Skip to main content

Study@

Study@ on innovatiivinen oppimisalusta, joka tukee tavoitteellista oppimista ja opettamista – ajasta ja paikasta riippumatta. Oppimisalusta on visuaalisuutensa ansiosta selkeä ja helppokäyttöinen. Tavoitehakuiseen työskentelyyn opiskelijoita motivoi osaamisen karttumista tukeva kehittymissuunnitelma. Study mahdollistaa nyt myös täysin sähköisen arviointiprosessin opiskelijan näytöille.

Varaa online-esittely

Säästä resursseja työelämässä oppimisen mobiiliohjauksella

Study@ aktivoi opiskelijaa ja vähentää opettajan työtaakkaa

Study@ mahdollistaa tehokkaamman tavan työelämässä oppimisen seurantaan ja ohjaamiseen. Se auttaa työpaikalla oppimisen suunnittelussa ja aktivoi opiskelijaa vähentäen siten opettajan työtaakkaa.

Selainkäyttöinen Study toimii näppärästi myös mobiililaitteilla. Sen monipuoliset palaute- ja viestintäominaisuudet lisäävät vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä, erityisesti harjoitteluissa oppimisen aikana.

Lue asiakastarina:

Opiskelijat kehuvat Study@ -oppimisalustaa:
“Se on työmaalla iso tuki ja turva”

“Tällä edistyksellisellä ohjelmalla on moniulotteiset mahdollisuudet vastata nykyaikaiseen oppimiseen mm. palautteen antoon, tiiviimpään vuorovaikutukseen myös työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.”

Jouko Peltokangas, Sedun pintakäsittelyalan opettaja

Näkymä opettajalle, opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle

Kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan.

Opettaja voi laatia opiskelijoille harjoituksia, jakaa opetusmateriaaleja, seurata opintojen edistymistä, antaa monipuolisesti palautetta, sekä arvioida tehtäviä.
Opiskelija voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta. Harjoittelun ohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja kommunikoida monipuolisesti opettajan ja opiskelijan kanssa.

Tukea ja oikea-aikaista palautetta

Study@ pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka helpottavat vuorovaikutusta myös työelämässä oppimisen aikana.

Studyn 360 asteen palautetoiminnon ansiosta palautetta opiskelijan edistymisestä voidaan pyytää keneltä tahansa. Opiskelijan tukeminen helpottuu muun muassa työelämässä oppimisen aikana, kun kouluttaja ja työpaikkaohjaaja voivat antaa palautetta opiskelijan työnäytteistä. Saamiaan palautteita opiskelija voi tarkastella vaikkapa omalla älypuhelimellaan.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa opettajalle, opiskelijalle ja harjoittelun ohjaajalle uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opettaja ja ohjaaja pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Tavoitteellista oppimista

Study@ yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Keskeisenä työkaluna toimii opiskelijan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla, aina lähtötilanteesta tavoitetasoon asti. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää, ja monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta opettaja voi antaa jatkuvaa palautetta, ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan myös työelämässä oppimisen aikana.

Täysin sähköinen arviointiprosessi allekirjoituksineen

Uusi moduulimme mahdollistaa opiskelijan näytön suunnittelun ja arvioinnin täysin sähköisesti. Järjestelmässä hoituvat sekä palautteenanto, dokumentointi, että arviointiin käytettävien lomakkeiden sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan hoitaa esimerkiksi mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla. Sovelluksessa kaikki osapuolet voivat osallistua arviointiin rooleissaan.  Kun näyttötiedot toimitetaan lopuksi automaattisesti Koski-palveluun, koko näyttöprosessi on hoidettu ilman ensimmäistäkään paperidokumenttia. Sujuva sähköinen prosessi tehostaa toimintaa ja tuo merkittäviä hallinnollisia säästöjä.

Tukee vuorovaikutteisuutta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen

Rediteq on tietotekniikan ammattilainen ja luotettava kumppani, jolla on vahva osaaminen sivistystoimialasta yleensä ja ammatillisesta koulutuksesta erityisesti. Kaikki, mitä tarjouksessa on luvattu, on pidetty. Ja hieman ylikin.

Harri VaaraMobilTAIn projektipäällikkö
Tutustu referensseihin

Varaa online-esittely

Valitse kalenterista sopiva aika 30 minuutin mittaiselle online-esittelylle (Lisätietoihin voit kirjoittaa, mikäli haluat varata pidemmän ajan). Kuulemme mielellämme lisää tarpeestanne, ja kerromme mitä tuotteemme voivat tarjota juuri teidän organisaatiollenne!