Skip to main content
Vuorovaikutteinen

Helpottaa kouluttajan ja oppijan välistä yhteydenpitoa

Toimii kaikilla laitteilla

Käytettävissä myös mobiilissa ajasta ja paikasta riippumatta

Monipuoliset tehtävät

H5P-teknologialla voi luoda interaktiivisia ja monipuolisia sisältöjä

Helppokäyttöinen ja visuaalinen

Selkeä ja looginen näkymä on helppo sisäistää

OPPIMISALUSTA

YRITYKSILLE – Lue lisää


Tehosta henkilöstön osaamisen kehittämistä innovatiivisella oppimisympäristöllä! Tarjoa ja jaa tietoa, kouluta sekä perehdytä henkilöstöä uusiin työtehtäviin ja työtapoihin sujuvasti ja mutkattomasti.
OPPILAITOKSILLE – Lue lisää


Tue ja ohjaa opiskelijaa monipuolisten palautetyökalujen ansiosta ajasta ja paikasta riippumatta! Havainnolliset graafit tekevät opiskelijan kehittymisen seurannasta sujuvaa. Study tukee myös henkilökohtaisia opintopolkuja!

Study@ on mobiili oppimisalusta osaamisen kehittämiseen

Ketterämpi tapa kehittää osaamista

Study@ on innovatiivinen sähköinen oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta. Se on suunniteltu erityisesti mobiililaitteille, joten käyttö sujuu moitteetta myös kosketusnäytöllä. 

Helppokäyttöinen

 • Havainnolliset graafit kuvaavat tietojen ja taitojen kehittymistä
 • Selkeät tavoitteet ohjaavat oppimisprosessia tehokkaasti eteenpäin
 • Selkeä ja looginen näkymä on helppo sisäistää

Monipuoliset viestintä- ja palautteenantotyökalut

 • Mahdollistaa tiiviin yhteydenpidon ajasta ja paikasta riippumatta
 • Palautteen antaminen on helppoa osapuolten välillä

STUDY@-OPPIMISALUSTAN ETUJA

 • Kaikenlaisen oppimateriaalin jakaminen vaivatonta
 • Pitää sisällään monipuoliset H5P-tehtävät
 • Henkilökohtaiset oppimispolut helposti luotavissa
 • Toimii kaikilla laitteilla
 • Lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä
 • Käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Integroitavissa muihin järjestelmiin

– Rediteq on tietotekniikan ammattilainen ja luotettava kumppani, jolla on vahva osaaminen sivistystoimialasta yleensä ja ammatillisesta koulutuksesta erityisesti.

Turun ammatti-instituutin projektipäällikkö Harri Vaara.

Lue asiakastarina

Luo oppimisalustalla tehtäviä nopeasti ja vaivattomasti

Study@-oppimisalustalla oppimateriaalin jakaminen ja monipuolisten H5P-tehtävien tekeminen on vaivatonta ja nopeaa. Tehtäviä on myös helppo kopioida ja jakaa ympäristöstä toiseen. Studyssa tehtävät voi ketjuttaa niin, että alusta ilmoittaa oppijalle missä järjestyksessä tehtävät tulee tehdä. Tehtäville voi myös asettaa tietyn onnistumisprosentin. Oppimisalustalla on mahdollista tehdä myös ulkopuolisessa ympäristössä olevia tehtäviä. Kouluttaja voi seurata oppijan edistymistä näkymässään.

Study@-oppimisalustalla oppija voi suorittaa opintoja itsenäisesti automaattisen tarkistuksen avulla. Kun oppija tekee tehtävän, sovellus tarkistaa sen ja hyväksytty suoritus siirtyy oppijan henkilökohtaiseen kehittämissuunnitelmaan automaattisesti. Tämä vähentää kouluttajan työtaakkaa.

Study@-oppimisalusta on selainkäyttöinen ja kaikilla laitteilla toimiva.

Monipuoliset viestintäominaisuudet

Study@-oppimisalusta yhdistää modernin teknologian ja somesta tutut viestintämahdollisuudet helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tavoitelähtöinen järjestelmä tukee parhaalla mahdollisella tavalla oppimista ja opettamista, sekä lisää vuorovaikutusta oppimisprosessiin osallistuvien välillä ajasta ja paikasta riippumatta.

Oppimisalusta ilmoittaa reaaliajassa sekä kouluttajille että oppijoille uusista viesteistä ja tärkeistä tapahtumista. Reaaliaikaisten työkalujen avulla kouluttajat pystyvät sitouttamaan oppijat tiiviisti oppimisprosessiin, jolloin oppimiskyky paranee.

H5P -TEHTÄVIEN ETUJA

 • Valittavana kymmeniä tehtävätyyppejä, mm. interaktiivisia videoita ja pelillistämiselementtejä sisältäviä tehtäviä
 • Oppimistehtävät ovat helposti uudelleenkäytettävissä ja siirrettävissä ympäristöstä toiseen
 • Tehtäviä voi tehdä missä ja milloin vain esimerkiksi älypuhelimella
 • Monipuoliset tehtävät tukevat kaikenlaisia oppijoita
 • Automaattinen palaute motivoi oppijaa 
 • Automatiikan ansiosta kursseja voi suorittaa osin tai kokonaan itsenäisesti
YRITYKSILLE – Lue lisää


Tehosta henkilöstön osaamisen kehittämistä innovatiivisella oppimisympäristöllä! Tarjoa ja jaa tietoa, kouluta sekä perehdytä henkilöstöä uusiin työtehtäviin ja työtapoihin sujuvasti ja mutkattomasti.
OPPILAITOKSILLE – Lue lisää


Tue ja ohjaa opiskelijaa monipuolisten palautetyökalujen ansiosta ajasta ja paikasta riippumatta! Havainnolliset graafit tekevät opiskelijan kehittymisen seurannasta sujuvaa. Study tukee myös henkilökohtaisia opintopolkuja!