Skip to main content

Soproon ja Campukseen on lisätty ominaisuus, jonka avulla Campus-puun moduulitasolle lisättyjen HEO-kenttien avulla opiskelijaryhmälle saadaan pohjaksi yleiset HEO-tiedot, joita voidaan kuitenkin opiskelijakohtaisesti henkilökohtaistaa. Tämä on osittain päällekkäinen toiminnallisuus aiemmin tehtyjen kanssa, joten käyttäjän on tätä ominaisuutta käyttäessään tärkeää tietää ja ymmärtää vaikutukset, mikäli käyttää eri tapoja tutkinnon osan tason HEO-tietojen syöttämisessä.

Olemme tehneet ohjeen, jossa kuvataan eri tapoja syöttää näitä tietoja ja mitä pitää ottaa huomion niiltä osin kuin syöttötavat ovat päällekkäisiä. Ohje on ladattavissa asiakasintrastamme: https://rediteq.fi/tuki/asiakasintra