Skip to main content

Laivanrakennusalalla toimii kokeneita ammattilaisia monelta eri alalta. Miten telakalla voidaan varmistua siitä, että alihankintaverkostossa on huolehdittu lupien ja sertifikaattien voimassaolosta? Hektisessä ja haastavassa työympäristössä ammattipätevyyksien on oltava ajan tasalla, jotta työ etenee aikataulussa, työn jälki on halutun tasoista ja työympäristössä toimitaan turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Lupien ja sertifikaattien hallinta vaatii helppokäyttöisen työkalun, jotta alihankkijoita käyttävä voi hallita sekä valvoa tekijöiden osaamista, ja alihankintayritykset pystyvät tarjoamaan osaamistaan uskottavasti.

Monet telakalla toimivat alihankintayritykset toimivat aloilla, joissa lupa- ja sertifikaattivaatimukset ovat keskeinen osa työarkea. Esimerkiksi sähköalalla tai metallialan vaihetöissä tarvitaan useita erilaisia sertifiointeja. Projekteissa tarvitaan työntekijöitä, jotka hallitsevat jonkin tietyn työmenetelmän tai heillä on pätevyys jonkin koneen käyttöön.

Laivanrakennusalalla toimivissa yrityksissä työntekijöitä saattaa olla paljon ja lisäksi yrityksillä voi olla iso alihankintaverkosto takanaan. Laajan ammattilaisjoukon ammattipätevyyksien hallintaan tarvitaan helposti saatavilla ja laajennettavissa oleva apuväline, jonka käyttöönotosta ei muodostu ikuisuusprojektia.

Osaamisen hallinta on telakkatyön arkea

Rediteqin selainpohjainen Sopro Online on helppokäyttöinen ja ketterästi käyttöön otettavissa oleva järjestelmä lupien ja sertifiointien hallintaan. Järjestelmän avulla voidaan seurata työntekijöiden ja alihankintaverkostossa toimivien ammattilaisten lupien voimassaolon tilannetta sekä tehdä suunnitelmia tulevaisuuden rekrytointi- ja koulutusvaatimuksista.

Sopro Onlinen avulla yritys pystyy vaivattomasti osoittamaan tilaajilleen tekijöidensä ammattitaidon tason. Järjestelmään voidaan esimerkiksi kirjata tulityökorttien ja työturvakorttien voimassaoloajat sekä työntekijöiden hitsausluokkatiedot. Järjestelmä hälyttää ajoissa, mikäli lupa-aika on päättymässä tai sertifioitujen työntekijöiden määrä kysyntään nähden on liian vähäinen. Sopro Online valvoo tilannetta, jolloin yritysjohdolle jää aikaa liiketoiminnan keskeisten toimintojen kehittämiseen.

Lue lisää

Sopro Online – työkalu henkilöstön osaamisen hallintaan ja johtamiseen

Ratkaisumme osaamisen kehittämiseen