Skip to main content
Sähköistä näytöt ja säästä resursseja!

Study@

Digitaalisuus on tätä päivää – myös näytöissä!

Näyttöjen arvioinnin sähköistäminen tekee näyttöprosessista joustavan ja helpottaa osapuolten välistä vuorovaikutusta. Sovellus takaa tehokkaan yhteistyön kaikkien osapuolten välillä. Sujuva sähköinen prosessi tuo merkittäviä hallinnollisia säästöjä.

Kokeile demoa

Hallittu sähköinen näyttöprosessi yhdessä paketissa

Study@-oppimisalusta mahdollistaa opiskelijan näytön suunnittelun ja arvioinnin täysin sähköisesti. Sovelluksessa hoituvat sekä palautteenanto, dokumentointi, että arviointiin käytettävien lomakkeiden sähköinen allekirjoitus. Allekirjoitus voidaan hoitaa turvallisesti esimerkiksi mobiilivarmenteen tai pankkitunnusten avulla.

Sovelluksessa opiskelija, opettaja, sekä työelämän edustaja voivat osallistua arviointiprosessiin omissa rooleissaan. Näyttöprosessi tehostuu, kun kaikki siihen liittyvät tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Arviointiprosessia helpottaa myös se, että opiskelijan päiväkirjamerkintöjä voidaan liittää arviointiaineistoon. Kun näyttötiedot lopuksi siirtyvät automaattisesti Koski-, sekä eHOKS -palveluihin, koko näyttöprosessi on hoidettu ilman ensimmäistäkään paperidokumenttia.

Näkymä Study@-alustasta

Täysin sähköinen arviointiprosessi allekirjoituksineen

Sähköinen näyttöjen arviointiprosessi tuo tehoa ja joustavuutta ammatilliseen koulutukseen

Lue artikkeli

Study@ tukee oppimista ajasta ja paikasta riippumatta

Näkymä opettajalle, opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle

Kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan.

Opettaja voi laatia opiskelijoille harjoituksia, jakaa opetusmateriaaleja, seurata opintojen edistymistä, antaa monipuolisesti palautetta, sekä arvioida tehtäviä. Opiskelija voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta. Työpaikkaohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja kommunikoida monipuolisesti opettajan ja opiskelijan kanssa.

Monipuoliset viestintäominaisuudet

Study@ pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka helpottavat vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta, ja mahdollistavat palautteen antamisen. Kurssien ja tehtävien kommentointi somesta tuttuun tapaan rohkaisee käyttäjiä keskusteluun.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa opettajalle, opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opettaja ja työpaikkaohjaaja pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Tukee vuorovaikutteisuutta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen

– Rediteq on tietotekniikan ammattilainen ja luotettava kumppani, jolla on vahva osaaminen sivistystoimialasta yleensä ja ammatillisesta koulutuksesta erityisesti.

Turun ammatti-instituutin projektipäällikkö Harri Vaara.

Lue asiakastarina

Kokeile demoa

Demossa pääset tutustumaan oppimisalustaan ja joihinkin järjestelmän perusominaisuuksiin oppijan näkökulmasta.
Kokeile demoa