Study uudistuu – tulossa huoltajan käyttöliittymä ja paljon muuta!

Study@

Vuonna 2021 Studyyn tehdään laaja uudistus, joka tuo parannuksia opiskelijan seurattavuuteen, sekä järjestelmän sisältämään oppimisanalytiikkaan. Tällä hetkellä kehitämme Studyyn huoltajan käyttöliittymää. Syksyllä esittelemme myös mobiilisovelluksen.

Demossa pääset testaamaan joitakin järjestelmän keskeisiä ominaisuuksia.

Kokeile demoa

Study@ uudistuu – tulossa huoltajan käyttöliittymä ja paljon muuta!

Huoltajan käyttöliittymä tulossa Studyyn

Oppivelvollisuus laajenee ja tämä tuo uudistuksia myös Studyyn. Olemme kehittämässä alustallemme huoltajan käyttöliittymää, jossa huoltaja voi muun muassa pitää yhteyttä opettajiin ja seurata huollettavansa edistymistä.

Studysta tulossa mobiilisovellus

Studyn kehityksessä on alusta alkaen kiinnitetty huomiota sen käytettävyyteen mobiilissa. Uusimmassa versiossa mobiiliominaisuuksia on parannettu entisestäänkin ja tulevana syksynä julkaisemme myös sovelluskaupoista ladattavan mobiilisovelluksen.

Oppimisanalytiikka ja tekoäly auttavat ennakoimaan ja tukemaan oppimista

Studyn nykyinen versio kerää jo nyt tietoa opiskelijoiden toiminta- ja työskentelytavoista. Tämä tulee laajenemaan merkittävästi tulevassa versiossa. Jo pelkän raportoinnin avulla käyttäjät saavat arvokasta tietoa opiskelijoiden yksilöllisestä edistymisestä ja aktiivisuudesta. Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa mm. hyviin ja huonoihin suorituksiin johtavista tavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa apuun voidaan ottaa tekoäly.

Tekoälyllä voidaan tunnistaa mm. erilaiset käyttäjäprofiilit, jotka perustuvat erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään esim. tehokkaiksi havaittuja harjoituksia, jolloin sovellus toimii automaattisena apuopettajana. Käyttämämme tekoälymoottorin sisältämät monipuoliset tekoälymenetelmät mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.

Study@ hyödyntää Microsoft Azure -pilvipalvelun laajoja tekoälymahdollisuuksia, jotka mahdollistavat hyvin erilaisten ongelmien ratkaisemisen. Oppimisdatan määrän kasvaessa ratkaisulla voidaan tulevina vuosina parantaa oppimisen tehokkuutta monista eri näkökulmista.
Tavoitteellista oppimista

Study@ yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Keskeisenä työkaluna toimii opiskelijan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla, aina lähtötilanteesta tavoitetasoon asti. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää, ja monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta opettaja voi antaa jatkuvaa palautetta, ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Opiskelijan kehittymissuunnitelma

Näkymä opettajalle, opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle

Study@-alustalla kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan. Uudessa Study-versiossa opettajan on mahdollista nähdä opiskelijan näkymä opiskelijan näkökulmasta. Näin opettaja voi tarkistaa, miltä yksittäisen opiskelijan kalenteri näyttää, tai miltä tietyn opiskelijan oppimistehtävät näyttävät tämän näkökulmasta.

Opettaja voi laatia opiskelijoille harjoituksia, jakaa opetusmateriaaleja, seurata opintojen edistymistä, antaa monipuolisesti palautetta, sekä arvioida tehtäviä. Opiskelija voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta. Työpaikkaohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja kommunikoida monipuolisesti opettajan ja opiskelijan kanssa.

Tukee vuorovaikutteisuutta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen

STUDY@-ALUSTAN POHJALTA RÄÄTÄLÖITY MOBILTAI KEHITETTIIN VASTAAMAAN TYÖELÄMÄN TARPEITA

Lue asiakastarina

Kokeile maksutonta demoa

Demosta löydät lyhyitä videotehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan järjestelmän perusominaisuuksiin ja saat yleiskuvan siitä, miltä järjestelmä näyttää ja tuntuu.

Tilaa demotunnukset

Painiketta klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa voit tilata demotunnukset. Täytä tiedot ja saat sähköpostiisi linkin demoon.