Skip to main content

Saamiemme tietojen mukaan asiakkaillemme on päätynyt virheellistä tietoa opiskelijatietojen toimittamisesta Koski-järjestelmään.

Tehdäänkö opiskelijatietojen ilmoittaminen Koski-palveluun yhdestä vai useammasta järjestelmästä?

Osalla asiakkaistamme on virheellistä tietoa sen suhteen, että organisaation kaikki opiskelijatiedot tulisi ilmoittaa yhdestä järjestelmästä Koski-palveluun ja ettei muu olisi edes mahdollista. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Jos/kun organisaatiossa on käytössä useampia opiskelijahallintojärjestelmiä, mikä on hyvin yleinen tilanne, jokainen järjestelmä voi siirtää tiedot Koski-järjestelmään, kunhan samaa opiskeluoikeutta ei siirretä useampaan kertaan. On luontevaa, että oppisopimusopiskelijoiden tiedot siirretään Soprosta, johon oppisopimusten opiskeluoikeus on kirjattu. Tekeillä oleva rajapinta opintohallintojärjestelmien välille ei tähtää siihen, että tietoja vaihdettaisiiin järjestelmästä toiseen Koski-raportoinnin takia. Rajapinta tähtää siihen, että oppisopimuksen järjestämisen kannalta, erityisesti valmistavan koulutuksen ja henkilökohtaistamisen osalta, tietoja voidaan käsitellä siinä järjestelmässä missä ne on luontevinta hallinnoida, ja tiedot saadaan siirtymään ilman kaksinkertaista kirjaamista järjestelmästä toiseen, niiltä osin kuin se on tarpeellista.

Opiskelija- ja suoritustietojen ilmoittaminen Koski-palveluun, kun koulutuksen järjestäjä on eri organisaatio kuin tutkinnon järjestäjä

Koski-palvelussa on vielä tällä hetkellä perustavaa laatua oleva määrittelyongelma, minkä takia ei ole lainkaan mahdollista ilmoittaa opiskelijatietoa Koski-palveluun, jos tutkinnon järjestää eri organisaatio kuin koulutuksen järjestäjä. Tällä määrittelyongelmalla ei ole mitään tekemistä opintohallintojärjestelmien kanssa, eli ei ole kyse siitä, onko järjestelmiä yksi tai useampia. Tietoa ei yksinkertaisesti voi siirtää, koska tapausta on ilmeisesti pidetty mahdottomana. Tähän on tulossa korjaus.

Toinen samaan aihealueeseen liittyvä kehitysasia on myös etenemässä Koski-palvelussa. Tähän saakka periaatteessa ainoa mahdollisuus toimittaa toisessa oppilaitoksessa tehtyjä suoritustietoja Koski-palveluun olisi ollut kerätä tiedot tutkintoa järjestävältä oppilaitokselta/oppilaitoksilta koulutuksen järjestäjän opintohallintojärjestelmään ja ilmoittaa sieltä, mikä tosin sekin on estynyt aiemmassa kuvatun määrittelyvirheen takia. Perjantaina 16.6. saamiemme tietojen mukaan Koski-palvelua ollaan kehittämässä suuntaan, että koulutuksen järjestäjä ilmoittaa ensin opinto-oikeuden Koski-palveluun. Koski-palvelu antaa opiskelijasta numeerisen tunnisteen, joka toimitetaan tämän jälkeen tutkintoa ja/tai tutkinnon osia järjestäville oppilaitoksille, jotka ilmoittavat tutkintoa koskevat suoritukset oman järjestelmänsä kautta ja tiedot linkittyvät tunnisteen avulla opiskeluoikeuteen. Tämä kehitys on myös meidän toiveidemme mukaista ja mahdollistaa tietojen luotettavan ja kustannustehokkaan ilmoittamisen.

Yleisesti

Koski-järjestelmä on vielä kehitysvaiheessa. Siinä on vielä puutteita, jotka estävät tulevan lain vaatiman tietojen viennin, mutta järjestelmää kehitetään, eikä ole syytä epäillä, etteikö se myöhemmin täytä lain vaatimuksia opiskelijatietojen vastaanottamisessa, kun ongelmat on tunnistettu ja korjattu.

Kysyttävää?

Mikäli jokin asia aiheeseen liittyen jäi askarruttamaan, ottakaa meihin yhteyttä!