Skip to main content

Koski-palvelun käyttö laajenee - tarjoamme konsultointia ja integrointia

Koski-palvelun käyttö on laajentunut merkittävästi viime aikoina. Seuraava päivitys tapahtuu syksyllä 2021, kun vapaan sivistystyön Koski-tallennukset alkavat. Mikäli tiedon keruuta, esivalmistelua ja toimitusprosessia ei ole suunniteltu ja toteutettu sähköiseksi, vaatimukset johtavat kohtuuttomaan määrään lisätyötä. Tämän haasteen ratkaisemiseksi olemme keränneet vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, jotka on kuvattu alla kohdissa A ja B. Tarjoamme konsultointia, integrointia ja valmiita komponentteja tietojen viemiseen. Olemme tehneet rajapintaa Koski-palveluun ensimmäisestä versiosta alkaen ja väitämme olevamme siinä työssä parhaita asiantuntijoita.

Ota yhteyttä

Ratkaisumallit

A. Nykyisen opiskelijahallintajärjestelmän integrointi Koski -palveluun

Teillä on olemassa oleva opiskelijahallinto- tai vastaava järjestelmä, joka sisältää kattavat tai melko kattavat tiedot opiskelijoista ja heidän koulutuksistaan. Rajapinta Koski-palveluun kuitenkin puuttuu. Olette todenneet, että nykyinen järjestelmä on toiminnan ydin, jota kannattaa käyttää jatkossakin. Järjestelmänne on kehitettävissä tarpeen mukaan. Myös tietojen tarkistukset ja virheiden korjaukset on mielekästä tehdä nykyisessä järjestelmässä. Tarvitaan vain väylä, joka toimittaa järjestelmän tiedot Koskeen. Koski-palvelun rajapinta on kuitenkin moninainen ja haastava. Ilman aiempaa kokemusta kysymyksessä on tn. kuukausien työ.

Ratkaisu

Tässä tapauksessa tarjoamme ratkaisuksi valmiita komponentteja ja integrointityötä nykyisen järjestelmän yhdistämiseksi Koski-palveluun. Olemme tehneet rajapintaa Koski-palveluun ensimmäisestä versiosta alkaen ja väitämme olevamme siinä työssä parhaita asiantuntijoita.

B. Opiskelijoidenne tiedot siirretään sovellukseen, joka toimittaa ne Koskeen

Opiskelijoidenne tiedot ovat nykyään sovelluksessa, jolla ei voida luotettavasti toimittaa tietoja suoraan Koski-palveluun. Tarvitaan toimitukseen kykenevä sovellus, jossa tietoja tarpeen mukaan korjataan ja rikastetaan.

Tarjolla 3 erilaista ratkaisua kevyestä järeämpään

1.

Opiskelijatietonne ovat exceleissä tai nykyinen sovelluksenne pystyy tuottamaan aineiston exceliin. Haluatte, että excelinne tiedot muunnetaan Koski-palveluun.
Kun toimitettavat tiedot ovat rakenteeltaan yksinkertaisia, tämä voi olla sopiva ratkaisu ongelmaan. Tässä tapauksessa tiedot mallinnetaan exceliin siten, ne ovat valmiiksi oikein excelissänne. Mikäli tiedoissa havaitaan virheitä Koskeen siirrettäessä, virheet korjataan exceliin ja virheelliset siirretään korjauksen jälkeen uudelleen.

2.

Lähtötilanne on ehkä sama kuin edellisessä kohdassa, mutta haluatte Koski-palveluun toimituksen ja virheiden käsittelyt hallitummaksi, mitä pelkkä excel tarjoaa. Tarjoamme ratkaisuksi sovellusta, kevyttä “opiskelijahallintajärjestelmää”, joka toimii tietojen toimituksen lisäksi apuvälineenä tietojen tarkistamisessa ja tuottaa mm. tarpeellisia listauksia. Tässä vaihtoehdossa tiedot luetaan excelistä Koskeen toimitettavaksi, mutta mikäli tiedoissa havaitaan toimitettaessa virhe, sitä ei korjata exceliin, vaan suoraan sovellukseen. Sovellus pitää kirjaa toimitetuista tiedoista ja sitä voidaan hyödyntää myös laajemmin tietojen tarkistamisessa ja hallinnassa ylipäätään.

3.

Lähtötilanne voi olla myös tässä tapauksessa samantyyppinen kuin edellisissä, mutta olette todenneet tarvitsevanne tietojen hallintaan merkittävän parannuksen eli opiskelijahallintojärjestelmän, mitä nykyinen sovelluksenne ei ole. Nykyinen sovelluksenne on kenties CRM-järjestelmä, joka hoitaa tiettyä käyttötarkoitusta hyvin, mutta rinnalle tarvitaan opiskelijahallintojärjestelmä. Tiedot voidaan välittää näiden kahden järjestelmän välisellä rajapinnalla tai tiedot voidaan edelleen välittää excelillä opiskelijahallintojärjestelmään. Olennaista on, että tietojen hallinta ja ylläpito on opiskelijahallintojärjestelmässä, joka on juuri siihen käyttötarkoitukseen luotu. Tästä tiedon välittäminen Koski-palveluun tapahtuu järjestelmään jo rakennetulla rajapinnalla. Järjestelmää voidaan hyödyntää monilla muilla tavoilla, kuin pelkästään Koski-palvelua silmällä pitäen. Tarvittaessa sillä voidaan hallita monimutkaisimmatkin opiskeluun liittyvät prosessit.

Kiinnostuitko?

Täytä oheinen yhteydenottolomake, ja sovitaan tilanteen kartoitus.

    Yhteydenoton aihe: lisätietojaohjattu demo