Skip to main content

Mobiilit palaute- ja arviointityökalut tehostavat oppimisen ja osaamisen arviointia

By 4.8.202114 marraskuun, 2022Asiantuntija-artikkeli

Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijan osaaminen arvioidaan näytöissä. Opintojen alussa kartoitetaan opiskelijan lähtötilanne, eli tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen. Digitaaliset, mobiililaitteille skaalautuvat arviointityökalut tuovat monipuolisuutta sekä osaamisen että oppimisen arviointiin.

Ammatillinen koulutus perustuu tänä päivänä osaamisperusteisuuteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkinnon suorittamiseen vaikuttaa vain opiskelijan osaaminen, ei se missä tai miten osaaminen on hankittu. Osaamisperusteisuus mahdollistaa sen, että jokainen opiskelija voi suorittaa opinnot juuri itselleen sopivassa tahdissa. Opintojen alussa opiskelijalle tehdään suunnitelma puuttuvan osaamisen hankkimiseksi. Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan lähtökohdat ja oppimisvalmiudet, sekä kartoitetaan mahdollinen erityisen tuen tarve.

Osaamisperusteinen ammatillinen koulutus on tavoitelähtöinen, eli opiskelijan tulee saavuttaa ne ammattitaitovaatimusten määrittämät osaamiset, jotka sisältyvät opiskelijan tutkintoon valituille tutkinnon osille. Jotta tavoitteet saavutetaan, tulee opiskelijaa ohjata kohti tavoitteita koko opintojen ajan. Tämä tapahtuu koko oppimisprosessin ajan jatkuvana oppimisen arviointina. Opiskelijan kutakin tutkinnon osaa koskeva osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä aidoissa työelämän tilanteissa.

Osaamisperusteisessa ammatillisessa koulutuksessa oppiminen tapahtuu pitkälti työpaikoilla. Sekä oppimisen että osaamisen arviointia voidaan tehostaa digitaalisella oppimisalustalla, joka on käytettävissä kaikilla laitteilla ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelijan, opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteinen työkalu tekee oppimisen ja sen dokumentoinnin näkyväksi kaikille osapuolille. Tämä tehostaa myös oppimisen ja osaamisen arviointia.

Mobiilit arviointityökalut tukevat jatkuvaa oppimisen arviointia

Oppimisen ohjaava arviointi ja jatkuva palaute tukevat tehokkaasti tavoitelähtöistä oppimista. Opiskelijalla on oikeus saada palautetta suorituksistaan opinnoissaan. Oppimisen jatkuvan arvioinnin avulla opiskelija tietää, onko hän menossa kohti asetettuja tavoitteita. Palautteen tarkoitus on muun muassa ohjata opiskelijaa parantamaan tarvittaessa työskentelytapojaan.

Oppimisen arviointia voidaan tehdä monella tapaa. Työpaikalla arvioinnista vastaa lähtökohtaisesti työpaikkaohjaaja. Myös esimerkiksi kokeneemmat kollegat tai muut työkaverit voivat arvioida opiskelijan osaamista ja oppimista. Osaamisen arvioinnissa voidaan hyödyntää monipuolisesti ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia työkaluja, kuten 360 asteen palautteita sekä monipuolisia viestintäominaisuuksia. Saamiensa palautteiden avulla opiskelijan on mahdollista hahmottaa, kuinka pitkä matka asetettuihin tavoitteisiin on, ja mitä opiskelijan pitää vielä oppia ollakseen valmis näyttöön.

Työpaikalla opiskelija oppii myös itsearviointitaitoja, joita opiskelija voi harjoittaa muun muassa digitaalisen, älypuhelimella toimivan oppimispäiväkirjan avulla. Itsearviointitaidot vahvistavat myös opiskelijan elinikäisen oppimisen taitoja, jotka kuuluvat tärkeisiin työelämän taitoihin.

Study mobiilissa

Opiskelija tekee pelillistävää oppimistehtävää Study@ -alustalla.

Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan näytöissä

Kun opiskelijan katsotaan oppineen tarpeeksi suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, on opiskelija valmis näyttöön. Näyttöjen toteuttamistavat vaihtelevat paljon alakohtaisesti – olennaista on, että näyttö suoritetaan mahdollisimman aidoissa työelämän tilanteissa.

Koulutuksen järjestäjä laatii osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Suunnitelma on opettajan, työpaikkaohjaajan ja muun osaamisen arvioijan työkalu. Osaamisen arviointi voidaan mukauttaa opiskelijakohtaisesti esimerkiksi silloin, kun erityisen tuen tarve todetaan. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on seurata toteuttamissuunnitelman toimivuutta, jotta suunnitelmaa voidaan tarvittaessa parantaa ja päivittää.

Osaamisen arvioinnissa voidaan hyödyntää mobiilia alustaa, jossa tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arviointikriteerit ovat nähtävillä samassa näkymässä muun näytön dokumentoinnin kanssa. Osaamisen arviointia voi helpottaa se, jos arviointi tapahtuu samassa järjestelmässä osaamisen kehittämisen kanssa, vaikka nämä tuleekin erottaa toisistaan. Arviointia helpottaa se, kun sekä oppimisen dokumentointi, oppimispäiväkirjamerkinnät, 360 asteen palautteet ja oppimista tukevat oppimistehtävät ovat nähtävillä samalla alustalla. Kun vielä arviointipäätös allekirjoitetaan sähköisesti, ovat sekä osaamisen kehittäminen että sen arviointi tehty ilman yhtäkään paperidokumenttia.

STUDY@

Innovatiivinen älypuhelimella toimiva oppimisalusta, joka tukee oppimista, opettamista ja vuorovaikutusta ajasta ja paikasta riippumatta.

LUE LISÄÄ!
Sinua voisi kiinnostaa myös

Study@-alustan pohjalta räätälöity MobilTAI kehitettiin vastaamaan työelämän tarpeita

| Ajankohtaiset, Asiakastarina, Asiantuntija-artikkeli | No Comments
MobilTAI on Turun ammatti-instituutille Study@-oppimisalustan pohjalta räätälöity sovellus. Se on työkalu työelämässä oppimisen dokumentointiin, seurantaan, ohjaukseen sekä arviointiin, mutta toimii…
Pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelijoita ja opettaja Jouko Peltokangas

Opiskelijat kehuvat Study@ -oppimisalustaa: “Se on työmaalla iso tuki ja turva”

| Ajankohtaiset, Asiakastarina | No Comments
Sedun pintakäsittelyalan perustutkinnon opiskelijat Janette, Jessica ja Krista kertovat Study-oppimisalustan olevan heille suuri tuki työelämässä oppimisen aikana. He ovat käyttäneet…

Rastor-instituutti sai tarpeitaan vastaavan, joustavan järjestelmän koulutusten hallintaan

| Ajankohtaiset, Asiakastarina | No Comments
Kun Markkinointi-instituutti ja Rastor siirtyivät saman omistajan omistukseen vuonna 2016 ja myöhemmin vuoden 2020 alusta yhdistyivät Rastor-instituutiksi, niin myös tietoteknisten…