Skip to main content

Oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021. Sen vuoksi olemme kehittämässä Study@-alustallemme huoltajan käyttöliittymää, jotta järjestelmämme vastaisi asiakkaidemme tarpeisiin myös uudistuksen jälkeen.

Uudistettu oppivelvollisuuslaki vahvistettiin 30.12.2020. Laki astuu voimaan vuoden 2021 aikana. Lain myötä oppivelvollisuusikä kasvaa 18 vuoteen. Uudistus koskee nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Olemme kehittämässä Study@-alustallemme huoltajan käyttöliittymää, jotta järjestelmämme palvelee asiakkaitamme myös sitten, kun uusi oppivelvollisuuslaki on astunut voimaan. Huoltajan käyttöliittymässä huoltaja voi muun muassa olla yhteydessä opettajiin ja nähdä lapsensa edistymisen.

Study@ on innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta.

Lue lisää