Ratkaisut osaamisen kehittämiseen

Miten perehdytät uuden työntekijän? Miten henkilöstön osaamista kehitetään ja mihin suuntaan? Miten henkilöstön koulutus tapahtuu? Miten osaamisen säilyminen yrityksessä voidaan varmistaa? Menetitkö avainhenkilön lähtiessä osaamista, jota ei muilla ollutkaan?

Lue lisää

Varmista osaamisen säilyminen organisaatiossanne!

Osaaminen on yrityksen tärkein resurssi ja monesti myös se kaikista kallein. Kun uusi työntekijä on rekrytoitu, on tärkeää aloittaa hänen osaamisensa kehittäminen organisaation asetettujen tavoitteiden mukaiseksi. Osaamisen kehittämisen ei tulisi kuitenkaan olla kertaluonteista, vaan jatkuva prosessi, jotta osaamisen säilyminen yrityksessä voidaan varmistaa. Oman haasteensa asettaa myös koko henkilöstön tasalaatuinen kouluttaminen ja perehdyttäminen kun työntekijät sijaitsevat eri toimipisteissä.

Sopro Onlinen avulla henkilöstön osaamisen kehittäminen on vaivatonta ja kustannustehokasta. Koulutuksien sisällöt ovat helposti hyödynnettävissä kaikille työntekijöille, jolloin työhön perehdytyksen ja koulutuksen laatu voidaan taata tasapuolisesti koko henkilöstölle. Osaamisen hallinnan ohjelmiston avulla henkilöstön osaamisen kehittäminen saadaan nostettua uudelle tasolle.

Tutustu Sopro Onlineen

Katso lyhyt esittely

Panosta henkilöstön osaamisen kehittämiseen!

Osaamisen kehittäminen

Ohjelmisto on kehitetty erityisesti tavoitteelliseen osaamisen kehittämiseen.

Osaamiskartoitus ja tavoitteiden asettaminen

Sähköisen osaamiskartoituksen avulla on helppo selvittää työntekijöiden osaamisen lähtötaso, jonka pohjalta tälle tehdään kehittymissuunnitelma ja määritellään osaamistavoitteet.

Kehityskeskustelut

Ohjelmisto tukee sekä perinteistä että jatkuvaa (eli ketterää) kehityskeskustelumallia. Voit käyttää myös molempia, joko erikseen tai yhdessä. Perinteistä, systemaattista kehityskeskusteluprosessia ohjataan järjestelmään asetetuilla muistutuksilla. Jatkuvaa kehityskeskustelua voidaan käyttää konkreettisten, ajankohtaisten osaamistavoitteiden saavuttamiseen. 

Osaamisen kehittäminen

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen henkilötasolla tapahtuu eri oppimispolkuja hyödyntäen (mm. sähköiset oppimistehtävät, koulutukset). Edistymisen seuranta on läpinäkyvää ja edistymisestä annetaan jatkuvaa palautetta.

Miksi valita Sopro Online?

Edullinen ja monipuolinen ohjelmisto

Osaamisen kehittäminen ei aina vaadi suuria investointeja, sillä Sopro Online on nopea ja edullinen ottaa käyttöön. Maksatte ainoastaan niistä ominaisuuksista, joita tarvitsette. Hinta alkaen 198€/kk (ALV 0%).

Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen

Järjestelmän avulla voidaan selvittää henkilöstön osaamisen nykytila, minkä jälkeen taitojen ja tietojen kehittämiselle voidaan asettaa selkeät tavoitteet ja edistymistä pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti.

Kehittynyt koulutuksen hallinta

Sopro Online sisältää koulutuksen hallintaan kehittyneet välineet, joista voi ottaa käyttöön tarvitsemansa. Kokonaisvaltainen koulutuksen hallinta antaa hyvät avaimet laadukkaan koulutuksen järjestämiseen.

Tiedätkö minkä verran osaamisen kehittäminen Sopro Onlinen avulla kustantaisi organisaatiollenne?

Laske hinta!