Skip to main content
Sähköistä harjoittelujen ohjaus ja säästä resursseja!

Study@

Study@ on innovatiivinen oppimisalusta, joka tukee tavoitteellista oppimista ja opettamista – ajasta ja paikasta riippumatta.

Sovelluksessa hoituvat näppärästi harjoittelujaksojen suunnittelu, ohjaus ja dokumentointi. Monipuoliset viestintäominaisuudet tukevat tehokkaasti harjoittelun aikaista vuorovaikutusta.

Kokeile demoa

Study@ tukee oppimista ajasta ja paikasta riippumatta

Tavoitteellista oppimista

Study@ yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Keskeisenä työkaluna toimii opiskelijan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, jossa tietojen ja taitojen kehittymistä kuvataan mm. havainnollisten graafien avulla, aina lähtötilanteesta tavoitetasoon asti. Edistymisen seuranta on läpinäkyvää, ja monipuolisten seuranta- ja palautetyökalujen ansiosta opettaja voi antaa jatkuvaa palautetta, ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan ajasta ja paikasta riippumatta.

Viesti ja vuorovaikuta – myös videoyhteydellä

Study@ pitää sisällään monipuoliset viestintäominaisuudet, jotka helpottavat vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta, ja mahdollistavat palautteen antamisen. Yhteydenpidossa voidaan hyödyntää joustavasti eri keskusteluominaisuuksia, myös videoyhteyttä.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa opettajalle, opiskelijalle ja harjoittelun ohjaajalle uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opettaja ja harjoittelun ohjaaja pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

Näkymä opettajalle, opiskelijalle ja harjoittelun ohjaajalle

Study@-alustalla kaikki osapuolet pääsevät osallistumaan opintojen suunnitteluun ja edistymisen seurantaan. Tämä tapahtuu yhteisessä näkymässä, joka mukautuu roolin mukaan.

Opettaja voi laatia opiskelijoille harjoituksia, jakaa opetusmateriaaleja, seurata opintojen edistymistä, antaa monipuolisesti palautetta, sekä arvioida tehtäviä. Opiskelija voi suorittaa motivoivia oppimistehtäviä, seurata opintojensa edistymistä, sekä pyytää ja ottaa vastaan ohjausta ja palautetta. Harjoittelun ohjaaja voi antaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja kommunikoida monipuolisesti opettajan ja opiskelijan kanssa.

Tukee vuorovaikutteisuutta
Mahdollistaa tiedon ja opetusmateriaalin jakamisen
Selainkäyttöinen
Tukee koko oppimisprosessia ajasta ja paikasta riippumatta
Soveltuu kaikille laitteille
Tuo läpinäkyvyyttä oppimisprosessiin
Mahdollistaa oppijan yksilöllisen ohjaamisen ja oppimisen etenemisen seuraamisen
Visuaalinen ja helppokäyttöinen
Harjoittelun mobiili ohjaus on tutkitusti tehokasta

Harjoittelujen mobiili ohjaus tutkitusti tehokasta!

Terveystieteiden tohtori Camilla Strandell-Laineen väitöskirjatutkimuksessa (2013-2019) Study@-sovelluksella toteutettu mobiiliohjaus osoittautui tehokkaaksi ohjausmenetelmäksi Turun AMK:lla. Opiskelijat kokivat, että Study@ -mobiilisovellus oli helppo oppia ja käyttää.

– Opiskelijat arvioivat opettajan ohjauksen kokonaisuudessaan laadukkaammaksi. Lisäksi he kokivat, että opettajaan sai helpommin yhteyden kuin sähköpostitse toteutettavassa etäohjauksessa, Strandell-Laine kertoo.

Lue lisää

Kokeile maksutonta demoa

Demosta löydät lyhyitä videotehtäviä, joiden avulla pääset tutustumaan järjestelmän keskeisiin ominaisuuksiin.

Täytä yhteystietosi lomakkeelle, niin saat sähköpostiisi linkin, jolla pääset kokeilemaan demoa!