Skip to main content

Study@

Study@ on innovatiivinen oppimisalusta, joka tukee tavoitteellista oppimista ja vuorovaikutusta työelämässä oppimisen aikana. Modernilla yhteistyöalustalla opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja voivat kukin osallistua työelämässä oppimisen suunnitteluun, dokumentointiin ja arviointiin oman roolinsa puitteissa.

Varaa online-esittely

Vuorovaikutteinen yhteistyöalusta sujuvaan työelämässä oppimiseen - myös mobiilissa

Study@ mahdollistaa tehokkaamman tavan työelämässä oppimisen seurantaan ja ohjaamiseen. Se auttaa työpaikalla oppimisen suunnittelussa ja aktivoi opiskelijaa vähentäen siten opettajan työtaakkaa. Sovelluksen monipuoliset palaute- ja viestintäominaisuudet lisäävät vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä, erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

Selainkäyttöinen Study toimii näppärästi joka laitteella. Lisäksi se on saatavilla erillisenä mobiilikaupoista ladattavana sovelluksena, joka helpottaa sisäänkirjautumista sekä yhteydenpitoa, ja mahdollistaa muun muassa reaaliaikaiset push-ilmoitukset puhelimeen. Erityisesti jatkuvassa mobiilikäytössä tarjoaa erillinen ladattava mobiilisovellus käyttäjille selkeitä lisäetuja.

Näkymä opettajalle, opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle

Kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan.

Opettaja voi laatia opiskelijoille harjoituksia, jakaa opetusmateriaaleja, seurata opintojen edistymistä, antaa monipuolisesti palautetta, sekä arvioida tehtäviä ja lopuksi näytön.
Opiskelija voi suunnitella työssäoppimista, dokumentoida oppimistaan moderniin päiväkirjaan, suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ohjausta ja palautetta.
Työpaikkaohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä, kommunikoida monipuolisesti opettajan ja opiskelijan kanssa, sekä osallistua näytön arviointiin. Työpaikkaohjaajat voivat lisäksi suorittaa samalla alustalla perehdytyksen omaan rooliinsa ja alustan käyttöön verkkokurssimuotoisessa työpaikkaohjaajakoulutuksessa.

Tukea ja oikea-aikaista palautetta

Study@ pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka helpottavat vuorovaikutusta myös työelämässä oppimisen aikana. 360 asteen palautetoiminnon ansiosta palautetta opiskelijan edistymisestä voidaan pyytää keneltä tahansa. Opiskelijan tukeminen helpottuu erityisesti työelämässä oppimisen aikana, kun kouluttaja ja työpaikkaohjaaja voivat antaa palautetta opiskelijan työnäytteistä. Saamiaan palautteita opiskelija voi tarkastella vaikkapa omalla älypuhelimellaan.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa opettajalle, opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Työpaikkaohjaajille voidaan lisäksi tarjota työpaikkaohjaajakoulutus, jonka he voivat suorittaa itsenäisesti samalla alustalla. Reaaliaikaisten työkalujen avulla osallistujat voidaan sitouttaa tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Täysin sähköinen arviointiprosessi allekirjoituksineen

Study@ mahdollistaa opiskelijan näytön suunnittelun ja arvioinnin täysin sähköisesti. Järjestelmässä hoituvat sekä palautteenanto, dokumentointi, että arviointiin käytettävien lomakkeiden sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan hoitaa esimerkiksi mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla. Sovelluksessa kaikki osapuolet voivat osallistua arviointiin rooleissaan. Kun näyttötiedot toimitetaan lopuksi automaattisesti Koski-palveluun, koko näyttöprosessi on hoidettu ilman ensimmäistäkään paperidokumenttia. Sujuva sähköinen prosessi tehostaa toimintaa ja tuo merkittäviä hallinnollisia säästöjä.

Työpaikkaohjaajakoulutus Studyssa

Tarjoamme verkkokurssimaisen koulutuksen, jonka työpaikkaohjaaja voi suorittaa itsenäisesti suoraan työssäoppimisen ohjausalustalla. Verkkokoulutus keskittyy OPH:n määrittelemiin keskeisimpiin työpaikalla tapahtuvaa oppimista tukeviin asioihin, ja varmistaa osaltaan, että oppilaitos saa maksimipisteet työelämäpalautteesta.

Koulutuksen keskiössä ovat kaikki olennaiset asiat, jotka työpaikkaohjaajan tulee tietää suoriutuakseen ohjaustehtävästään. Työpaikkaohjaaja voi halutessaan syventää tietämystään entisestään, esimerkiksi suorittamalla materiaaliin liittyviä tehtäviä. Hän voi palata materiaaliin aina tarvittaessa, selailla sisältöjä ja hakea tarvitsemiaan ohjeita.

Koulutusrunko tarjoaa yleiskäyttöisen pohjan, johon voidaan lisätä oppilaitoksen omaa materiaalia tarvittaessa. Kattava koulutus ja selkeä ohjausalusta yhdessä tukevat osaltaan parempaa työelämäpalautetta työpaikkaohjaajilta, mikä näkyy suoraan oppilaitoksen vaikuttavuusrahoituksessa.

Tahdotko kuulla lisää?

Tällä edistyksellisellä ohjelmalla on moniulotteiset mahdollisuudet vastata nykyaikaiseen oppimiseen mm. palautteen antoon, tiiviimpään vuorovaikutukseen myös työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.

Jouko PeltokangasSedun pintakäsittelyalan opettaja
Tutustu referensseihin

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle (Lisätietoihin voit kirjoittaa, mikäli haluat varata pidemmän ajan). Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri teidän organisaatiollenne!