Ratkaisut oppisopimus-
järjestäjille ja oppilaitoksille

Tarjoamme oppisopimusjärjestäjille, aikuiskoulutukseen ja toisen asteen oppilaitoksille modernia, ammatillisen monimuotoisuuden huomioonottavaa oppilashallintojärjestelmää, joka sisältää työkalut opiskelijoiden, koulutuksen ja osaamisen hallintaan. Siinä on huomioitu erityisesti oppijakeskeisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoitumisen mukanaan tuoma läpinäkyvyys muiden toimijoiden välillä.

Lue lisää

Henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut

Opintojen alussa tehtyjen lähtötilanteen kartoitusten pohjalta saadaan selvitettyä opiskelijan sen hetkinen osaamistaso sekä mahdolliset aiemmat opinnot. Ohjelmistoon pystytään luomaan OPH:n virallisiin tutkintorakenteisiin perustuvia havainnollisia koulutuspuita, jotka pystytään henkilökohtaistamaan opiskelijan tarpeiden mukaiseksi.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen seuranta

Opiskelijaan voidaan pitää helposti yhteyttä myös esimerkiksi työssäoppimisjakson aikana. Järjestelmään on mahdollista lisätä työssäoppimisen aikataulu ja opiskelija voi pitää harjoittelupäiväkirjaa, jonka avulla opettaja pystyy seuraamaan tämän edistymistä.

Viestikeskus

Viestikeskuksen avulla yhteydenpito esimerkiksi opiskelijan, opettajan ja työnantajan välillä voidaan nostaa täysin uudelle tasolle.  Viestikeskus mahdollistaa sekä ryhmäkohtaisen että yksilöllisen kaksisuuntaisen palautteen antamisen, joka on avain opiskelijan tehokkaaseen motivoimiseen ja ohjaamiseen. Ohjelmisto antaa lisäksi aina reaaliaikaisen ilmoituksen, kun jotain tärkeää tapahtuu (esimerkiksi uusia kommentteja/arviointeja tulee).

Campus-verkosto

Campus-verkkopalvelun avulla koulutuksen sisältö viedään verkoston yhteiseen tietovarastoon, jolloin se on tarvittaessa julkaistavissa tai siirrettävissä verkoston kumppaneiden käyttöön. Verkkopalvelun avulla koulutusta voidaan tuottaa ja hankkia joustavasti kaikkiin suuntiin kumppaneiden välillä, jolloin pystytään parantamaan koulutuksen laatua ja oppimisedellytysten valtakunnallista yhdenmukaisuutta. Yhteisen tietokannan lisäksi jokaisella toimijalla on oma, suojattu viipale Campus-tietokantaa käytössään.

Omat näkymät opettajalle ja opiskelijalle

Opettajan näkymässä onnistuu esimerkiksi harjoitusten laatiminen opiskelijoille, opetusmateriaalin jakaminen, palautteen antaminen sekä tehtävien arvioinnit. Reaaliaikaisten työkalujen avulla opettajat pystyvät sitouttamaan opiskelijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.  Opiskelijan näkymä on uudenaikainen sosiaalisen median ympäristö profiilisivuineen, josta pystyy seuraamaan opintomenestystään suoritusten ja arvosanojen kautta. Moderni ympäristö tukee oppimista sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta internetiä hyödyntäen, myös liikkeellä ollessa.

Integroitavissa nykyisiin järjestelmiin

Koulutustietojärjestelmä on käytettävissä joko opiskelija- tai koulutuksen hallinnan perusohjelmistoksi tai vaihtoehtoisesti osia siitä voidaan integroida oppilaitoksen nykyiseen järjestelmään.

Toimitusvaihtoehdot

Koulutuksen hallintaohjelmisto voidaan toimittaa ohjelmistovuokrausperiaatteella (SaaS), asennettuna asiakkaan omalle palvelimelle tai näistä yhdistettynä hybridiratkaisuna. Kielivaihtoehtoina on valittavissa suomen lisäksi ruotsi ja englanti.

Tutustu tuotteisiimme