Skip to main content

Sopro Online

Verkko-oppimisympäristö

Sopro Onlinen helppokäyttöinen oppimisympäristö on oppijan ja ohjaajien käyttöliittymä, joka lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä. Sopro -oppimisympäristö on suunniteltu mobiiliin käyttöön – oppiminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumattomasti. Järjestelmään integroitu H5P teknologia mahdollistaa jaettavien, interaktiivisten oppimistehtävien hyödyntämisen.

Kokeile maksutta

Mobiili oppimisympäristö osaamisen kehittämiseen

Yritysintra vai oppimisympäristö... vai molemmat?

Yrityksen intraan tyypillisesti tallennetaan työntekijöille jaettavaa tietoa, myös osaamisen kehittämiseen liittyvää. Kun kyse on vähäisestä koulutustarpeesta, tämä voi hyvin riittääkin. Mitä vaativampaa ja laajempaa sisältöä, sekä mitä useammalle on tarpeen kouluttaa, sitä tärkeämpää on panostaa koulutusmateriaalin laatuun ja myös keinoihin tukea oppimista.

Oppimisen kannalta tärkeää on saada oppijat motivoituneiksi. Oppimisympäristöissä laatua ja motivaatiota voidaan parantaa lisäämällä materiaaliin mm. harjoituksia, vuorovaikutteisuutta ja pelillistämiselementtejä. Myös oppimistulosten esiin saaminen, edistymisen havainnollistaminen on tyypillinen verkko-oppimisympäristön etu. Tähän voi liittyä myös tavoitteiden saavuttamisesta kertovat suoritusmerkinnät, mahdolliset sertifikaatit ym.

Sopro Online tarjoaa luontevan polun edetä ammattimaisempaan ja tehokkaampaan osaamisen kehittämiseen. Olemassa olevat materiaalit yritysintrassa ja pilvipalveluissa, kuten Office 365:ssä ja Google Drive’ssa voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Ensimmäisessä vaiheessa verkko-oppimisympäristö otetaan avuksi materiaalien kohdentamiseen henkilöstöryhmille. Tämän jälkeen oppimista voidaan tehostaa motivoivilla oppimistehtävillä, harjoituksilla, vuorovaikutustoiminnoilla ym. Tämä mahdollistaa edistymisen seuraamisen, jonka jälkeen oppimista voidaan kehittää edelleen tavoitteellisempaan suuntaan – mahdollisuuksia on lukemattomia.

Mihin verkko-oppimisympäristön hankinnassa tulee kiinnittää huomiota?

Onko se niin helppokäyttöinen, että käyttöönotto onnistuu muiden tehtävien ohessa?

Mahdollistaako se olemassa olevien materiaalien, tiedostojen ja linkkien hyödyntämisen?

Voiko sitä käyttää myös älypuhelimella ja tabletilla?

Onko siinä riittävästi kasvunvaraa kun vaatimukset kasvavat?

Kehitä tehokkaasti osaamista

Tarjoa ja jaa tietoa

Seuraa reaaliaikaista osaamisen kehittymistä

Kouluta uusiin työtehtäviin ja tapoihin

Varmista että työntekijäsi...

Ovat asianmukaisesti perehdytetty tehtäviinsä

Tuntevat tehtävien edellyttämät säännöt ja ohjeistukset

Saavat oikea-aikaista palautetta ja tukea tarvittaessa

Viesti ja vuorovaikuta monipuolisesti

Sopro pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka mahdollistavat kommunikoinnin ja palautteen antamisen. Kurssien ja tehtävien kommentointi somesta tuttuun tapaan rohkaisee käyttäjiä keskusteluun. Sopro antaa lisäksi aina reaaliaikaisen ilmoituksen sekä kouluttajille että oppijoille, kun jotain huomioitavaa tapahtuu. Sopro on suunniteltu erityisesti mobiilaitteille, ja kaikkia sen toiminnallisuuksia voidaankin käyttää sujuvasti myös kosketusnäyttöisillä laitteilla.

Luo koulutusmateriaalit nopeasti ja vaivattomasti

Soprossa koulutusmateriaalin jakaminen ja multimediaa sisältävien tehtävien tekeminen on vaivatonta ja nopeaa. H5P-tuen avulla luot helposti näyttäviä ja motivoivia tehtäviä, kuten interaktiivisia videoita. H5P-teknologian etuna on lisäksi tehtävien uudelleenkäytettävyys.

Soprossa koulutusmateriaalit luodaan koulutuksiin tehtävinä. Kuhunkin tehtävään voidaan luoda tai liittää monipuolista materiaalia. Tehtävät voidaan asettaa mielekkääseen järjestykseen, esimerkiksi alkeista edistyneempiin. Seuraavat tehtävät avautuvat sitä mukaa kun edelliset on merkitty valmiiksi. Tehtävät voivat olla harjoitteita, joita voi tehdä yhä uudestaan, kunnes vaadittu onnistumisprosentti tulee täyteen. Toisaalta tehtävät voivat vaatia kouluttajan hyväksyntää. Kouluttajalle vastausten tarkistamiseen on tehty havainnolliset näkymät, joissa tehtävissä edistyminen on selkeästi nähtävissä. Sopron LTI-tuen ansiosta voit sisällyttää oppimispolkuun myös ulkopuolisessa oppimisympäristössä olevia tehtäviä. Tehtävät näkyvät ja ovat avattavissa tutusta Sopro-käyttöliittymästä, vaikka itse tehtävä olisikin luotu toiseen järjestelmään.

Katso video koulutusmateriaalin lisäämisestä:
Katso video oppimisalustasta
Huom: videolla näkyvä Study@ on Sopron vanha tuotenimi
Eri formaateissa olevan koulutusmateriaalin jakaminen on vaivatonta
Luot helposti interaktiivisia tehtäviä ja materiaaleja
Hyödynnä automatiikkaa vastausten tarkastuksessa ja suorituksissa
Selainkäyttöinen järjestelmä toimii joka laitteella
Käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
Integroitavissa ja räätälöitävissä yrityksesi tarpeiden mukaan

Kokeile maksutta

Tutustu järjestelmän perusominaisuuksiin demoversiossa

Kokeile demoa