Skip to main content

Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää monipuolisesti oppimisen tukena. Analytiikan avulla pystytään keräämään tietoa erilaisista opiskelutavoista ja -tottumuksista, sekä tekemään päätelmiä niiden yhteydestä hyviin ja heikkoihin oppimistuloksiin. Oppimisanalytiikan keräämien tietojen ansiosta opiskelijoita voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

Oppimistyylit ovat erilaisia, eikä yhtä ainoaa oikeaa työskentelytapaa ole olemassakaan. Oppimisanalytiikan avulla on kuitenkin mahdollista selvittää hyviin tuloksiin johtavat työskentelytavat varsinkin kun puhutaan isosta opiskelijajoukosta. Toisaalta on myös mahdollista selvittää sellaiset tottumukset, jotka pääsääntöisesti johtavat heikkoihin tuloksiin ja näin ohjata opiskelijoita välttämään työskentelemästä näiden tottumusten mukaisesti.

Oppimisanalytiikan avulla voidaan kerätä monipuolisesti dataa opiskelijoiden tekemistä toimista, kuten aktiivisuudesta, käyttäytymisestä ja harjoituksiin ja oppimistehtäviin käytetystä ajasta. Oppimisanalytiikan avulla myös opettaja saa arvokasta tietoa, jonka pohjalta tämä voi kehittää opiskelumateriaalia ja ohjaustapoja. Näin oppimisanalytiikasta hyötyvät sekä opiskelija että opettaja.

Ei isoveli, vaan apuopettaja

Datan kerääminen saattaa kuulostaa hieman epämiellyttävältä ajatukselta. Voi syntyä käsitys, että dataa käytetään itseisarvoisesti huonojen ja hyvien opiskelijoiden vertailuun. Datan ei kuitenkaan ole tarkoitus toimia valvovana isoveljenä, vaan sen tarkoitus on ennakoida tulevaa ja ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan.

Parhaassa tapauksessa oppimisalustaan sisältyvä oppimisanalytiikkatyökalu toimii eräänlaisena apuopettajana, joka antaa suosituksia ja muistuttaa tärkeistä tehtävistä. Tämä älykäs mentori on omiaan lisäämään opiskelijan itseohjautuvuutta samalla vähentäen opettajan ohjaustarvetta. Apuopettaja ohjaa myös opettajaa kohdistamaan resurssit juuri sinne missä niitä tarvitaan.
Oppimisanalytiikan avulla opiskelija voi seurata opintojensa edistymistä reaaliaikaisesti. Analytiikan avulla opettaja voi saada myös tietoa siitä, millainen on optimaalinen kurssirakenne, ja millaiset harjoitukset ja oppimissisällöt saavat aikaan parhaan tuloksen.

Analytiikan avulla voidaan antaa opiskelijoille välitöntä palautetta. Voidaan myös tarjota erityisen hyvää palautetta silloin, kun opiskelija on suorittanut harjoitteita keskimääräistä paremmin ja tehokkaammin. Tämä rohkaisee opiskelijaa ja lisää motivaatiota.

Yksi oppimisanalytiikan tuoma lisäarvo on se, että analytiikka auttaa ennustamaan, mikäli opiskelijan opinnot ovat vaarassa jäädä kesken. Analytiikan avulla voidaan saada tietoa myös, mikäli opiskelijalla on vaikeuksia suoriutua opinnoista. Tällöin voidaan tarjota tukea niille, jotka sitä tarvitsevat.

Study@-oppimisalustamme sisältää oppimista tukevaa analytiikkaa

Study@-oppimisalustamme nykyinen versio kerää haluttaessa jo nyt varsin laajasti tietoa opiskelijoiden toiminta- ja työskentelytavoista. Jo nyt Study pitää sisällään datan keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin. Pelkän raportoinnin avulla käyttäjät saavat arvokasta tietoa opiskelijoiden yksilöllisestä edistymisestä ja aktiivisuudesta. Olemme juuri kehittämässä Studysta uudistettua versiota, jossa analytiikkaominaisuuksia kehitetään merkittävästi paremmiksi.

Kun työskentelytapoja ja edistymistä koskevat tiedot yhdistetään, voidaan saada tietoa muun muassa hyviin ja heikkoihin tuloksiin johtavista opiskelutavoista ja tottumuksista. Tässä vaiheessa apuun voidaan ottaa tekoäly, jolla voidaan tunnistaa erilaisiin toiminta- ja työskentelytapoihin perustuvat käyttäjäprofiilit. Tekoäly soveltuu hyvin myös suositusten tekemiseen, eli opiskelijaa voidaan ohjata tekemään tehokkaiksi osoittautuneita harjoituksia.

Tekoäly tarvitsee paljon dataa oppiakseen tunnistamaan opiskelijoiden käyttäytymistä ja toimintatapoja. Tulevan version parannettu tiedonkeruu edesauttaa tätä tavoitetta. Mitä paremmin tekoälyä pystytään opettamaan tunnistamaan eri käyttäytymismalleja, sitä täsmällisemmin ja paremmin älykäs mentori osaa suositella juuri yksittäisille opiskelijoille sopivia harjoituksia ja tehtäviä.

Teksti: Veera Heinonen

Study@-oppimisalustamme uusin versio pitää sisällään entistäkin kattavamman oppimisanalytiikkatyökalun.
Tutustu Studyyn
Lisää ajankohtaisia artikkeleja

ESCO-luokitukset tarjoavat yrityksille oikotien osaamisten määrittelyyn

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
Henkilöstön osaaminen mahdollistaa yrityksen menestyksen ja on yhä useammin yrityksen tärkein pääoma. Osaamispääoman tai -tarpeiden kuvaaminen ja pelkkä sanoittaminen on…

Sähköinen harjoittelusovellus muuttaa toimintatavat sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa

| Ajankohtaiset, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
*Tämä artikkeli on lyhennelmä alkuperäisestä artikkelista, johon löydät linkin sivun lopusta Sopro Online -harjoittelusovellusta on testattu vuosien 2019–2021 aikana Turun…

Study@-alustan pohjalta räätälöity MobilTAI kehitettiin vastaamaan työelämän tarpeita

| Ajankohtaiset, Asiakastarina, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
MobilTAI on Turun ammatti-instituutille Study@-oppimisalustan pohjalta räätälöity sovellus. Se on työkalu työelämässä oppimisen dokumentointiin, seurantaan, ohjaukseen sekä arviointiin, mutta toimii…
Pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelijoita ja opettaja Jouko Peltokangas

Opiskelijat kehuvat Study@ -oppimisalustaa: “Se on työmaalla iso tuki ja turva”

| Ajankohtaiset, Asiakastarina | No Comments
Sedun pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelijat Janette, Jessica ja Krista kertovat Study-oppimisalustan olevan heille suuri tuki työelämässä oppimisen aikana. He ovat käyttäneet…