Skip to main content

Miten hyödyntää osaamismatriisia opetuksessa?

Työelämässä osaamismatriisia käytetään usein henkilöstön osaamisen arvioinnissa ja kehittämisessä. Sen avulla saadaan joko yksilö- tai organisaatiotasolla kokonaisnäkemys eri osaamisalueiden hallinnasta. 

Osaamismatriisi tekee osaamisen näkyväksi. Sen tulokset auttavat tunnistamaan ne osaamisalueet, joissa on kehitettävää. Työelämäpainotteisessa opetuksessa osaamismatriisi voi olla hyödyllinen työkalu, kun halutaan kartoittaa oppijan osaamista. 

Tutustu ratkaisuihimme

OSAAMISMATRIISI OPETUKSESSA

Study@ -oppimisalustalla osaamisen karttumista kuvaavat graafit tekevät osaamisesta näkyvää ja motivoivat opiskelijoita tavoitehakuiseen työskentelyyn. Graafit kertovat osaamismatriisin lailla, miten oppijan taidot ovat kehittyneet ja missä osa-alueissa on vielä kehitettävää.

Opiskelija voi dokumentoida oppimistaan ja työnäytteitään moderniin oppimispäiväkirjaan vaikka omalla älypuhelimellaan. 360 asteen palautetoiminnon ansiosta palautetta opiskelijan edistymisestä voidaan pyytää keneltä tahansa. Palauteominaisuuksien avulla kouluttaja ja työpaikkaohjaaja voivat tukea opiskelijaa työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana.

Tarjoamme oppilaitoksille modernia ammatillisen monimuotoisuuden huomioon ottavaa opiskelijahallintojärjestelmää, joka sisältää työkalut opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan. Järjestelmä huomioi erityisesti oppijakeskeisyyden, työelämälähtöisyyden ja verkostoitumisen mukanaan tuoman läpinäkyvyyden.

 

Lisätietoja tai ohjattu demo?

Jos haluat lisätietoja ja/tai ohjatun demon, jätä meille yhteystietosi, niin olemme yhteydessä.

    Yhteydenoton aihe: lisätietojaohjattu demo