouluttajan näkymässä onnistuu esimerkiksi harjoitusten laatiminen oppijoille, opetusmateriaalin jakaminen, opintojen edistymisen seuraaminen, palautteen antaminen sekä tehtävien arvioinnit.

Oppijan näkymä on uudenaikainen interaktiivinen oppimisympäristö profiilisivuineen, jossa hän voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta.

Tukee vuorovaikutusta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen

Modernit viestintä- ja palauteominaisuudet

Study@ pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka helpottavat vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta, ja mahdollistavat interaktiivisen palautteen antamisen. Kurssien ja tehtävien kommentointi somesta tuttuun tapaan rohkaisee käyttäjiä keskusteluun.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa sekä kouluttajille että oppijoille uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla kouluttajat pystyvät sitouttamaan oppijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Oppimisanalytiikka ja tekoäly oppimisen tukena

Studyn nykyinen versio kerää jo nyt tietoa toiminta- ja työskentelytavoista. Tämä tulee laajenemaan merkittävästi tulevassa versiossa. Jo pelkän raportoinnin avulla käyttäjät saavat arvokasta tietoa oppijoiden yksilöllisestä edistymisestä ja aktiivisuudesta. Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa mm. hyviin ja huonoihin suorituksiin johtavista tavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa apuun voidaan ottaa tekoäly.

Tekoälyllä voidaan tunnistaa mm. erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli oppijaa voidaan ohjata tekemään esim. tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena ohjaajana. Käyttämämme tekoälymoottorin sisältämät monipuoliset tekoälymenetelmät mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Kehittämissuunnitelma on tavoitteellisen osaamisen kehittämisen avain

Lue artikkeli

Kokeile maksutonta demoa

Demosta löydät lyhyitä videotehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan järjestelmän perusominaisuuksiin ja saat yleiskuvan siitä, miltä järjestelmä näyttää ja tuntuu.

Tilaa demotunnukset

Painiketta klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa voit tilata demotunnukset. Täytä tiedot ja saat sähköpostiisi linkin demoon.