Skip to main content

Oppilaitoksille

Ohjelmistokokonaisuutemme sisältää työkalut sekä opiskelijoiden että koulutuksen hallintaan. Siinä on huomioitu erityisesti oppijakeskeisyys, työelämälähtöisyys ja verkostoitumisen mukanaan tuoma läpinäkyvyys oppilaitoksen sisäisten ja ulkoisten toimijoiden välillä.

Siirry

Yrityksille

Moderni ja helppokäyttöinen ohjelmistomme tarjoaa ratkaisun sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen että asiakkaiden koulutukseen. Sähköisiä työvälineitä hyödyntämällä organisaation koulutukset ja tiedon jakaminen hoituvat helposti ja kustannustehokkaasti.

Siirry