Skip to main content

Sopro Online

Kehitä osaamista ketterästi

Tee saavutetut tulokset näkyviksi! Aseta selkeät tavoitteet, kartoita osaaminen, seuraa edistymistä ja kannusta palautteella! Kehittymissuunnitelmat, ketterät kehityskeskustelut sekä monipuoliset palaute- ja vuorovaikutustoiminnot tukevat osaamisen tavoitteellista kehittämistä.

Alkaen 49€/kk
Varaa online-esittely
Tilaa Sopro Online

Tavoitteellista osaamisen kehittämistä ketterästi

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa vaaditaan organisaatioilta mukautumiskykyä. Ne menestyvät, jotka pystyvät joustavasti mukautumaan markkinoiden muutoksiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin.

Sopro Onlinella siirryt ketterään, OKR-mallin mukaiseen suorituskyvyn johtamiseen. Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Järjestelmän modulaarinen rakenne ja hinnoittelu mahdollistavat vaiheittaisen etenemisen, jolloin sekä kulut että resurssit pysyvät hallinnassa. Maksat ainoastaan niistä ominaisuuksista, joita todella tarvitset. Kun tarpeet kasvavat, voit lisätä ohjelmiston ominaisuuksia moduuli kerrallaan.

Jaa tietoa ja kehitä osaamista

Toteuta osaamisen kehittäminen kustannustehokkaasti ja tasalaatuisesti koko henkilöstölle. Luo henkilöstölle tai asiakkaille koulutuksia, hallitse kurssikohtaisia sisältöjä, täydennä henkilöstön puuttuvaa osaamista ja uusi koulutuksia nopeasti. Anna työntekijöidesi suorittaa tarvittavia kursseja ja koulutuksia tarvekohtaisten osaamispolkujen avulla. Hyödynnä H5P-tukea ja luo näyttäviä, interaktiivisia oppimistehtäviä.

Kehitä suorituskykyä ketterästi

Ota käyttöön ketterä suorituskyvyn johtaminen ja hyödynnä yritysmaailman suunnannäyttäjien käyttämät menetelmät. Siirry perinteisistä kehityskeskusteluista nopean reagoinnin mahdollistaviin check-in palavereihin ja jatkuvaan sekä molemmin suuntaiseen palautteen antamiseen. Aseta tavoitteet ja etene niihin OKR-mallin mukaisesti.

Kehitä suorituskykyä ketterästi - hyödynnä OKR-mallia

Aseta tavoitteet

Seuraa kehitystä

Valmenna, ohjaa ja palkitse

OKR-malli on yksinkertainen ja joustava menetelmä tavoitteiden asettamiseen ja niihin pääsemisen seurantaan yritykselle, tiimeille ja yksityisille työntekijöille. Sen perustana ovat jatkuva oppiminen, itseohjautuvuus, sekä säännölliset tilannekatsaukset, joissa tavoitteet ja tulokset voidaan päivittää. Kun tähän lisätään vielä molemminsuuntaiseen ja avoimeen kommunikointiin perustuva läpinäkyvä työyhteisö, ovat elementit tämän päivän tarpeet täyttävään suorituskyvyn johtamiseen hallussa.

OKR-malli tarjoaa laajasti käytetyn ja koetellun viitekehyksen ketterään suorituskyvyn johtamiseen. OKR-mallille kehitetty Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Osaamisvajeiden täyttämiseen voit monipuolisesti hyödyntää koulutusten ja verkkokurssien järjestämistä. Järjestelmä tarjoaa työkalut ohjaamiseen ja se toimii kommunikaatioalustana viestittämisessä ja videokeskusteluissa.

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, jota viedään eteenpäin mm. ketterien kehityskeskusteluiden avulla

Tunnista puuttuva osaaminen yrityksen tasolla
Luo oppimispolkuja osaamisvajeiden täyttämiseksi
Kehitä osaamista henkilötasolla eri oppimispolkuja hyödyntäen
Ohjaa ja sparraa oikeaan suuntaan

Kehittymissuunnitelma on keskeinen työkalu osaamisen kehittämisessä

Tavoitteellisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti osaamistavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Tätä voidaan tehdä koko yrityksen osaamispääoman tasolla, yksittäisen työntekijän osaamisen tasolla, sekä henkilöstöryhmän osaamisen tasolla. Sopro Online sisältää työkalut kaikille näille päämäärille.

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen henkilötasolla tapahtuu eri oppimispolkuja hyödyntäen. Käytössä mm. sähköiset oppimistehtävät, lähikoulutukset ja työssä oppiminen. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää ja edistymisestä annetaan jatkuvaa palautetta. Keskeinen työkalu tässä on työntekijän henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittymissuunnitelmia voidaan luoda myös henkilöstöryhmittäin.

1

Työntekijälle luodaan kehittymissuunnitelma
2

Kehittymissuunnitelmaan valitaan tai luodaan työntekijän ajankohtaiset kehittymiskohteet
3

Kehittymissuunnitelma on dynaaminen. Muutoksia voidaan tehdään aina kun työnkuva tai työtehtävät muuttuvat. Kehittymiskohteita voidaan vaihtaa, kun tarpeet muuttuvat tai kun riittävä osaamisen on saavutettu
4

Kehittymiskohteisiin liittyy oppimistavoitteet, joiden lähtötaso voidaan kartoittaa siihen tarkoitetulla työkalulla. Lähtötasot tallennetaan, jolloin edistymistä voidaan seurata havainnollisilla graafeilla
5

Kehittymiskohteille voidaan kirjata tavoitteiden lisäksi oppimismahdollisuudet ja tavat, miten tavoitteisiin päästään. Verkko-oppimisympäristön oppimismahdollisuudet linkittyvät kehittymiskohteisiin

Kiinnostuitko?

Varaa online-esittely

Sopro Online - Competence

Kehitä osaamista ketterällä OKR-mallilla.
Aseta selkeät tavoitteet, seuraa edistymistä, ohjaa ja anna jatkuvaa palautetta!

Oppimisalusta

Tarjoa työntekijöille ja esihenkilöille vuorovaikutteinen oppimisympäristö. Hoida perehdyttäminen ja muu koulutus kustannustehokkaasti sekä tasalaatuisesti.

Kehittymissuunnitelma (OKR)

Aseta selkeät osaamistavoitteet ja seuraa edistymistä. Kehitä osaamista ketterästi jatkuvana prosessina.

Osaamiskartoitukset

Kartoita ja tunnista henkilöstön osaaminen sekä mahdolliset osaamisvajeet.

Check-in palaverit

Kehitä ja päivitä osaamistavoitteita joustavasti toteuttamalla säännölliset check-in palaverit eli ns. ketterät kehityskeskustelut.

360 asteen palaute

Pyydä, anna ja vastaanota osaamistavoitteita koskevaa palautetta malalla kynnyksellä.

Keskustelutoiminnot

Viesti ja vuorovaikuta joustavasti myös etänä. Tue ja anna palautetta, sparraa ja ohjaa osaamista oikeaan suuntaan.

Monipuoliset materiaalit

Jaa monipuolista materiaalia ja luo kiinnostavaa sisältöä helposti. Hyödynnä myös vuorovaikutteisuutta ja pelillisyyttä ja varmista että uudet asiat sisäistetään tehokkaammin.

Automaattiset suoritukset

Sujuvoita prosessia hyödyntämällä automatiikkaa. Määrittele tehtäville pisterajat tai vaadi todennettu kuittaus hyväksytyn suorituksen edellytykseksi.

Luvat ja pätevyydet

Hallinnoi henkilöstön lupia ja pätevyyksiä.

Videokoulutukset

Järjestä reaaliaikainen etäkoulutus, jonka tallenteen koulutukseen osallistujat voivat katsoa myös jälkikäteen.

Mobiilisovellus

Tarjoa aito mobiilikokemus push-ilmoituksineen: ota käyttöön iOS ja Android -natiivisovellukset

Turvallisuushavainnot

Hyödynnä matalan kynnyksen turvallisuushavainto -toiminnallisuutta alustalla.

Kuukausihinta perustuu portaikkohinnoitteluun, organisaation aktiivisten käyttäjien määrän mukaan

Kuukausisopimus: laskutus tapahtuu jälkikäteen edellisen 30 päivän ajalta

Vuosisopimus edullisemmalla kuukausihinnalla: laskutus tapahtuu etukäteen seuraavien 12 kuukauden ajalta

Tyytyväisyystakuu: sopimuksen voi irtisanoa ensimmäisen 30 päivän aikana, jolloin mitään ei veloiteta

Sopro Online - Competence

alk. 49 € / kk

Laske hinta ja tilaa

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä

Modulaarinen rakenne – mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen ja joustavan hinnoittelun!

Nopea ja ketterä käyttöönotto – järjestelmä käytössäsi jo parissa tunnissa!

Selainpohjainen ja helppokäyttöinen – järjestelmä käytössäsi ajasta ja paikasta riippumatta!

Mobiili järjestelmä – soveltuu kaikille laitteille!

Rediteq Oy

Olemme suomalainen, Suomesta palvelua tarjoava yritys – yhteydenpito meihin on helppoa!

Ensiluokkainen asiakas- ja tukipalvelumme takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen

Käsittelemme henkilötietoja jo 30 vuoden kokemuksen tuomalla huolellisuudella

Käytämme Microsoftin Azuren palvelinkapasiteettia, jonka palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Tiedot varmuuskopioidaan joka yö

Meillä on käytettävissämme palvelinkapasiteettia Suomessa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa niitä asiakkaita varten, jotka tätä edellyttävät

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri sinulle!