Skip to main content

Sopro Online

Kehitä osaamista ketterästi

Tee saavutetut tulokset näkyviksi! Aseta selkeät tavoitteet, kartoita osaaminen, seuraa edistymistä ja kannusta palautteella! Kehittymissuunnitelmat, ketterät kehityskeskustelut sekä monipuoliset palaute- ja vuorovaikutustoiminnot tukevat osaamisen tavoitteellista kehittämistä.

Alkaen 199€/kk
Varaa online-esittely

Tavoitteellista osaamisen kehittämistä ketterästi

Tämän päivän muuttuvassa maailmassa vaaditaan organisaatioilta responsiivisuutta. Ne menestyvät, jotka pystyvät joustavasti mukautumaan markkinoiden muutoksiin ja muuttuviin asiakastarpeisiin.

Sopro Onlinella siirryt ketterään, OKR-mallin mukaiseen osaamisen johtamiseen. Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Järjestelmän modulaarinen rakenne ja hinnoittelu mahdollistavat vaiheittaisen etenemisen, jolloin sekä kulut että resurssit pysyvät hallinnassa. Maksat ainoastaan niistä ominaisuuksista, joita todella tarvitset. Kun tarpeet kasvavat, voit lisätä ohjelmiston ominaisuuksia moduuli kerrallaan.

Jaa tietoa ja kehitä osaamista

Toteuta osaamisen kehittäminen kustannustehokkaasti ja tasalaatuisesti koko henkilöstölle. Luo henkilöstölle tai asiakkaille koulutuksia, hallitse kurssikohtaisia sisältöjä, täydennä henkilöstön puuttuvaa osaamista ja uusi koulutuksia nopeasti. Anna työntekijöidesi suorittaa tarvittavia kursseja ja koulutuksia tarvekohtaisten osaamispolkujen avulla. Hyödynnä H5P-tukea ja luo näyttäviä, interaktiivisia oppimistehtäviä.

Kehitä suorituskykyä ketterästi

Ota käyttöön ketterä suorituskyvyn johtaminen ja hyödynnä yritysmaailman suunnannäyttäjien käyttämät menetelmät. Siirry perinteisistä kehityskeskusteluista nopean reagoinnin mahdollistaviin check-in palavereihin ja jatkuvaan sekä molemmin suuntaiseen palautteen antamiseen. Aseta tavoitteet ja etene niihin OKR-mallin mukaisesti.

Kehitä suorituskykyä ketterästi - hyödynnä OKR-mallia

Aseta tavoitteet

Seuraa kehitystä

Valmenna, ohjaa ja palkitse

OKR-malli on yksinkertainen ja joustava menetelmä tavoitteiden asettamiseen ja niihin pääsemisen seurantaan yritykselle, tiimeille ja yksityisille työntekijöille. Sen perustana ovat jatkuva oppiminen, itseohjautuvuus, sekä säännölliset tilannekatsaukset, joissa tavoitteet ja tulokset voidaan päivittää. Kun tähän lisätään vielä molemminsuuntaiseen ja avoimeen kommunikointiin perustuva läpinäkyvä työyhteisö, ovat elementit tämän päivän tarpeet täyttävään suorituskyvyn johtamiseen kasassa.

OKR-malli tarjoaa laajasti käytetyn ja koetellun viitekehyksen ketterään suorituskyvyn johtamiseen. OKR-mallille kehitetty Sopro Online luo rungon prosessille, tarjoaa tallennusalustan kaikelle kerättävälle datalle ja vie prosessia muistutuksin eteenpäin. Osaamisvajeiden täyttämiseen voit monipuolisesti hyödyntää koulutusten ja verkkokurssien järjestämistä. Järjestelmä tarjoaa työkalut ohjaamiseen ja se toimii kommunikaatioalustana viestittämisessä ja videokeskusteluissa.

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen on jatkuva prosessi, jota viedään eteenpäin mm. ketterien kehityskeskusteluiden avulla

Tunnista puuttuva osaaminen yrityksen tasolla
Luo oppimispolkuja osaamisvajeiden täyttämiseksi
Kehitä osaamista henkilötasolla eri oppimispolkuja hyödyntäen
Ohjaa ja sparraa oikeaan suuntaan

Kehittymissuunnitelma on keskeinen työkalu osaamisen kehittämisessä

Tavoitteellisella osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan yleisesti osaamistavoitteiden asettamista ja niihin pyrkimistä. Tätä voidaan tehdä koko yrityksen osaamispääoman tasolla, yksittäisen työntekijän osaamisen tasolla, sekä henkilöstöryhmän osaamisen tasolla. Sopro Online sisältää työkalut kaikille näille päämäärille.

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen henkilötasolla tapahtuu eri oppimispolkuja hyödyntäen. Käytössä mm. sähköiset oppimistehtävät, lähikoulutukset ja työssä oppiminen. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää ja edistymisestä annetaan jatkuvaa palautetta. Keskeinen työkalu tässä on työntekijän henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Kehittymissuunnitelmia voidaan luoda myös henkilöstöryhmittäin.

1

Työntekijälle luodaan kehittymissuunnitelma
2

Kehittymissuunnitelmaan valitaan tai luodaan työntekijän ajankohtaiset kehittymiskohteet
3

Kehittymissuunnitelma on dynaaminen. Muutoksia voidaan tehdään aina kun työnkuva tai työtehtävät muuttuvat. Kehittymiskohteita voidaan vaihtaa, kun tarpeet muuttuvat tai kun riittävä osaamisen on saavutettu
4

Kehittymiskohteisiin liittyy oppimistavoitteet, joiden lähtötaso voidaan kartoittaa siihen tarkoitetulla työkalulla. Lähtötasot tallennetaan, jolloin edistymistä voidaan seurata havainnollisilla graafeilla
5

Kehittymiskohteille voidaan kirjata tavoitteiden lisäksi oppimismahdollisuudet ja tavat, miten tavoitteisiin päästään. Verkko-oppimisympäristön oppimismahdollisuudet linkittyvät kehittymiskohteisiin

Varmista työntekijöidesi osaaminen ja johda sen tavoitteellista kehittämistä

Modulaarinen rakenne – mahdollistaa vaiheittaisen etenemisen ja joustavan hinnoittelun!

Nopea ja ketterä käyttöönotto – järjestelmä käytössäsi jo parissa tunnissa!

Selainpohjainen ja helppokäyttöinen – järjestelmä käytössäsi ajasta ja paikasta riippumatta!

Mobiili järjestelmä – soveltuu kaikille laitteille!

Ohjelmiston ominaisuudet

Osaamiskartoitus

Tunnista yrityksen osaaminen. Kartoita henkilön osaamistaso ja määrittele sen pohjalta kehittymiskohteet.

Kehittämissuunnitelma

Aseta osaamistavoitteet ja seuraa niiden edistymistä.

Kehityskeskustelut

Järjestä säännölliset kehityskeskustelut työntekijöiden ja esimiesten välillä tai hyödynnä jatkuvaa/ketterää kehityskeskustelua. Kirjaa tavoitteet ja edistyminen, ja tee ne läpinäkyviksi.

Luvat ja sertifikaatit

Hallitse työtehtävissä vaadittavia kortteja, lupia ja ammattipätevyyksiä.

Automaattimuistutukset

Hyödy sähköisistä automaattimuistutuksista sekä käyttöliittymäviesteistä.

Videokoulutukset

Järjestä reaaliaikainen etäkoulutus, jonka tallenteen koulutukseen osallistujat voivat katsoa myös jälkikäteen.

Ilmoittautumissivusto

Anna oppijoiden ilmoittautua itse haluamiinsa koulutuksiin ilmoittautumissivustolla.

Palautteet

360 asteen palautetoiminto sujuvoittaa osaamisen yhteistä kehittämistä ja auttaa saavuttamaan tavoitteet

Läsnäolot

Kerää läsnäolotietoja koulutuksiin osallistumisesta.

Kurssipalautteet

Kerää kurssien osallistujilta helposti ja järjestelmällisesti palautetta kursseista.

Kurssisuoritukset

Merkitse oppijoiden kurssisuoritukset suoritetuiksi ja anna tarvittaessa arvosana.

Mobiilisovellus

Tehosta yhteydenpitoa mobiilisovelluksella, saa viestit ja ilmoitukset puhelimeen ilman sisäänkirjautumista.

Oppimisalusta

Moderni oppimisalusta on työntekijän läpinäkyvä käyttöliittymä, jossa jaat perehdytys- ja koulutusmateriaalit vaivatta, pyydät ja annat palautetta sekä vuorovaikutat vaivatta

Oppimistehtävät

Luo ja jaa monipuolisia oppimistehtäviä ja muuta koulutusmateriaalia. Hyödynnä vuorovaikutteisia tehtäviä ja automatiikkaa.

Räätälöimme palvelun yrityksesi tarpeiden mukaisesti

Brändin mukainen ilme

Oman yrityksen näköinen oppimisalusta? Ilman muuta! Lisäämme yrityksesi logon ja brändin mukaiset värit toiveesi mukaan.

Integraatiot

Hoidamme tarvittavat integraatiot yrityksesi käytössä oleviin järjestelmiin, CRM:ään, HR-järjestelmään ja muihin tarvittaviin palveluihin.

Räätälöinti

Tuotteemme on omaa suomalaista käsityötämme – räätälöimme sen tarvittaessa vastaamaan vaativiakin tarpeita.

Kysy lisää tai pyydä tarjous räätälöinnistä

Pyydä tarjous

Rediteq Oy

Olemme suomalainen, Suomesta palvelua tarjoava yritys – yhteydenpito meihin on helppoa!

Ensiluokkainen asiakas- ja tukipalvelumme takaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen

Käsittelemme henkilötietoja jo 30 vuoden kokemuksen tuomalla huolellisuudella

Käytämme Microsoftin Azuren palvelinkapasiteettia, jonka palvelimet sijaitsevat EU-alueella. Tiedot varmuuskopioidaan joka yö

Meillä on käytettävissämme palvelinkapasiteettia Suomessa sijaitsevassa palvelinkeskuksessa niitä asiakkaita varten, jotka tätä edellyttävät

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika n. 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle. Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri sinulle!