Skip to main content
Sähköistä harjoittelut ja säästä resursseja!

Study@

Digitaalisuus on tätä päivää – myös harjoitteluissa!

Study@ on opettajan, ohjaajan ja opiskelijan yhteinen mobiili työkalu, jossa harjoittelun suunnittelu, oppimispäiväkirja ja oppimistehtävät ovat kaikki samassa paketissa – käytettävissä missä ja milloin tahansa!

Oppimisalustalla hoituvat näppärästi harjoittelun suunnittelu, ohjaus ja dokumentointi, sekä harjoitteluun tarvittavien dokumenttien sähköinen allekirjoitus. Sujuva sähköinen prosessi tehostaa toimintaa ja tuo merkittäviä hallinnollisia säästöjä.

Kokeile demoa

Study@ tukee oppimista ajasta ja paikasta riippumatta

Aina mukana

Study@ toimii joka laitteella ja kulkee aina mukana.

Katso video!

Lisää läpinäkyvyyttä

Study@ tekee oppimisen kaikille osapuolille näkyväksi.

Katso video!

Hälytyskanava

Study@-alustan sisäänrakennettu hälytyskanava mahdollistaa turvahälytykset puhelimissa.

Katso video!

Study@ aktivoi opiskelijaa ja säästää opettajan työaikaa

Study@ mahdollistaa tehokkaan tavan harjoittelujaksojen seurantaan ja ohjaamiseen aktivoiden opiskelijaa ja vähentäen opettajan työtaakkaa. Opiskelija voi luoda ja suunnitella harjoittelujaksoja sekä kirjata työtuntejaan alustalla. Sekä opettaja että ohjaaja voivat joustavasti seurata ja ohjata sekä antaa tukea ja palautetta opiskelijan harjoittelujakson aikana.

Studylla hoituvat harjoittelun edetessä näppärästi myös arvioinnit. Uusimpana ominaisuutena tuotteeseen on mahdollista liittää myös sähköinen allekirjoitus, joka viimeistelee prosessin tehokkuuden. Harjoittelujen seuranta ja tiedonkulku helpottuvat, kun kaikki harjoitteluun liittyvät dokumentit löytyvät samasta paikasta!

Opiskelija
 • Luo itse käyttäjätunnukset
 • Luo harjoittelujaksot
 • Valitsee harjoittelupaikan ja ohjaajan
 • Asettaa vakiotunnit oikeille paikoilleen
 • Luo harjoitteluvuorot
 • Kirjaa harjoitteluvuorot toteutuneeksi
 • Aloittaa arvioinnin
Ohjaaja
 • Ei tarvitse käyttäjätunnusta
 • Hyväksyy harjoitteluvuorot
 • Kuittaa toteutuneet harjoitteluvuorot
 • Osallistuu arviointikeskusteluun
 • Hyväksyy arvioinnin
Opettaja
 • Hyväksyy arvioinnin
 • Kuittaa toteutuneet tunnit viimeisen arvioinnin yhteydessä

Näkymä Study@-alustasta

Sähköinen allekirjoitus osaksi harjoittelujaksojen dokumentointia

Studyssa harjoitteluun liittyvät dokumentit voidaan allekirjoittaa sähköisesti, jolloin koko prosessi on mahdollista suorittaa ilman ylimääräistä paperityötä. Sähköinen prosessi säästää aikaa ja hermoja, kun kaikki tiedot ja dokumentit löytyvät kätevästi yhdestä paikasta.

Sähköinen allekirjoitus tehostaa toimintaa ja tuo merkittäviä hallinnollisia säästöjä. Sen avulla vältytään tulostamiselta ja skannaamiselta, sekä paperinippujen arkistoinnin aiheuttamalta vaivalta. Sähköisten dokumenttien jäljittäminen ja hallinnointi on ylivoimaista paperisiin verrattuna. Vahvan tunnistautumisen ansiosta minkä tahansa dokumentin voi allekirjoittaa lain vaatimukset täyttävällä tavalla.

Sähköinen harjoittelusovellus muuttaa toimintatavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa

Harjoittelun ohjaussovellustamme on testattu vuosien 2019–2021 aikana Turun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan tutkintokoulutusten harjoitteluissa. Tulokset ovat olleet kannustavia niin opiskelijoiden, ohjaajien kuin opettajienkin näkökulmasta, joten sovellus otetaan nyt käyttöön Turun Ammattikorkeakoulussa Sun harkka -nimisenä.

Lue lisää

Tehokkaampaa vuorovaikutusta harjoittelujaksoihin

Study@ lisää vuorovaikutusta osapuolten välillä ja tekee osaamisen kehittämisestä läpinäkyvää. Kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan.

Vuorovaikutusta harjoittelujakson aikana tukevat Studyn monipuoliset palaute- ja viestintäominaisuudet. Yhteydenpidossa  voidaan hyödyntää joustavasti eri keskusteluominaisuuksia, myös videoyhteyttä. Keskusteluihin voidaan lisätä liitteinä esimerkiksi kuvia, videoita ja tekstitiedostoja tukemaan vuorovaikutusta.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa opettajalle, opiskelijalle ja harjoittelun ohjaajalle uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opettaja ja harjoittelun ohjaaja pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Videoyhteys helpottamaan harjoittelun ohjausta

Studyn videokeskusteluominaisuus on kehitetty työelämässä tapahtuvan oppimisen erityispiirteet huomioiden. Näppärä, nopeasti avattava videokeskusteluyhteys on omiaan tilanteisiin, joissa osapuolet jo käyttävät Studya ja toteavat suunnittelemattoman tarpeen reaaliaikaiseen keskusteluun.

Kun esim. harjoittelun ohjaaja, opiskelija ja opettaja kokevat tarvetta keskustella videoyhteyden avulla, joku heistä avaa keskustelukomponentin ja kutsuu nappia painamalla muut osapuolet mukaan. Kutsu tulee näkyviin yläpalkkiin, josta keskusteluun pääsee mukaan linkkiä klikkaamalla. Tämä helpommaksi ei videoyhdeyden muodostaminen tule! Keskustelukutsun voi tarpeen mukaan jakaa myös isommallekin osallistujajoukolle.

Tukee vuorovaikutteisuutta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen

Kokeile maksutonta demoa

Study mobiilissa

Demosta löydät lyhyitä videotehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan järjestelmän perusominaisuuksiin ja saat yleiskuvan siitä, miltä järjestelmä näyttää ja tuntuu.

Tilaa demotunnukset

Painiketta klikkaamalla aukeaa uusi ikkuna, jossa voit tilata demotunnukset. Täytä tiedot ja saat sähköpostiisi linkin demoon.